fantastic frank

Angle of view.

There is always something very special in styling photos taken from front view. They are like painting. Probably it is the simplest way how to stylize products and decorations, because it is easier to deploy products only to one level. Stylize whole room is difficult because you have to think about the perspective, objects that are farther back are actually smaller ... it's art :). But I like front view photos just because of their simplicity. In simplicity is beauty. 

Today attracted my attention these from Fantastic Frank

//

Vždycky se mi zdálo něco zvláštně hezkého na stylingových fotografiích focených zepředu. Jsou jako malby. Pravděpodobně je nejjednodušší způsob jak stylizovat produkty a dekorace, protože je jednodušší produkty rozmístit jen do jedné úrovně. Stylizovat celý pokoj je těžší, protože musíte myslet na perspektivu, objekty, které jsou víc vzadu jsou vlastně menší,...je to umění :). Ale mě se líbí fotografie z čelního pohledu právě díky jejich jednoduchosti. V jednoduchosti je krása.

Dnes mě zaujaly tyhle fotografie z jednoho z dalších krásných realitních projektů od Fantastic Frank.

Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog
Angle of view. Photos by Fantastic Frank • baraperglova.com/blog

They tried too hard.

In the last three weeks I didn't have time for my blog. Actually not only my, but non of my favorite. I've missed so much, what in one hand is bad I have a lot to catch up, but on the other hand lot of my favorite sites came with new fresh inspiration! Among them is the Fantastic Frank, so let's get to it! I discovered there this new interior, which impressed me with its color tones, because the slightly sad blue-gray combined with brown and gold accessories are currently my biggest favorites. Lamp with birds in the network is very interesting and original and the Fantastic Frank never disappoints me with photographed details. 

Someone does not attach too much importance, but for example I like the metal eyelet detail I did not even know that there is such a thing without photographed detail. Details perfectly animate the space and give it a certain mood, which is quite difficult detectable sometimes.

And now a bit of griping :). I feel that on this place the stylist tried too hard. For example blue blanket on the sofa on the first photo distorts the simplicity of the picture and due to the fact that there is no other supplement in this color this work for me more as a disturbing element. A further the bike behind the sofa on the fifth photo. Or actually on the sofa. It is nonsense that in real flat and real life will never work.
Or do you mean something else?

Have a wonderful middle of this week! :) 

// 

V posledních třech týdnech jsem neměla vůbec čas na svůj blog. A vlastně nejen na ten svůj, ale na žádný z mých oblíbených blogů, kam se chodím inspirovat. Hodně jsem toho zmeškala, což je škoda a musím se hodně rychle zase vrátit do obrazu, na druhou stranu se toho i hodně změnilo a na mých oblíbených stránkách jsou úplně čerstvé inspirace. Mezi nimi je i Fantastic Frank, tak pojďme na něj. Objevila jsem tam tenhle nový interiér, který mě zaujal hlavně svými barevnými tóny, protože ty lehce smutné šedomodré ještě ke všemu v kombinaci s hnědými a zlatými doplňky jsou momentálně mými největšími favority. Lampa s ptáčky v síti je velmi zajímavý a originální počin a čím mě Fantastic Frank nikdy nezklame, tak to jsou nafocené detaily. Někdo jim nepřikládá moc velkou důležitost, ale třeba mě se líbí to kovové kukátko a bez detailu bych ani nevěděla, že tam něco takového je. Detaily perfektně oživují prostor a dodávají mu určitou náladu, která je v celku někdy těžko zachytitelná.

No a teď trochu toho remcání :). Mám pocit, že konkrétně tady se stylista na některých místech až příliš snažil. Třeba modrá deka na pohovce hned na první fotografii narušuje jednoduchost celé fotky a vzhledem k tomu, že tam žádný jiný doplněk v téhle barvě není, působí na mě víc jako rušivý element. A ještě více nepovedené je kolo za pohovkou na páté fotografii. Respektive na pohovce. To je nesmysl, který v reálném bytě a v reálném životě takhle nikdy fungovat nebude. To byl opravdu přestřel trochu mimo :)
Nebo si myslíte něco jiného?

Přeji všem krásný střed týdne! :) 

All photos via Fantastic Frank

Fantastic Frank. Another perfect matching.

 
Fantastic Frank. Another perfect matching. • baraperglova.com/blog

This Stockholm interior is one of a bit older and pictures of it I had for a long time saved for later inspiration. Even so long that I completely forgot about it and found this lost treasure again when I was cleaning in my picture folders.

Personally I have absolutely nothing to criticize here. On the contrary, it is one of the best interiors I've seen for the last time. Color of the furniture is so wonderfully coordinated - cabinets in the living room with a dining table and chairs, the same color is repeated on the nightstand in the bedroom and a stool in the kitchen - and everything perfectly fits with neutral white and shades of gray together. Oh! And I love those big posters with the girl and the pure, modestly furnished bedroom. Maybe because it's modesty reminds me our own bedroom, which is currently almost as poverty-stricken :)

Fantastic Frank certainly didn't disappoint me and you can see that very talented stylist, with an eye for detail and nature, great work done here.

// 

Tento stockholmský interiér je jeden z trochu starších a jeho fotografie jsem měla už delší dobu uložené pro pozdější inspiraci. Dokonce tak dlouho, že jsem na něj úplně zapomněla a objevila tenhle ztracený poklad znovu při úklidu v mých obrázkových složkách. 

Já osobně nemám absolutně nic, co by se tady dalo vytknout. Dokonce naopak, je to jeden z nejdokonalejších interiérů, co jsem viděla za poslední dobu. Barva nábytku je tak úžasně sladěná - skřínky v obývacím pokoji s jídelním stolem a židlemi, stejná barva se opakuje i na nočním stolku v ložnici a stoličce v kuchyni - a všechno perfektně pasuje dohromady s neutrální bílou a odstíny šedé. Moc se mi líbí ty velké plakáty s dívkou a ta čistá, skromně zařízená ložnice. Možná proto, že mi svojí skromností připomíná naší vlastní, která je momentálně téměř stejně chudobná :)

V tomhle případě mě Fantastic Frank rozhodně nezklamal a je vidět, že tady odvedl kus skvělé práce talentovaný stylista s citem pro detail a přirozenost.

 

All photos via Fantastic Frank

 

Don't do things hastily. Housing at all.

I want to show you this interior from little bit another reason than just because of inspiration. Of course, in this very small pretty apartment you can find a few design cherries, but I think that something it is not okay. And because it is my blog and I want to share my opinions - not just the good ones but also the negative - I deicded to share what I don't like here.

On first see I see that in this interior nobody lives (but it doesn't matter, because homestaging's not just for interiors, where somebody lives in it), but what bothers me a bit is that the styling of the interior is tacky and you can see that someone has made it too hastily. I don't want to speak as the self-proclaimed expert, but the placement of furniture and accessories is very aesthetically unbalanced. It looks like two piles that somebody moved in between it made  the way to the window. Sofa looks like as a formless pile of pillows and blue plaid with circles to doesn't fit there at all. Carpet is too far from the couch, the flowers are too much in the space and the lamp is seen that there is only so lying and not plugged into the socket. In the kitchen insetad of placing a tray with cups I would placed on the line some herbs in a pot and boil on the cooker in some accent color. Maybe red or yellow. It's nice how the Fantastic Frank tries to add into interiors products with their label, here it is a shoebox. Not the first interior, where I've seen anything like it and I like it. But the copper shoe in this case is not the icing on the cake, but more like a face palm. I would like to say that there are a lot of stylistic details that I would do differently (and dare I say better), but even so, be inspired, because selected products in nicely colors and materials fits there very well and more space and a little bit differently spaced make sure finery. 

// 

Dnes vám chci ukázat tenhle interiér z trochu jiného důvodu než kvůli inspiraci. Samozřejmě, že v tomhle velmi malém, ale pěkném bytě můžete najít spoustu designových lahůdek, ale myslím, že tu něco není v pořádku. No a protože to je mlj blog, kde chci sdílet svoje názory (a to nejen ty dobré, ale i ty špatné), pojďme se podívat, co se mi tu nezdá.

Tak zaprvé je vidět, že v tomhle bytě nikdo nebydlí (což ovšem až tak nevadí, homestaging přeci není jen pro zabydlené nemovitosti), ale co mi trochu vadí je, že styling tohoto interiéru je odfláknutý a je vidět, že ho někdo dělal moc narychlo. Nechci vystupovat za samozvaného odborníka, ale rozmístění nábytku a doplňků je hrozně esteticky nevyvážené. Vypadá to jako dvě hromady, které tam někdo nastěhoval a mezi nimi udělal cestičku k oknu. Pohovka působí jako neforemná hromada polštářů a modrý přehoz s kolečky se tam vůbec nehodí. Koberec je moc daleko od pohovky, květiny jsou příliš v prostoru a u lampy je vidět, že je tam jen tak položená a není zapojená do zásuvky. V kuchyni bych místo tácu s hrnečky na lince tam umístila nějakou bylinku v květináči a na sporák konvici v nějaké akcentové barvě. třeba červenou nebo žlutou. Je pěkné, jak se Fantastic Frank snaží interiéry doplňovat produkty se svým labelem, tady je to třeba krabice od bot. Není to první interiér, kde jsem u nich něco podobného viděla a to se mi zase líbí. Ale ta měděná bota v tomhle případě není třešničkou na dortu, ale spíš pěstí na oko.
Tím tedy chci říct, že je tady spousta stylistických detailů, které bych já udělala jinak (a troufám si říct, že lépe), ale i tak vám všem určitě nebráním, abyste se inspirovali, přeci jen produkty vybrané do tohoto interiéru velmi hezky barevně a docela i materiálově ladí a v nějakém větším prostoru a trochu jinak rozmístěné udělají jistě parádu. 

All photos via Fantastic Frank

Dark walls. Don't be afraid of them.

Each of us has a certain period. Flowering period, striped period, a period in shades of yellow, a period when we eat too many carrots and then we wonder that we are orange.
I have periods when I am not in the mood to people and I like the gray walls of rooms. I mean on pictures. We just repainted white so I don't want to remake it again, but it's nice to look at it. You might think that this color is too depressing, but I see it as very soothing. As a lair where you are returning and hidden with a favorite book. Oh and it's neutral color, so you can still add some cheerful detail, maybe the painting in pastel colors, flowers or pillows with colorful pattern.

// 

Každý z nás má nějaká určitá období. Květinové období, proužkované období, období v odstínech žluté, období, kdy jíme hodně moc mrkve a pak se divíme, že jsme oranžoví.
Já mám období, kdy nemám náladu na lidi a líbí se mi šedé zdi pokojů. Na obrázcích. Právě jsme vymalovali na bílo a tak nemám chuť to zase předělávat, ale hezky se na to kouká. Možná si budete myslet, že je tahle barva příliš depresivní, ale já se na ní dívám jako na uklidňující. Pokoj s šedými zdmi je jako doupě, kam se vracíte z bláznivého světa nebo zašijete s oblíbenou knihou. No a navíc je neutrání, takže vám pořád nebrání si to trochu rozsvítit nějakým tím obrazem v pastelových barvách, květinou nebo polštáři s barevnými vzory. 

Photo via Fantastic Frank

Details? It's all about them.

I have a little delay with blogging during last few days. This is because together with Petr we decided totally spontaneously to redecorate (paint) the entire apartment before leaving. Our mother came to visit to us on Thursday and we told her about how we're going to do it eventually and that we do not want to do it too much, because we have to scrape the old paint. And she got up and said "But maybe it will go well" and for a while we were peeled half wall :)) So we finally painted the entire apartment, which is on one hand good, because we do not have to worry about it, but on the other hand, we're quite upset (ourselves) that we did not do much sooner, because it's here now brighter, cozier and more beautiful. Some things just would not be delayed... :)

But back to our topic today. I have an inspiration from Stockholm apartment and today it is all about details. Because not only styling is about details, but in the details it reflects our personality, style and often entire worldview. Details testify a lot about us - That's what I believe and why I am asking for details lately emphasis. Just like our new, pure white, match us much more than the old dark blue or aggressive red...

BTW, if you are looking for more inspiration, check out my eponymous Pinterest board  ;)

 //

Mám trochu prodlevu na blogu za posledních pár dní. To proto, že jsme se s Petrem rozhodli, naprosto spontánně, vymalovat před odjezdem celý byt. Naše maminka k nám ve čtvrtek přijela na návštěvu a my jsme jí říkali o tom, jak se na to časem chystáme a že se nám do toho moc nechce, protože starou barvu musíme seškrábat. A ona vstala a říká "Ale třeba to půjde dobře" a za chvíli už jsme měli oloupanou půlku stěny :)) Tak jsme nakonec vymalovali celý byt, což je sice na jednu stranu dobré, protože už s tím nemáme starosti, ale na druhou stranu jsme docela naštvaní (sami na sebe), že jsme to neudělali mnohem dřív, protože je to tady teď světlejší, útulnější a krásnější. Některé věci by se prostě neměly odkládat :)...

Ale zpět k dnešnímu tématu. Mám pro vás inspiraci ze Stockholmu a dnes je to hlavně o detailech. Protože nejen styling je o detailech, ale v detailech se odráží naše osobnost, styl a mnohdy celý pohled na svět. Detaily toho o nás hodně vypovídají - o tomhle jsem přesvědčená a proto na detaily kladu poslední dobou velký důraz. Stejně jako třeba naše nová, čistě bílá, výmalba k nám sedí mnohem víc než ta stará sytě modrá a agresivní červená...

Mimochodem, jestli hledáte ještě více "detailní" inspirace, mrkněte na můj Pinterest ;)

 

All photos via Fantastic Frank

Pretty details in Swedish apartment

This apartment is almost perfect, but there is something in the kitchen what isn’t right. I think it is the table, because I don’t understand why people solve dinner table that way - when the table is connected to the kitchen and is made in the same material like working desk…This solving is not creative, in this room is enough space and I can imagine some nice solitaire here. And maybe one more think I don’t like - a huge wardrobe in bedroom - we don’t have wardrobe at all, we are content and we don’t miss it. This beautiful space should breathe…

All these imperfections are balanced with another amazing things: black floor, black glass desk behind the cook-stove in the kitchen, art print above the couch, black wooden chair in the livingroom, tripod lamp on bedside table, minimalist design in the hall, zebra carpet and nice romantic balcony.

//

Tenhle byt je téměř perfektní, ale je tu něco, co se mi nezdá. Já myslím, že to je ten stůl v kuchyni, protože vůbec nerozumím tomu, proč lidé řeší jídelní stůl tímhle způsobem, kdy je napojený na kuchyňskou linku a je ze stejného materiálu jako pracovní deska…Tohle řešení opravdu není ani trochu kreativní, v tomto pokoji je místa dost a dost dobře bych si tu uměla představit nějaký pěkný solitér. A možná ještě jedna věc, se kterou nejsem spokojená - ta obrovská šatní skříň v ložnici - třeba my vůbec nemáme šatní skříň, jsme s tím spokojení a ani trochu nám nechybí. Tenhle krásný prostor by měl dýchat…

Ovšem všechny tyhle nedokonalosti jsou vyvážené množstvím jiných, úžasných věcí, které tu lze vidět: černé podlahy, černý skleněný obkladový panel za pracovní deskou, plakáty nad pohovkou, černé dřevěné křeslo v obývacím koutku, trojnožková lampa na nočním stolku, minimalistické zařízení vstupní chodby, zebrovaný koberec a krásný romantický balkón.

Photos via Fantastic Frank