flower

Hello flowers!

Hello flowers! • via baraperglova.com

Everywhere it sucks when it's raining. Even at the sea. I swear. Important is find some funny activity. And I love to be creative so much! I took Bernard for the walk and for flower hunting. For the next time I should go a bit later than after rain, because all pretty blossoms are closed. So I took just few Daisies, olive tree twigs and and except the cone on the right side here I finish with my knowledge about flower terminology. 

And how far are you with the Spring? Do you already have flowers around?

//

Všude je to pruda, když prší. I u moře. Fakt. Ale abych neopakovala to, co jsem před pár dny napsala na svůj Twitter :) Důležitý je si v tý prudě najít nějakou činnorodou činnost. A já tak miluju být kreativní! Vytáhla jsem Bernarda ven a šla na lov květin do okolí. Pro příště se vystříhám pokusů hledat ty nejhezčí po dešti, protože většina z nich je zavřená. Tak jsem natrhala aspoň pár krásných sedmikrásek, větévek z olivovníku a kromě té šišky vpravo, kterou bezpečně poznám tady moje botanické znalosti co se týče názvů končí :)

A jak daleko je s rozpukem jaro u vás? Kvetete?

Photos by me

August. This year's month when my very special day came.

I am a bit weird. (Nice start of new post, right? Well, at least we have no secrets :D). Here is the thing - Every year, usually in the middle of July, is one special day with very special atmosphere, which is not like any other summer day. It is a mix of bad weather, hot tea, lighted candles and secret ingredient (still I don't know what is it). This Day I "sense" since my childhood. It is the day when I feel Christmas atmosphere for the first time. 
When I was a kid and this day came, from our basement I pulled out a box with our Christmas tree and decorate it with paper balls and played at Christmas. In the evening I cased the tree and counting down how long I have to wait for a real Christmas Eve.

This year came my special day of special atmosphere admiringly late. This week, in the end of August. I think it means only one thing - I am getting old :). But nowadays I do not pull out the box with a Christmas tree. At first, plastic imitation of tree can't get over my threshold and at second, Frank Sinatra Christmas album is enough for me. 

Don't worry, I have a compassion with you and I will hold all my Christmas theme posts for some time. And I'll do not skip autumn :)

My Friday summer moodboard - a lot of flower, lot of food, lot of summer fun with pets and maybe some haircut experiment. Just keep it visible, in the winter you will gonna have to wrap your head with warm cap!

Have a nice Friday! 

// 

Jsem trochu divná. (Pěkný začátek článku, co říkáte? No aspoň si už nemusíme nic tajit :D) Věc se má tak - Každý rok, obvykle někdy uprostřed července, je takový zvláštní den s velmi zvláštní atmosférou, která se nepodobá žádnému letnímu dni. Je to směsice nevlídného počasí, horkého čaje, zapálených svíček a tajné ingredience, které jsem dosud nepřišla na jméno. Tenhle den vnímám už od svého dětství. Je to den, kdy poprvé ve vzduchu cítím vánoční atmosféru...

Když jsem byla dítě a tenhle den přišel, z našeho starého sklepa jsem vytáhla krabici s vánočním stromkem a ozdobila si ho papírovými koulemi a hrála si na Vánoce. Večer jsem zase stromek uklidila a odpočítávala jak dlouho ještě budu muset čekat na opravdový Štědrý večer.

Tenhle rok přišel můj den zvláštní atmosféry obdivuhodně pozdě. Až teprve tento týden, tedy na konci srpna. Myslím, že to znamená jediné - že stárnu :). Ale dnes už si stromek nelovím. Za prvé proto, že umělý stromek mi nesmí přes práh a za druhé proto, že si úplně vystačím s vánočním albem Franka Sinatry.

Ovšem protože mám s vámi čtenáři soucit, slibuju, že ještě nějakou dobu podusím příspěvky s vánoční tématikou v šuplíku a nepřeskočím pozdim :)

Můj páteční letní moodboard - hodně květin, hodně jídla, hodně venkovních radovánek s domácími mazlíčky a třeba nějaký exeriment s účesem. Jen ať je pěkně vidět, než ho zabalíme do teplého zimního kulicha!

Krásný pátek všem! 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

How stylish is cactus? Very much.

I have never realized before how stylish and good looking is such a common plant like cactus!  :)) But in last several weeks I collect an inspiration and I realized that cactus is one of most universal decorations. Looks very pretty in old interior, in modern interior, in scandinavian interior, in simple interior, looks also very good in group with another cacti! Mostly is very simple, inconspicious and very photogenic. And is one of the few plants which looks very good also without blossoms.
Just see below and tell what is your opinion on cactus. Do you like this undemanding flower or prefer something more elegant, without spines? (about hedgehogs maybe next time :D)

// 

Nikdy předtím jsem si neuvědomila jak stylová a dobře vypadají je tak obyčejná rostlina jako kaktus! :)) Ale v několika posledních týdnech jsem kolem (tím myslím hlavně na internetu) viděla hodně inspirace, takže jsem ji nasbírala a uvědomila si, že kaktus je jedna z nejuniverzálnějších dekorací. Vypadaá skvěle ve starém (starožitném až retro) interiéru, v moderních interiéru, ve skandinávském interiéru, v jednoduchém interiéru, vypadá skvěle i v grupě s dalšími kaktusy! Vtěšinou je velmi jednoduchý, nenápadný a ohromně fotogenický. A je taky jednou z mála rostlin, která (aspoň podle mě) vypadá velmi dobře i bez květů.
No prostě se podívejte níže na inspiraci a třeba mi řekněte na kaktusy svůj názor. Líbí se vám tahle nenáročná květina nebo preferujete něco elegantnějšího, řekněme bez bodlin? (o ježcích zase možná někdy příště :D)

All pictures via my Pinterest. Click on image redirect you.