flowers

It's official.

I wouldn't believe that on Spring I will be back in the Czech Republic. But what can I do, I will watch sprouting with you :)

Have a wonderful first day of Spring, and many other equally sunny days like today! ;)

//

Nevěřila bych, že na první jarní den budu zase zpátky v Česku. Ale co nadělám, holt budu ten rozpuk sledovat s vámi :) 

Přeju krásný první jarní den a mnoho dalších stejně tak slunečných jako byl ten dnešní! ;)

Photo and styling by me

Eat & Drink tour: Petersham nurseries

IMG_2105.jpg

As I wrote this week earlier, we had amazing weekend. Espacially Saturday, because we went to a trip which was exactly in the way I like it - leave the house in the morning and came back when outside is dark. 

I had following place in my mind for a few weeks and I was hoping that we can made it and visit Petersham Nurseries before we leave. It is most interesting place where to eat I've ever been! Petersham Nurseries is a place where you can buy flowers, gifts and home decor, but it is also place where greenhouses are transformed into one fancy restaurant and one Teahouse where we ate our Saturday brunch. I saw restaurant just through the windows, because to eat there you need a reservation, but I can say that the Teahouse was pretty much nice enough and the food and coffee was just delicious!

It is a bit more expensive than usual restaurant or bistro (piece of cake for £4, piece of quiche £8 and 2 cups of coffee for £3), but I really enjoyed this special place and atmosphere where you feel like something between in a story about Alice in Wonderland, in botanical garden and on holidays in your nice aunt garden where every corner hide some secret waiting to be discovered.

Except Teahouse I visited also local shop with beautiful scented flowers, home and garden decorations mostly in french provence style and I took here a few pictures for you.

//

Jak jsem psala dříve v tomhle týdnu, měli jsme naprosto bezvadný víkend. Zvláště pak sobotu, protože jsme vyrazili na výlet, který byl přesně podle mého gusta - vyrazit ráno a vrátit se večer za tmy.

Následující místo jsem měla na mušce už několik týdnů a doufala jsem, že Petersham Nurseries stihneme navštívit ještě před odjezdem. Je to asi to nejhezčí místo, kde jsem kdy jedla! Petersham Nurseries je místo, kde můžete koupit krásné květiny, dárky a dekorace, ale taky je to místo, kde jsou dva skleníky přetransformované do jedné stylové restaurace a jednoho Teahousu, kde jsme si dali sobotní brunch. Restauraci jsem viděla jen skrze okna, protože je nutné tam mít předem zajištěnou rezervaci, ale můžu říct, že i Teahouse byl dostatečně pěkný a jídlo i káva byly prostě delikatesní!

Je to trochu dražší než normální restaurace nebo bistro tady v Anglii (kousek koláče je kolem 4 liber, quiche s rajčaty stál 8 liber a dva šálky kávy byly za 3 libry), ale musím říct, že pobyt tady jsem si ohromně užila a cítila jsem se trochu jako něco mezi příběhem Alenky z říše divů, botanickou zahradou a prázdninami v zahradě u hodné tetičky, kde každý kout skrývá nějaké tajemství, které jen čeká až ho někdo objeví.

Kromě Teahousu jsem navštívila i místní obchod s krásnými voňavými květinami, bytovými a zahradními dekoracemi víceméně spíš v provensálském stylu a nafotila jsem tam pro vás pár záběrů.

Photos by me

Fong Qi Wei. Exploded flowers.

Today I have something for gardeners. Do you know what kind of flowers are these? I know at first glance Sunflower, Orchid and I am sure, that at least one of this is Rose, but there my knowledge ends :)
Yes, my art Sunday is back and this is project "Exploded flowers" by Fong Qi Wei. Except this work I like also his another project Floral Paintings and Day & Night.

// 

Dnes tu mám něco přesně pro zahradníky. Poznáte o jaké květiny se jedná? Já poznám na první pohled Slunečnici, Orchidej a jsem si jistá, že aspoň jedna z nich bude růže, ale tam moje znalosti končí :)
Je to tak, moje umělecké neděle jsou zpět a dnes představuju projekt "Exploded flowers" (přel. Květiny po explozi) od fotografa Fong Qi Wei. 
Kromě této práce se mi líbí ještě tyto další projekty Floral Paintings a Day & Night.

Spotted on Francesco Mugnai, Photos via fqwimages 

Too hot. Still dissatisfied.

I know I have complained on weather in March. It was so cold and in Brno was snowing, but the heat what is now I am ready to change for a little snow :D Because against cold you can fight, just put on your dress more sweaters! But what can I do against this devil's heat? Still dissatisfied. Unbelievable! :)
This moodboard reminds me calm summer. Lemonade, flowers, swimming, icecream, beaches, dinner parties and trips to the mountains. Just relax. Is intentionally in these colors, perhaps you made a little cool ;)

Have a nice Friday and enjoy your weekend!

 //

Já vím, že jsem si v březnu stěžovala na počasí. Bylo velmi chladno a tady v Brně ještě koncem března dokonce sněžilo, ale to vedro co je teď bych klidně za trochu toho sněhu vyměnila :D Protože kvůli zimě se můžete bránit, prostě si oblečete víc svetrů! Ale co mám dělat v tomhle ďábelském horku? Furt nespokojená. Neuvěřitelný! :)
Tenhle moodboard mi připomíná klidné léto. Chlazené limonády, luční květiny, plavání v rybníku, točená zmrzka, pláže, večerní grilovačky a výlety do hor. Klídek, pohodička. A záměrně je v těchto barvách, snad vás trochu zchladí ;)

Přeji pěkný pátek a nádherný víkend! 

All photos via my Pinterest 

 

Summer. My favorite day of the year.

Well, you know, summer here in the Czech Republic is not perfect this year. We had just  about 4 sunny days and it's more raining and cloudy. Maybe is this a little test for me and my boyfriend Petr, it prepare us for the weather in England, because we want to move there. Anyway, I can imagine better summer than this...you know, a lot of flowers, light summer dress, juicy fruits, cold cocktails, garden parties, picnics, etc...Just such a summer that I was trying to bring in today's moodboard :)

Have a lovely Friday! 

// 

No víte, letošní léto v České republice není zrovna ideální. Měli jsme asi 4 slunečné dny a spíš bylo víc deštivo a zataženo. Možná je to malá zkouška pro mě a Petra, připravuje nás to na počasí v Anglii, abychom se tak nedivili, až se tam přestěhujeme. Nicméně, já si umím představit mnohem lepší léto než tohle...však víte, Hromada voňavých květin, lehké letní šaty, které kolem vás jen tak klouzají, šťavnaté ovoce ze zahrádky, studené koktejly, zahradní oslavy, snídaně v trávě, a tak dál, a tak dál...Prostě takové léto, jaké jsem se vám dnes snažila přinést v dnešním moodboardu :)

Všem vám přeji krásný pátek!

All photos via my Pinterest