england

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Ale co ztráta osobnosti?

Před časem jsem chtěla v jednom Londýnském obchodě zavtipkovat humorem sobě vlastním, ale nakonec z toho sešlo a potlesk ani cena za baviče roku se nekonala. Neuměla jsem prostě tu vtipnou myšlenku v angličtině vyjádřit. 

Každý máme nějakou osobnost a lidská řeč je jedním z nástrojů jak svojí osobnost ukázat ostatním. Ale pochopí okolí jací vlastně jsme, když s nimi mluvíme jinačím, než rodným jazykem?

Ještě minulý rok, než jsme se přestěhovali do Londýna, jsem měla problém mluvit anglicky. A spousta lidí s tímhle blokem pořád bojuje a někdy se přes to vůbec nepřenesou. Rozumí dobře až perfektně, jsou i docela sebevědomí, přesto nejsou schopní složit větu. Nemusí to vždycky znamenat to, že mají malou slovní zásobu, ale jakmile promluví jiným jazykem, jakoby promluvil jiný člověk. Stejný problém mám dodnes. I když mluvím už poměrně velmi dobře, někdy řeknu věci, které se pro českou Báru vůbec nehodí a ve svojí rodné zemi bych je nevypustila. V Anglii prodavačce klidně řeknu "Thank you, darling and have a great day" a jí vůbec nepřijde divné, že jí tak oslovuju. Zatímco říct v Česku prodavačce "zlatíčko" bych si netroufla :)) Až po nějaké době strávené v Anglii jsem si poprvé pořádně uvědomila, že heslo Kolik jazykům umíš, tolikrát si člověkem v sobě má velkou sílu. V mnoha ohledech z nás jiný jazyk udělá jiného člověka. Třeba já si tady připadám mnohem milejší :)

Jak jste na tom vy s jiným jazykem? Cítíte se jako v jiné kůži?

How frappante lives? #9 In loved with English parks.

 

 We've been here a little over a month, and I found a few things that impressed me, but from nothing I'm not as thrilled as the local parks. They are beautiful, it's a clean place where you can meet deers and cows, horses and ponies. For me it's such an oasis of purity, where I can relax from waste that otherwise is literally moving through the streets. Mainly due the frequent wind, which then spreads it to all parts of London. When I see those piles on the street with dozens of bags of garbage, I feel like I want to punch pencils in my eyes that I did not have to look at it.

A few things that attracted me here :

Bernard is a local attraction. While in the Czech Republic, if I ever stood somewhere with Bernard waiting for someone and nobody noticed, here it's quite normal that old lady come, folded her bags and with the words "I just want to touch your doggie" starts conversation about dogs, about relatives, about what she bought in the store across the street. It starts to be a little annoying, but actually it's nice when people are smiling at you on the street. Actually, there generally is not much of dogs, someone said to me that the British are more cat people.

The weather is unpredictable. Varies a lot. Not from day to day, but several times a day. In the morning the sun is shining and it looks like for light jacket? Ok, but in a few hours you'll be thankful for a sweater and scarf. Come back later and you do not know what you would have stripped that will not be so hot.

Trains and train stations are clean. Even so, you feel like you can buy any food here without the fear of catching hepatitis only in terms how salesman is looking at you. Actually, it's a strange paradox in view of the streets, but all public places like railway station, metro, trains, parks or public toilets are really well maintained and in perfect condition.

I'm looking forward to the other parks, today are we moving for three weeks to Wimbledon and there are several parks straight . So the next pictures will follow :)

Beautiful weekend everyone and do not sit at home, go into nature! :)

// 

Už jsme tady něco málo přes měsíc, takže se najde pár věcí, co mě tu zaujalo, ale z ničeho nejsem tak unešená jako z místních parků. Jsou to nádherná, čístá místa, kde se volně pohybují jeleni a srnky, v ohradách potkáte krávy, koníky a poníky a je to pro mě taková oáza čistoty, kde si můžu odpočinout od odpadků, které se jinak doslova pohybují po ulicích. Hlavně díky častému větru, který je pak roznese do všech částí Londýna. Když vidím na ulici ty hromady desítek pytlů s odpadky, mám chuť si vrazit tužky do očí, abych se na to nemusela dívat. 

Pár věcí, co mě tady zaujalo:

Bernard je místní atrakce. Zatímco v Česku, když jsem někde stála a s Bernardem v ruce na někoho čekala, po nás neštěkl ani pes, tady je úplně běžné, že za mnou přijde stařenka, složí u mě tašky a se slovy "Já si jdu jen pohladit vašeho pejska" započne konverzaci o psech, přes svoje příbuzné až po to, co si koupila v obchodě naproti. Už mi to trochu začíná vadit, ale zase je hezké, když se na vás lidé na ulici usmívají. Vlastně tady všeobecně moc psů není, Britové jsou víc prý kočičí lidé.

Počasí je nevyzpytatelné. Mění se hodně často. Ne ze dne na den, ale několikrát denně. Že ráno svítí sluníčko a vypadá to na lehkou bundu? Ok, ale za pár hodin budete vděční za svetr a šálu. No a později zase nevíte co byste si ještě svlíkli, aby vám nebylo takové horko.  

Vlaky a vlaková nádraží jsou čistá. Dokonce tak, že máte i chuť si tam koupit jídlo aniž byste se báli, že chytíte žloutenku jen z pohledu co na vás vrhne prodavač. Vlastně je to takový zvláštní paradox vzhledem k ulicím, ale všechna veřejná místa, jako nádraží, metro, vlaky, parky nebo veřejné toalety jsou opravdu udržované a v perfektním stavu. 

Už se moc těším na další parky, dnes se, ač neplánovaně, stěhujeme na tři týdny do Wimbledonu a tam je parků rovnou několik. Takže další fotky budou přibývat :) 

Krásný víkend všem a neseďte doma, vyražte do přírody!  :)

 

All photos by me

Théo Gosselin. 24 hours.

Today inspired me fantastic photos of Théo Gosselin's journey. He documented 24 hours trip that began with his friends in France and then they drove across UK to the North Scotland. I love the emotions and mood what you can see in these photos. Are full of freedom, love and exceptional spirit. When I see these photos, I would love to follow him a his friends on journey like this.

Anyway, Théo's portfolio is full of very interesting photos. Some of them I like less (not my taste), another more. 

// 

Dnes mě inspirovaly fantastické fotografie Théo Gosselina. Zdokumentoval 24 hodinový výlet s přáteli, který začal ve Francii a pak pokračoval přes Anglii do severního Skotska. Ohromně se mi líbí emoce a nálada, která z těch fotografií čiší. Jsou plné svobody, lásky a velmi zvláštní nálady. Když se na fotografie dívám, hned bych jela na takovou cestu taky.

Každopádně, Théovo portfolio je plné velmi zajímavých fotografií. Některé se mi líbí víc, některé míň , když mi nepadnou do vkusu.

Spotted on iGnant, All photos by Théo Gosselin

Looking for Czech design in foreign countries? Try British Bohemica.

I created new category on my blog - Interviews. Let me introduce you nice Michaela, founder of Bohemica online store based in London, who had time for a little interview with me.

// 

Vytvořila jsem novou kategorii na svém blogu - Interview. A moje první osobnost je sympatická Michaela, zakladatelka online shopu Bohemica založeného v Londýně, která si našla čas na rozhovor se mnou.

Pro českou verzi scrollujte dolů 

BOHEMICA - new online store offering you a unique collection of the finest Czech design, fashion, jewellery, homeware, toys and gift ideas for your Bohemian lifestyle. 

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”   //    "Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."    

“People visit Prague and fall in love with it. But they leave with mementos and souvenirs which have little to do with neither the real Czech culture nor the talent of local designers. With BOHEMICA I want to change that and share their work with a larger audience.”

// 

"Lidé navštíví Prahu a zamilují se do ní. Ale opouštějí ji s upomínkami a suvenýry, které nemají skoro nic společného s českou kulturou nebo místními designéry. S BOHEMICOU to chci změnit a ukázat jejich práce širší veřejnosti."

 

For how long do you live in London?
Britain is my emotional affair. After I had lived here for three years in the nineties, I knew that I want to return again. This wish came true, and I live in London for 6 years now.

Before you move you worked a lot in a field of culture, media and film industry and your current project Baoli and Bohemica seems to be so far from what you were doing before. Is there any connection between areas in which you worked before or did you just decide to start on something completely new?
I think that everything I do has one thing in common and that are creativity and people. I'd love to discover new exciting products and things that have a story and bring people joy. Invent a new way to customers or find creative ways of communication is a challenge that continues to entertain me. It's actually a form of marketing and sales that I did over 15 years in the entertainment industry.

What is the general relationship with design in England? I saw the style of dress British women and it is crazy :)). Does their relationship to fashion reflect their housing style?
I think the relationship with young British women fashion is much stronger than with the design in living. The original fashion at affordable prices is in London plethora, which allows everyone to express their individual style. Housing is, in most cases beyond the financial options of many young people, so for the creativity in this direction there is not a lot of space. I therefore believe that it is necessary to offer people a design that is not only good, but eminently practical and useful, which for me is the next financial accessibility decisive in the choice of product for Bohemica shop.

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Ginkgo Biloba earrings - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Laurus Nobilis necklace - Michaela Gorcova

Your latest project is Bohemica online store with a unique collection of the best of contemporary Czech design in fashion, jewelery, homewares and toys. What led you to create BOHEMICA?
I simply discovered a hole in the market. I realized Czech design in Britain is basically unavailable and I thought of creating a lifestyle store and offer classic Czech brands and also new young designers.

What relationship do people have in England with the Czech design? Do british people know any specific Czech designers or brands?
Certainly there is awareness, especially around the glass and toys, where the Czech Republic has a strong history of design in the traditional production of original and high quality products.

Waterproof Vase - Qubus

Waterproof Vase - Qubus

Republic Tray - Qubus

Republic Tray - Qubus

Bohemica is indeed online store, but sometimes you organize "offline" pop-up shop action. In the Czech Republic this retail concept "shop in shop" is not yet so widespread, but I read that in England there are few start-ups in this business. How do they work in England, what are your experiences with them, for how long is your pop-up shop in one place and do you organize them in the same places, or do you look every time for a new one?
Pop-up shops expanded with the advent of the economic crisis, when suddenly a lot of stores on the main shopping streets disappeared and property owners had problems with long-term occupations of their premises. They opened to new start-up companies and entrepreneurs who have a major presentation on the Internet, but could not afford a store. It is advantageous cooperation for both sides and even some municipalities recently started to promote this way to help you when starting new small business.

Companies' pop-up shops show their products to wider public and let them meet their customers. It's a great form of marketing and sales, whether it lasts one weekend, week or month. There is whole range of factors when choosing space - opportunities, location, availability, price - it is definitely good to use the same place but also to be flexible or even take some risk to find out what places are the best.

Harry the Deer - frappante

Harry the Deer - frappante

Shrine - Qubus

Shrine - Qubus

Do you plan such event in the near future with Bohemica?
We are always looking for new opportunities but now we focus mainly on wholesale and fairs. Maybe next year. 

It must take a lot of time to have such amazing projects. What do you do in your free time?
Besides work I'm with my family because I have three years old daughter so I give her a lot of attention. I like to travel, cook, excercise and teach yoga and I also like music, movies and exhibitions. Once a month we visit botanical garden Kew Gardens which is just around the corner because nature is my main source of inspiration and relaxation. Lately I also like graphic software and online media so I would like to learn that as well in the future. 

Asymmetric Top in grey - no.

Asymmetric Top in grey - no.

Black Chiffon Dress - Mayda

Black Chiffon Dress - Mayda

What are your plans for the future? What is going to happen soon?
I definitely want to focus more on online business which is now becoming Britain's main way for shopping. But I would also like to have some time for offline projects during the year. I talked with Czech Cultural Center in London about some way of helping them promote Czech design on British market so we'll see...

 

Roll-up Pencil case - Papelote

Roll-up Pencil case - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Spiral Notepad - Papelote

Thank you very much for your time Michaela and wish you luck with all your plans and ideas! 

 

//  

BOHEMICA - internetový obchod, který vám přináší jedinečnou kolekci toho nejlepšího z českého designu, módy, šperků, bytových doplňků, hraček a dárků. Ráda bych tímto poděkovala Michaele, zakladatelce obchodu Bohemica, která si udělala čas na malé interview.

 

Jak dlouho už žiješ v Anglii?
Británie je moje srdeční záležitost. Poté, co jsem tu žila 3 roky v devadesátých letech, věděla jsem, že se sem chci opět vrátit. Toto přání se mi splnilo a teď jsem v Londýně už 6 let. 

Předtím, než jsi se přestěhovala, dělala jsi hodně v oblasti kultury, multimédií a filmovém průmyslu a tvoje současné projekty Baoli a Bohemica se zdají být hodně vzdálené od toho co jsi dělala předtím. Je mezi těmi oblastmi, ve kterých jsi pracovala dřív, nějaká souvislost nebo jsi se rozhodla prostě začít s něčím úplně novým?
Myslím, že úplně všechno, co dělám, má jedno společné a to jsou kreativita a lidé. Hrozně ráda objevuju nové zajímavé produkty a věci, které mají svůj příběh a přinášejí lidem radost. Vymyslet novou cestu k zákazníkovi nebo najít kreativní způsob komunikace je výzva, která mě nepřestává bavit a je to vlastně forma marketingu a prodeje, který jsem přes 15 let dělala právě v zábavním průmyslu.

Jaký mají všeobecně v Anglii vztah k designu? Setkala jsem se s tím, že styl oblékání Britek je šílený :)). Odráží se jejich vztah k módě nějak v jejich vztahu k bydlení? 
Myslím, že vztah k módě mladých Britek je mnohem silnější než k designu v bydlení. Originálních módních výstřelků za dostupné ceny je v Londýně nepřeberné množství, což každému umožňuje projevit svůj individuální styl. Náklady na bydlení však ve většině případech přesahují finanční možnosti mnoha mladých lidí, takže na kreativitu v tomto směru již nezbývá mnoho prostoru. Domnívám se proto, že je potřeba lidem nabídnout design, který je nejenom kvalitní, ale především praktický a užitečný, což je pro mě, vedle finanční dostupnosti, rozhodující i při výběru pro Bohemica shop

Tvůj poslední projekt Bohemica je online store s unikátní sbírkou toho nejlepšího ze současného českého designu z oblasti módy, šperků, bytových doplňků nebo hraček. Co Tě přivedlo k tomu Bohemicu vytvořit? 
Jednoduše jsem objevila díru na trhu, když jsem zjistila, že je v Británii v podstatě český design nedostupný a napadlo mě tedy vytvořit lifestyle store a pod jednou střechou nabídnout vedle klasických značek i nové mladé designéry.

Jaký mají v Anglii vztah k českému designu? Setkala jsi se už s tím, že v Británii znají nějaké konkrétní české designéry nebo značky?
Určitě je tu povědomí, hlavně asi v oblasti skla a hraček, kde má český design silnou historii v tradiční výrobě originálních a kvalitních výrobků.

Bohemica je sice online store, ale občas pořádáš i "offline" pop-upové akce. V Česku tenhle prodejní koncept "obchodu v obchodě" není ještě tolik rozšířený, ale četla jsem, že v Anglii už existuje dokonce i několik start-upů, které se na pořádání pop-up shopů přímo zaměřují. Jak vlastně v Anglii fungují, jaké s nimi máš zkušenosti, jak dlouho Tvůj pop-up shop na jednom místě trvá a pořádáš je na stejných místech, nebo hledáš stále nová?
Pop-up shopy se hodně rozšířily s příchodem ekonomické krize, kdy najednou zanikla celá řada kamenných obchodů na hlavních nákupních třídách a majitelé nemovitostí měli problém s dlouhodobým obsazením těchto prostor. Vyšli proto vstříc novým začínajícím firmám a podnikatelům, kteří mají hlavní prezentaci na internetu, ale klasický kamenný obchod by si jinak nemohli dovolit. Je to výhodná spolupráce pro obě strany, kterou dokonce nedávno začaly podporovat i některé obecní úřady ve snaze pomoci při rozjezdu nových malých businessů.

Firmám pop-up shop umožní představit své zboží širší veřejnosti v reálném prostředí a setkat se tak s konkrétním zákazníkem. Je to skvělá forma marketingu a prodeje, ať už trvá pop-up shop jeden víkend, týden nebo měsíc. Ohledně výběru prostorů rozhoduje celá řada faktorů - příležitost, lokalita, dostupnost, cena - ale je určitě dobré vracet se podle možnosti na stejná místa, zároveň být však flexibilní nebo i trochu zariskovat, aby člověk zjistil jaká konkrétní místa fungují.

Můžeme Bohemicu v nejbližší době na nějaké takové akci vidět?
Určitě se stále porozhlížíme jaké jsou příležitosti, ale v tuto chvíli se soustředíme na velkoobchod a veletrhy, takže možná příští rok.

Mít takové skvělé projekty je určitě časově náročné, ale snad si najdeš i chvilku na to co Tě baví. Co vlastně v Anglii děláš ve volném čase?
Vedle práce je to hlavně rodina, protože mám skoro tříletou holčičku, takže jí věnuju většinu pozornosti. Osobně ráda cestuju a vařím, cvičím a učím jógu a pak je to určitě hudba, film, výstavy. Jednou za měsíc pak zajdeme do botanické zahrady Kew Gardens, kterou máme za rohem nebo jedeme k moři, protože příroda je pro mě určitě hlavní zdroj relaxace a inspirace. Hodně mě teď ale taky baví grafický software a online media, takže tomu se chci určitě věnovat do budoucna, když bude čas.

A nakonec, jaké máš plány do budoucna? Co chystáš v nejbližší době?
Určitě se chci nejvíc zaměřit na on-line business, kam se v Británii pomalu přesouvá celý obchod, ale věnovat se v průběhu roku i zajímavým offline projektům. Jednám teď s Českým kulturním centrem v Londýně, jak bychom se v rámci prezentace českého designu na britském trhu mohli propojit, takže uvidíme...

 

Photos via Bohemica