for home

Shoptour: Tokyobike

Shoptour: Tokyobike • baraperglova.com

Doesn't matter if you are tourist or you Iive in London for a longer time. Tokyobike shop is great for visit in any case. Of course, Tokyobike is primarily small independent bicycle company and they specialize on bikes, but this shop is also about design and simplicity for everyday life. It all start in comfortable ride to enjoy your city on a Tokyobike bike, through taking care about your skin before and after ride with Aésop cosmetic to relaxing and drinking a tea from a cup from Momosan shop during reading some of popular publications like Kinfolk, Another Escape or Cereal

I hesitated to visit this shop for a pretty long while, because I wasn't sure, if it fill my expectations, if it will not be just wasting of time or if someone of my readers would like to read about this shop. But I liked this place. Just because this is not just about bikes but about bringing some value to your life. But it is very hard to explain, you have to try it by yourself ;)

//

Nezáleží na tom, jestli jste turista nebo žijete v Londýně delší dobu. Obchod Tokyobike je pro návštěvu perfektní v jakémkoli případě. Samozřejmě, jak název napovídá, je Tokybike především malá nezávislá firma která se specializuje na výrobu kol, ale tenhle obchod je také o designu a jednoduchosti a pohodlí pro každodenní život. Všechno to začíná pohodlnou jízdou na kole Tokybike, na kterém si teprve správně užijete projížďku městem, přes péči o pleť s kosmetikou Aésop před i po jízdě až po relaxování a pití čaje z šálků z Momosan shopu během kterého si listujete ve známých publikacích jako Kinfolk, Another Escape nebo Cereal.

Váhala jsem s návštěvou tohohle obchodu po docela dlouhou chvíli, protože jsem si nebyla jistá, že naplní moje očekávání, jestli to nebude jen ztráta času nebo jestli si o něm někdo z mých čtenářů bude vůbec chtít přečíst. Ale tohle místo se mi nad očekávání moc líbilo. Snad proto, že není jen o kolech, ale o přinášení hodnot do vašeho života. Ale je to velmi těžké popsat, musíte to vyzkoušet sami ;)

Photos by me

Shoptour: In the Labour and Wait

Shoptour: In the Labour and Wait • baraperglova.com

I read about shop Labour and Wait for the first time on Kinfolk websites. They wrote "If Kinfolk were a shop, it would want to be just like Labour and Wait in East London." I know exactly what they mean. 

The first few minutes in the store I was embarrassed. I was surrounded by lots of things and it took a while before I realized that I was in the store excited. I went back in time by about 15 years ago into my grandparents' house when my grandpa used for shaving cream, brush and metal razor with replaceable razor blades, when my grandma was preparing lunch in enameled pots, when my grandpa used folding rule for measuring material for new house gadget and my grandma on Sunday cleaned the house and took to using a metal bucket, wooden brush and broom with those long black bristles.

Labour and Wait is a shop with a classic collection of hardware and household goods, but forget on plastic or brushes that revels in all colors! Longlasting value is something that is so typical for Labour and Wait, so here you will find only high quality products from durable materials that will serve you for a long time. But this does not actually mean that you need shop here even less frequently - shop is full of useful products that you will love to discover.

//

O obchodě Labour and Wait jsem poprvé četla poprvé na sktránkách Kinfolku. A tam psali "Kdyby Kinfolk byl obchod, býval by vypadal přesně jako Labour and Wait ve východním Londýně." A já vím naprosto přesně co tím mohli myslet.

Prvních pár minut v obchodě jsem byla na rozpacích, byla jsem obklopená spoustou věcí a chvilku to trvalo, než mi došlo, že jsem v tom obchodě nadšená. Vrátila jsem se v čase tak o 15 let zpátky do domu svých prarodičů, kdy děda používal na holení krém, štětku a kovový holicí strojek s vyměnitelnými žiletkami, kdy babička připravovala oběd ve smaltovaných hrncích, kdy děda v dílně skládacím metrem měřil materiál na nějaký nový zlepšovák a babička v neděli uklízela dům a vzala si na pomoc kovový kýbl, dřevěné kartáče a smeták s těmi dlouhými černými štětinami. 

Labour and Wait je obchod s klasickými domácími potřebami, ale zapomeňte na plasty nebo smetáčky co hýří všemi barvami! Trvalé hodnoty je něco, co je pro Labour and Wait typické, a proto tady najdete jen kvalitní zboží z trvanlivých materiálů, které vám budou sloužit hodně dlouhou dobu. Neznamená to ovšem, že byste sem potřebovali snad o to méně častěji - obchod je plný užitečných produktů, které budete rádi postupně objevovat.

Photos by me

The best of Home London 2014

As a blogger with keen interest in interior design and crafts I couldn't miss on trade fair Home London, Craft a Top Drawer. There was more than 1000 exhibitioners but even if you can think this is very high number, I saw almost all of them, except a few ones I was not interested. I have never seen so many beautiful products in one place before and except great range I appreciate also organization, because stands were very well placed and organized and I had a lot of space for walking and that is just very different from similar events back in Czech Republic.  

Among the thousand of brands attracted my attention a lot of them, but I reduced my favorites just for these four:

//

V Londýně se od 12. do 14. ledna konal soubor veletrhů bydlení, módy a řemesel Home London, Craft a Top Drawer a já jako milovník bytového designu jsem tam nemohla chybět. Vystavovatelů bylo něco přes 1000 a i přesto, že se to zdá jako ohromné číslo, navštívila jsem stánky téměř všechny, vynechala jsem jen pár těch co mě nezajímaly. Podívaná to byla opravdu ohromná, nikdy v životě jsem neviděla tolik krásných produktů pohromadě. Mimo ohromující výběr jsem ocenila i celou organizaci akce, která byla moc dobře uspořádaná, všude bylo čisto i dostatek místa mezi vystavovateli, takže jsem se s nikým nemusela přetlačovat jak jsem zvyklá z podobných akcí v Česku.

Mezi tou tisícovkou mě zaujalo obchodů a značek spousta, ale zredukovala jsem to nakonec na tyhle čtyři:

1 • PLEASED TO MEET

www.pleasedtomeet.de

I saw their graphics before, but here for the first time on my own eyes. It was very nice to know owners and designers personally. I like their work especially for their original style and simplicity. I remember that they poster inspired me for making my one typographic poster.

//

Jejich grafiky jsem tady neviděla sice poprvé, zato ale poprvé naživo. Bylo hezké poznat tvůrce osobně. Moc se mi jejich práce líbí, hlavně kvůli jednoduchosti, kterou vynikají. Pamatuju si, že mě kdysi inspirovali k vytvoření jednoho typografického plakátu.

2 • A MINDS EYE

www.amindseye.co.uk

This was one of first stands I visited and I kept it my mind till the end. Yes, geometric shapes were very popular for many of another brands, this one actually wasn't the only one with soft furnishings, but probably they stacked in my mind thanks to color combinations and details like significant orange rim on inconspicuous pillow in beige tones,...

//

Tohle byl jeden z prvních stánků, které jsem na veletrhu viděla a utkvěl mi v paměti až do konce. Ano, geometrické tvary byly populární mezi velkou řadou tvůrců, tohle dokonce nebyl ani jedniný s textiliemi, ale snad to bylo tou kombinací barev nebo detaily jako výrazná oranžová paspule na jinak nenápadném polštáři ve světle béžových tónech,...

3 • Forgotten name

Well, forgotten name is not a name of this brand, I just forgot the name and lost card with contact :-/. But while walking among stands with cards I was attracted by natural motives designed into a geometric shapes. So typical for me! :) If they would have a diary with some of these themes on a cover I would love to buy it, but I found just notebooks and paper cards. Maybe next year :)

//

Forgotten name tedy není jméno téhle značky, to jen že jsem skutečně zapomněla jejich jméno a ztratila vizitku. Ale při procházení kolem jejich stánku mi zaplesalo srdce nad přírodními motivy zpracované jak jinak než do geometrie. Mít tohle jako diář, včetně obálky ze šedého papíru, neodešla bych s prázdnou, ale bohužel sortiment obchodu zahrnoval jen zápisníky a papírová přání.

4 • INDUSTRIAL JEWELRY BY HILA RAWET KARNI

www.industrial-jewellery.com

I saw crowds of jewelry makers as well, but these were very exceptional. Among the other beads threaders and kitchy jewelry creations were these ones from nice designer Hila like a revelation. Originaly as a product designer and kids furniture designer she finally put herself into industrial design by making these special jewelry in combination of metal, wood, rope or rubber.

//

Šperkařů jsem tady našla opravdu zásupy, ale tyhle šperky extrémně vynikaly nad všemi ostatními. Mezi navlékači korálků a kýčovitými obstarožními kreacemi byly šperky od sympatické Hila jako zjevení. Původně jako produktová designérka a návrhářka dětského nábytku Hila postupně přesedlala na industriální design převtělený do výjimečných šperků v kombinaci kovu a dřeva nebo provazoviny a pryže. 

 

5. One Must Dash

www.onemustdash.com

One Must Dash, that's Anki Josefsson & Anneli Sandström, two swedish girls, graphic designer and copywriter with the same kind of humor. One Must Dash are also funny art prints, giant scissors on a wall, envelope bag or paper cards. I know One Must Dash for a long time that to their fantastic poster BLA (Small Talk), which you can see in many scenes form famous interior stylists. It was very nice to meet these ladies personally. 

Well done, One Must Dash, keep your work amazing!

//

One Must Dash, to je Anki Josefsson & Anneli Sandström, dvě milé dámy ze Švédska, grafička a copywriterka se stejným smyslem pro humor. One Must Dash jsou taky vtipné plakáty, obří nůžky, taška ve tvaru obálky nebo papírová přání. One Must Dash znám už dlouho díky jejích skvělému plakátu BLA (Small Talk), který se poměrně často objevuje ve scénách od známých stylistů a bylo milé poznat na výstavě obě sympatické dámy osobně.

Jen tak dál, One Must Dash!

The best of Home London 2014 • One Must Dash • baraperglova.com

Photos by me

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

Few days ago I read that for following year we should see these trends: more pastel colors, less black & white, less metals, more pure and airy glass, less geometric shapes more organic shapes. 
But honestly I cannot imagine Ferm Living without geometric shapes and black & white patterns and bold colors. It seems like this brand goes against trends. And I like this way. Just be itself, in spite of what is trendy, be different. And the other thing is that Ferm Living has it's own style which I recognize without caption :)

Yesterday their new catalogue for Spring/Summer 2014 season came out and I am not surprised that we can see more geometric shapes. In this season prevails mainly royal blue, pastel mint green and light beige which I can describe as color of hairs two-years old rat in the desert in New Mexico at 4 o'clock in the afternoon. Everything is combined with a bit untraditional black. Untraditional just because black I do not see like the right color for spring and summer.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

The only news that undermines the classical geometric standards, so typical for Ferm Living, is the tablecloth with dark blue abstract pattern with thin lines, available is also in black color. I think it is very nice cherry on top of all new stuff which Ferm Living have. 

Except a little bit too much black color I can say I like their new products, I like soft shades of green and taupe. I think this collection is timeless and would look very nice in summer or winter cottage at Christmas as well :)

All products from new collection see here

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

//

Před pár dny jsem četla, že trendy pro tento rok by měly být následující: víc pastelových barev, méně černo-bílé, méně kovu, více vzdušného skla, méně geometrických tvarů a více organických a nerovných.
Ale upřímně si značku Ferm Living jen těžko dokážu představit bez geometrických tvarů, černobílých vzorů a sytých barev. A zdá se, že i v nové kolekci jdou tak nějak proti proudu. A mě se tahle cesta líbí. Být svůj, nehledět na to co je zrovna v módě, být odlišný. A další věc je ta, že díky jejich osobitému stylu už Ferm Living poznám i bez popisku :)

Včera vyšel jejich nový katalog pro jaro/léto 2014 a mě ani trochu nepřekvapilo, že tu vidíme ještě mnohem více geometrie. V téhle sezóně u Ferm Living převládá královská modř, pastelová mátově zelená a světle béžová, kterou bych mohla popsat jako barvu srsti dvouletého potkana na poušti v Novém Mexiku ve čtyři hodiny odpoledne. Všechno je doplněno o možná trochu netradiční černou. Netradiční proto, že se mi nezdá jako nejvhodnější barva pro jaro a léto.

Jediná novinka, která nabourává klasické geometrické standardy, pro Ferm Living tak typické, je stolní ubrus s tmavě modrým abstraktním vzorem s tenkými liniemi, který je krom modré dostupný i v černé. Ale myslím, že snad díky té odlišnosti je to krásná třešinka na dortu všech novinek, se kterými Ferm Living přišlo.

Takže snad kromě přílišného množství černé barvy můžu říct, že jejich nová kolekce se mi líbí, zamlouvají se mi ty jemné odstíny zelené a taupé. Navíc je tahle kolekce celkem dost nadčasová a bude vypadat na jaře stejně dobře jako v kuchyni zimní chalupy o Vánocích :)

Všechny produkty nové kolekce jsou zde

 

Pictures via Ferm Living

 

Ferm Living and Kristina Krogh. Together. It works.

 
Last week (I think it was Thursday) one of my favorite brands Ferm Living published a new catalog. You probably have some of these photographs already seen, because their product photos are all over the internet at the speed of Usain Bold, and every blogger wants to share their amazing pictures. Let's be honest, I'm no exception :)

 
In addition to usual beautiful new products, which include more geometry and new prints with marble patterns (from which I am a bit mushy lately) I'm very pleased with the cooperation of my favorite graphic designer Kristina Krogh. About her lovely work I wrote a while ago here. It was a very pleasant surprise to see her work among the Ferm Living products. I know their work each separately, but as I saw her amazing posters in great stylized scenes of new Ferm Living catalogue I realized that the concepts have much in common and perfectly goes together.

See all prodcuts from new collection 

How do you like the new catalog?

 //

Minulý týden (tuším, že to bylo ve čtvrtek) vyšel nový katalog jedné z mých nejoblíbenějších značek Ferm Living. Pravděpodobně jste už některé z následujících fotografií viděli, protože jejich produktové fotografie už stačily oběhnout internet rychlostí Usaina Bolta a každý blogger touží jejich úžasné fotografie sdílet. Řekněme si upřímně, já nejsem žádná výjimka.

Kromě obvykle krásných nových produktů, které zahrnují ještě více geometrie a nové potisky s motivem mramoru (ze kterého jsem popravdě poslední dobou trochu naměkko) mě moc potěšila spolupráce s mojí oblíbenou grafičkou Kristinou Krogh, o jejíž práci jsem psala před nějakou dobou tady. Bylo to moc milé překvapení její práci vidět mezi produkty Ferm Living. Znám jejich práci každou samostatně, ale jakmile jsem viděla její úžasné plakáty ve skvěle stylizovaných scénách nového katalogu došlo mi, že jejich koncepty mají hodně společného a skvěle se doplňují.

Na všechny produkty nové kolekce se podívejte zde

Jak se nový katalog líbí vám? 

 

All photos via Ferm Living

 

Posters in cooperation with Kristina Krogh

Steven Alan. For your home, for yourself.

Steve Alan websites recommended me two days ago my friend Ondrej. I was taking a quick look on this shop and was kindly surprised with fashion for mens and womans. I liked it very much!

//

Stránky obchodu Steven Alan mi doporučil před dvěma dny můj kamarád Ondřej. Docela zběžně jsem se na ně mrkla a byla jsem moc mile překvapená jejich nabídkou pánské i dámské módy. To se mi líbilo fakt moc!

Yesterday I was taking a look deeper and discover, that their range is not just about a fashion but also about accessories for your home. And what actually caught my attention most is the presentation of all their stuff. Even though they have the products from several different designers, their presentation is uniform. Very nice photographed, everything is well-arranged, simple, pretty and it is happy to just browse their sites.

// 

Včera jsem se na jejich stránky zaměřila trochu hlouběji a objevila jsem, že jejich stránky nejsou jen o módě, ale taky tu můžete najít spoustu krásných doplňků pro váš domov. A co vlastně nejvíc upoutalo moji pozornost na jejich stránkách je prezentace jejich zboží. I přesto, že mají produkty od několika různých deignérů, jejich prezenatce je jednotná. Velmi pěkně nafocená, všechno je přehledné, jednoduché a je celkem radost jejich stránkami jen tak brouzdat.

Speaking about fashion - when I look at Steven Alan goods, so I think that this is nothing extra special, it has no special features that would be distinguishable from any other brand. I mean, if someone in that outfit you meet on the street, probably not says "Hey, you are wearing a Steven Alan!" But I think this is not just all about this, and I especially like the whole concept of this store. And moreover, currently is sold in more than 300 stores worldwide, so it is clear that there is a reason why this brand you can take to :)

So now you can take a look at their sites too and if you like something, they shipped worldwide and all orders over $250 have free shipping.

// 

Když už mluvíme o módě - když se dívám na produkty Steven Alan tak si říkám, že na ní vlastně není nic moc extra zvláštního, nemají žádné zvláštní prvky, které je by nějak odlišovaly od jiných značek. Myslím tím, že když na ulici potkáte někoho v tomhle oblečení, asi se za ním hned neotočíte "Hele, hele, máš na sobě Stevena Alana, že jo!" Ale myslím, že o tom to úplně není a mě se obzvlášt líbí koncept celého obchodu. A navíc, momentálně se prodává ve více než 300 obchodech po celém světě, takže to mluví jasně o tom, že tu bude důvod proč si tuhle značku můžete oblíbit :)

Takže jestli se vám taky něco zalíbilo, zabrouzdejte na jejich stránky, zasílají zboží do celého světa a při objednávce nad $250 je doprava zdarma.

All photos via Steven Alan