furniture

Shoptour: In the Førest London

Shoptour: In the Førest London • baraperglova.com

Few days ago I wrote about vintage furniture shop The Peanut Vendor and today I have similar discovery. But while the Penaut Vendor was a classical shop with old furniture and home furnishings, in the Førest London you feel more like in the boutique.

It is a stylish home furnishings showroom, where 60's are simply chic and you have no chance to doubt. More than a furniture store I perceived Forest London as a lifestyle store where you realize how perfect the interior equipment was functional and the simple and clean lines maintain their timelessness.

Shop focuses on original furniture and lighting from mid-century. Collector of Scandinavian and Northern European design Eva Coppens opened this store after enormous success of her pop-up shop in 2010.

If you will be lucky like me, you'll be greeted by smiling nice Eva personally :)

Products from her boutique can be ordered online, but I would definitely recommend going to soak up the atmosphere of the last century by yourself ;)

Follow Førest London • FacebookTwitter

//

Před pár dny jsem psala o obchodu s vintage nábytkem The Peanut Vendor a dnes tu mám podobný objev. Ale zatímco The Peanut Vendor byl klasický obchod se starším nábytkem a doplňky, ve Førest London se budete cítit víc jako v butiku. Je jako showroom stylového bytového zařízení, kde 60. léta jsou prostě šik a vy nemáte šanci o tom pochybovat. Víc než jako prodejnu s nábytkem jsem vnímala Førest London jako prodejnu životního stylu, kde si uvědomíte jak perfektně funkční bylo interiérové zařízení a kdy jednoduché a čisté tvary si zachovaly nadčasovost. 

Obchod se zaměřuje na originální nábytek a osvětlení z poloviny minulého století a vnikl původně jako pop-up shop milovnice a sběratelky skandinávského a severoevropského designu Evy Coppens.

Budete-li mít štěstí jako já, přivítá vás usměvavá milá Eva osobně. 

Produkty z jejího butiku lze objednat i online, ale já bych rozhodně doporučila jít nasát atmosféru minulého století na vlastní kůži ;)

Styling for &tradition. Make it wow.

I know, I know, over the weekend I did a bit neglected you :). But hooray, a new week is here and I found a lot of new, beautiful inspiration! :)

Last week, 8 bloggers from around the world took part in a DesignTrade Blogger tour. On this occasion given the opportunity to create styling for the brand &tradition (I have previously written about them here). Norm studio, where the styling was carried out, became for several hours the place with the most talented and most creative people of the blogger world.

Below you can see how their work turned out. Personally, most I like the work by Emma Fexeus (Emmas Designblogg) and Allan's Torp (Bungalow5) styling, because it is very extraordinary :)).

And which styling do you like most? 

// 

Já vím, já vím, trochu jsem vás o víkendu zanedbávala :). Ovšem hurá, je tady nový týden a já pro vás našla spoustu nových, úžasných inspirací! :) 

Minulý týden se 8 blogerů z celého světa zúčastnilo DesignTrade Blogger tour. Při této příležitosti dostali možnost vytvořit styling pro značku &tradition (již dříve jsem o ní psala zde). Norm studio, kde styling probíhal, se tak na několik hodin stal místem s těmi nejtalentovanějšími a nejkreativnějšími lidmi ze světa blogerů. 

Níže můžete vidět, jak jejich práce nakonec dopadla. Mě osobně se nejvíc líbí práce Emmy Fexeus z Emmas Designblogg a pak styling Allana Torpa z Bungalow5, protože je velmi neobvyklá :)).

A která práce se nejvíc líbí vám? 

 

Photographed by: Rune Lundø
Styling by: Nina Holst - Stylizimo // Anna Gustafsson - La Maison d'Anna G. // Igor Josifovic - Happy Interior Blog // Gerard McGuickin - Walnut Grey Design // Emma Fexeus - Emmas Designblogg // Desiree Groenendal - Vosgesparis // Agata Ziółkiewicz - I like design // Allan Torp - Bungalow5
All photos via La Maison d'Anna G.

 

Follow Styling board on my Pinterest 

Mayor sofa by andTradition

This is so beautiful piece into your living room, but I’ll tell you what, at first I want to write something like “I really don’t understand, why I see lovely pieces like this kind just in pictures form the stylist?!”, but immediately I realized “Oh, Bara what are you talking about, such a stupid think!” :D Everybody knows, that beautiful picture can make just professional stylist with professional photograph and thanks god, three of these five photographs are perfect for your imagination, how could this sofa looks in your room. 

I really would love to be an interior stylist…so much!

//

Tohle je opravdu pěkný kousek do vašeho obývacího pokoje, ale něco vám řeknu, nejdřív jsem chtěla napsat něco jako “Já opravdu nechápu, proč vidím tak pěkné produkty jako tyhle jen na fotkách od profesionálních stylistů?!”, ale okamžitě jsem si uvědomila “Ježišmarja, Báro, o čem to sakra mluvíš, tohle je fakt hloupá myšlenka!” :D. Každý přeci ví, že takhle úžasné fotografie může udělat jen profesionální stylista s profesionálním fotografem a díky bohu, aspoň tři z těchto fotek jsou perfektní pro vaší představu, jak by mohla tahle pohovka vypadat u vás doma.
Já by tak moc chtěla být stylistkou…tak moc!

Photos by: quiet-designscandinavia-designapril&mayvalkommenin
Mayor sofa by andTradition

G&T Collection by Bethan Gray

Today took my attention british designer Bethan Gray and mostly her G&T collection of furniture.
Natural material with elegant details create together beautiful design. 

//

Dnes mojí pozornost upoutala britská designérka Bethan Gray a nejvíc její holekce nábytku G&T
Přírodní materiály s elegantními detaily společně vytváří krásné designové kousky.