design bag

Shoptour: Tokyobike

Shoptour: Tokyobike • baraperglova.com

Doesn't matter if you are tourist or you Iive in London for a longer time. Tokyobike shop is great for visit in any case. Of course, Tokyobike is primarily small independent bicycle company and they specialize on bikes, but this shop is also about design and simplicity for everyday life. It all start in comfortable ride to enjoy your city on a Tokyobike bike, through taking care about your skin before and after ride with Aésop cosmetic to relaxing and drinking a tea from a cup from Momosan shop during reading some of popular publications like Kinfolk, Another Escape or Cereal

I hesitated to visit this shop for a pretty long while, because I wasn't sure, if it fill my expectations, if it will not be just wasting of time or if someone of my readers would like to read about this shop. But I liked this place. Just because this is not just about bikes but about bringing some value to your life. But it is very hard to explain, you have to try it by yourself ;)

//

Nezáleží na tom, jestli jste turista nebo žijete v Londýně delší dobu. Obchod Tokyobike je pro návštěvu perfektní v jakémkoli případě. Samozřejmě, jak název napovídá, je Tokybike především malá nezávislá firma která se specializuje na výrobu kol, ale tenhle obchod je také o designu a jednoduchosti a pohodlí pro každodenní život. Všechno to začíná pohodlnou jízdou na kole Tokybike, na kterém si teprve správně užijete projížďku městem, přes péči o pleť s kosmetikou Aésop před i po jízdě až po relaxování a pití čaje z šálků z Momosan shopu během kterého si listujete ve známých publikacích jako Kinfolk, Another Escape nebo Cereal.

Váhala jsem s návštěvou tohohle obchodu po docela dlouhou chvíli, protože jsem si nebyla jistá, že naplní moje očekávání, jestli to nebude jen ztráta času nebo jestli si o něm někdo z mých čtenářů bude vůbec chtít přečíst. Ale tohle místo se mi nad očekávání moc líbilo. Snad proto, že není jen o kolech, ale o přinášení hodnot do vašeho života. Ale je to velmi těžké popsat, musíte to vyzkoušet sami ;)

Photos by me

Big clip. Small bag. Small clip. Big bag.

Big clip. Small bag. Small clip. Big bag. • baraperglova.com/blog

I am not such a fan of fashion. Like I am not sure what brand Hermés really do and offten I am very confused of what is really fashionable. Like last week a saw a young guy (about 25 years old) and he had a narrow mustache with curled ends. Like those worn by barbers in the twenties of the last century. But perhaps it is now in vogue. You know, retro! Whatever. 
But what really I am is a design and original ideas lover. And I really like this bag! I want it! It's so smart :))

 

The Clip Bag playfully borrows its form from a common binder clip.
The binder icon functions so well as a bag you can almost take it seriously.

Unfortunately, designer Peter Bristol is not selling them yet, maybe after he find manufacturing/distributions partners. If you know some, just contact him, I'll be first customer! ;)

Have a fresh start of new week! 

// 

Já nejsem zas až takový fanoušek do módy. Jakože nejsem si úplně jistá, co vlastně dělá značka Hermés a někdy jsem fakt, ale fakt hodně zmatený z toho, co je teď vlastně v módě. Jako třeba minulý týden, kdy jsem potkala mladíka (asi kolem 25 let mu bylo) a měl takový ten dlouhý knírek se zatočenými konci. Jako ty co nosili holiči kolem dvacátých let minulého století. Ale třeba je to teď prostě v módě. Nu což. 

Ale co opravdu jsem je milovník designu a originálních nápadů. A fakt, ale FAKT se mi líbí tahle taška! Tu bych chtěla. Je tak nápaditá! :)) 

Taška Clip bag má hravý tvar obyčejné sponky na papíry.
Ikona sponky funguje úplně stejně dobře jako taška.

Bohužel designér Peter Bristol je zatím neprodává, snad možná až potom co najde výrobce/distributora. Tak šup sem s ním, jestli nějakého znáte, neváhete Petera kontaktovat, třesu se na to být prvním zákazníkem! ;)

Přeji svěží start do nového týdne!

Photo credit Peter Bristol