entrepreneurs

Business is not for children!....Really?...

Business is not like a pair of scissors. Yes, sometimes she can be very sharp, but why should children be within reach? Remember when you were a kid? You also want in the summer to sell lemonade on dooryard? Or go to the flea market and sell there what already did not fit? You did not get from your parents allowed? They said to you, “You can do that when you will be older, you’re too young, business is not for children.” In that case, I have maybe a wrong message. Probably you are fated till the end of your life.

Yesterday I was at meeting where young entrepreneurs talk about their start-ups and projects. Both started their business when they was not yet 20 years old, and again I confirmed something I was thinking about for a long time and today I decided to write about it. It does not matter if you are 5, 8 or 12, for business, you are never too young. Small children should understand the value of money and the main effort, which is behind them. No, this really is not about spending money you give to your children every month. That children do not understand where the money comes from, as long as they do not deserve it by working.

Yesterday, at the meeting came the story of a friend of one of the young entrepreneurs, who as a child saw that over the holidays in the city every Friday arrives foreign tourists, I think that from Japan. And he bought a CD players and every Friday sold it to tourists. Isn’t it great? Want your children to go to sell their old unread books? Or lemonade? Homemade cakes? Their drawings? CD players to tourists from Japan? Well, let them! After all, making money is relatively even addictive thing and sooner they start, sooner they pass the first miskates, sooner learns and eventually from your little children will grow up next Ingvar Kamprad, Larry Flynt or Jessica Mah!

P.S.: I am sorry for my english, I’m not used to write in English so long text. Maybe I should have studied English when I was a kid and not start so late ;)

//

Byznys není jako nůžky. Ano, někdy umí být velmi ostrý, ale že by nepatřil dětem do ruky? Pamatujete, když jste byli ještě malí? Taky jste chtěli v léte před domem prodávat limonádu? Nebo jít na bleší trh a prodat tam co se vám už nehodí? Že vám to rodiče nedovolili? Říkali vám, “To můžeš dělat až budeš starší, seš moc mladá, obchod není pro děti”. V tom případě pro vás mám špatnou zprávu. Pravděpodobně vás to poznamenalo do konce života.

Včera jsem byla na takovém setkání, kde mladí podnikatelé mluvili o svých start-upech a projektech. Oba začali podnikat, když jim zdaleka nebylo ještě ani 20 a opět se mi potvrdilo něco, na co myslím už dlouho a dnes jsem se rozhodla o tom taky napsat. Nezáleží na tom, jestli je vám 5, 8 nebo 12, na obchod nikdy nejste příliš mladí. Už malé děti by měli pochopit hodnotu penězi a hlavně úsilí, které se za nimi skrývá. Ne, tady skutečně nejde o kapesné, které svým dětem dáváte každý měsíc. Takhle děti nepochopí, odkud peníze pochází, dokud si je nezaslouží prací. 

Včera na tom setkání zazněla historka o kamarádovi jednoho z mladých podnikatelů, který si jako dítě všiml, že přes prázdniny do jeho města každý pátek přijíždí zahraniční turisté, tusím, že z Japonska. A tak nakoupil CD přehrávače a každý pátek je turistům prodával. No není to skvělé? Chtějí vaše děti jít prodávat svoje staré nepřečtené knihy? Nebo limonádu? Domácí koláče? Svoje výkresy? CD přehrávače turistům z Japonska? No tak jim to dovolte! Koneckonců vydělávání peněz je relativně i návyková záležitost a čím dřív začnou, tím dřív si projdou prvními chybami, dřív se poučí a nakonec vám doma z vašeho dítka vyroste třeba další Ingvar Kamprad, Larry Flynt nebo Jessica Mah

Follow my blog with Bloglovin