geometric

Alternative to Winter Garden.

Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com

I have always dreamed about winter garden. In the spring just sitting there with a cup of coffee and watch the sunrise, in the summer invite friends and sit there with them and a glass of wine, in the fall just sit quietly and watch the colorful falling leaves and in winter, under a warm quilt read a book and here and there to smile dreamily at the snowy landscape outside.

It is not over yet, and I believe that once I sit in it, I just need don't think about it like a dream but a goal :)

But until I'll be there, perhaps I could consider this little compensation - Score & Solder glass geometric terrariums for flower that, hand-made by slightly lonely wanderer Matthew Cleland. They are not big enough to invite anyone, finally the only thing that will fit in it is really just the flower, but surround myself with these small greenhouses seems like a good alternative :))

//

Vždycky jsem snila o zimní zahradě. Na jaře si tam zalézt ještě před svítáním a u šálku kávy pozorovat východ slunce, v létě pozvat přátele a posedět tam u sklenky vína, na podzim jen tak tiše sedět a pozorovat barevné padající listí, v zimě si zase zalézt pod teplý přehoz a s knížkou v klíně tam trávit volné chvilky a sem tam se zasněně pousmát na zasněženou krajinu venku.

No ještě není všem dnům konec a já věřím, že jednou v ní sedět budu, jen musím snění vyměnit za cíl :)

Než na ní ale dojde, snad by se dalo uvažovat o téhle malé náhradě - Skleněných geometrických teráriích pro květiny Score & Solder, které ručně vyrábí lehce osamocený poutník Matthew Cleland. Nejsou sice až tak velká, abych do nich mohla kohokoli pozvat nebo za jejich zdmi cokoli pozorovat, konekonců, jediné, co se tam vejde je skutečně jen ta kytka, ale obklopit se malými skleníky mi přišlo jako dobrá alternativa :))

Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com

Images via Score & Solder

The best of Home London 2014

As a blogger with keen interest in interior design and crafts I couldn't miss on trade fair Home London, Craft a Top Drawer. There was more than 1000 exhibitioners but even if you can think this is very high number, I saw almost all of them, except a few ones I was not interested. I have never seen so many beautiful products in one place before and except great range I appreciate also organization, because stands were very well placed and organized and I had a lot of space for walking and that is just very different from similar events back in Czech Republic.  

Among the thousand of brands attracted my attention a lot of them, but I reduced my favorites just for these four:

//

V Londýně se od 12. do 14. ledna konal soubor veletrhů bydlení, módy a řemesel Home London, Craft a Top Drawer a já jako milovník bytového designu jsem tam nemohla chybět. Vystavovatelů bylo něco přes 1000 a i přesto, že se to zdá jako ohromné číslo, navštívila jsem stánky téměř všechny, vynechala jsem jen pár těch co mě nezajímaly. Podívaná to byla opravdu ohromná, nikdy v životě jsem neviděla tolik krásných produktů pohromadě. Mimo ohromující výběr jsem ocenila i celou organizaci akce, která byla moc dobře uspořádaná, všude bylo čisto i dostatek místa mezi vystavovateli, takže jsem se s nikým nemusela přetlačovat jak jsem zvyklá z podobných akcí v Česku.

Mezi tou tisícovkou mě zaujalo obchodů a značek spousta, ale zredukovala jsem to nakonec na tyhle čtyři:

1 • PLEASED TO MEET

www.pleasedtomeet.de

I saw their graphics before, but here for the first time on my own eyes. It was very nice to know owners and designers personally. I like their work especially for their original style and simplicity. I remember that they poster inspired me for making my one typographic poster.

//

Jejich grafiky jsem tady neviděla sice poprvé, zato ale poprvé naživo. Bylo hezké poznat tvůrce osobně. Moc se mi jejich práce líbí, hlavně kvůli jednoduchosti, kterou vynikají. Pamatuju si, že mě kdysi inspirovali k vytvoření jednoho typografického plakátu.

2 • A MINDS EYE

www.amindseye.co.uk

This was one of first stands I visited and I kept it my mind till the end. Yes, geometric shapes were very popular for many of another brands, this one actually wasn't the only one with soft furnishings, but probably they stacked in my mind thanks to color combinations and details like significant orange rim on inconspicuous pillow in beige tones,...

//

Tohle byl jeden z prvních stánků, které jsem na veletrhu viděla a utkvěl mi v paměti až do konce. Ano, geometrické tvary byly populární mezi velkou řadou tvůrců, tohle dokonce nebyl ani jedniný s textiliemi, ale snad to bylo tou kombinací barev nebo detaily jako výrazná oranžová paspule na jinak nenápadném polštáři ve světle béžových tónech,...

3 • Forgotten name

Well, forgotten name is not a name of this brand, I just forgot the name and lost card with contact :-/. But while walking among stands with cards I was attracted by natural motives designed into a geometric shapes. So typical for me! :) If they would have a diary with some of these themes on a cover I would love to buy it, but I found just notebooks and paper cards. Maybe next year :)

//

Forgotten name tedy není jméno téhle značky, to jen že jsem skutečně zapomněla jejich jméno a ztratila vizitku. Ale při procházení kolem jejich stánku mi zaplesalo srdce nad přírodními motivy zpracované jak jinak než do geometrie. Mít tohle jako diář, včetně obálky ze šedého papíru, neodešla bych s prázdnou, ale bohužel sortiment obchodu zahrnoval jen zápisníky a papírová přání.

4 • INDUSTRIAL JEWELRY BY HILA RAWET KARNI

www.industrial-jewellery.com

I saw crowds of jewelry makers as well, but these were very exceptional. Among the other beads threaders and kitchy jewelry creations were these ones from nice designer Hila like a revelation. Originaly as a product designer and kids furniture designer she finally put herself into industrial design by making these special jewelry in combination of metal, wood, rope or rubber.

//

Šperkařů jsem tady našla opravdu zásupy, ale tyhle šperky extrémně vynikaly nad všemi ostatními. Mezi navlékači korálků a kýčovitými obstarožními kreacemi byly šperky od sympatické Hila jako zjevení. Původně jako produktová designérka a návrhářka dětského nábytku Hila postupně přesedlala na industriální design převtělený do výjimečných šperků v kombinaci kovu a dřeva nebo provazoviny a pryže. 

 

5. One Must Dash

www.onemustdash.com

One Must Dash, that's Anki Josefsson & Anneli Sandström, two swedish girls, graphic designer and copywriter with the same kind of humor. One Must Dash are also funny art prints, giant scissors on a wall, envelope bag or paper cards. I know One Must Dash for a long time that to their fantastic poster BLA (Small Talk), which you can see in many scenes form famous interior stylists. It was very nice to meet these ladies personally. 

Well done, One Must Dash, keep your work amazing!

//

One Must Dash, to je Anki Josefsson & Anneli Sandström, dvě milé dámy ze Švédska, grafička a copywriterka se stejným smyslem pro humor. One Must Dash jsou taky vtipné plakáty, obří nůžky, taška ve tvaru obálky nebo papírová přání. One Must Dash znám už dlouho díky jejích skvělému plakátu BLA (Small Talk), který se poměrně často objevuje ve scénách od známých stylistů a bylo milé poznat na výstavě obě sympatické dámy osobně.

Jen tak dál, One Must Dash!

The best of Home London 2014 • One Must Dash • baraperglova.com

Photos by me

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

Few days ago I read that for following year we should see these trends: more pastel colors, less black & white, less metals, more pure and airy glass, less geometric shapes more organic shapes. 
But honestly I cannot imagine Ferm Living without geometric shapes and black & white patterns and bold colors. It seems like this brand goes against trends. And I like this way. Just be itself, in spite of what is trendy, be different. And the other thing is that Ferm Living has it's own style which I recognize without caption :)

Yesterday their new catalogue for Spring/Summer 2014 season came out and I am not surprised that we can see more geometric shapes. In this season prevails mainly royal blue, pastel mint green and light beige which I can describe as color of hairs two-years old rat in the desert in New Mexico at 4 o'clock in the afternoon. Everything is combined with a bit untraditional black. Untraditional just because black I do not see like the right color for spring and summer.

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

The only news that undermines the classical geometric standards, so typical for Ferm Living, is the tablecloth with dark blue abstract pattern with thin lines, available is also in black color. I think it is very nice cherry on top of all new stuff which Ferm Living have. 

Except a little bit too much black color I can say I like their new products, I like soft shades of green and taupe. I think this collection is timeless and would look very nice in summer or winter cottage at Christmas as well :)

All products from new collection see here

Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog
Ferm Living SS/2014. More geometric shapes. • baraperglova.com/blog

//

Před pár dny jsem četla, že trendy pro tento rok by měly být následující: víc pastelových barev, méně černo-bílé, méně kovu, více vzdušného skla, méně geometrických tvarů a více organických a nerovných.
Ale upřímně si značku Ferm Living jen těžko dokážu představit bez geometrických tvarů, černobílých vzorů a sytých barev. A zdá se, že i v nové kolekci jdou tak nějak proti proudu. A mě se tahle cesta líbí. Být svůj, nehledět na to co je zrovna v módě, být odlišný. A další věc je ta, že díky jejich osobitému stylu už Ferm Living poznám i bez popisku :)

Včera vyšel jejich nový katalog pro jaro/léto 2014 a mě ani trochu nepřekvapilo, že tu vidíme ještě mnohem více geometrie. V téhle sezóně u Ferm Living převládá královská modř, pastelová mátově zelená a světle béžová, kterou bych mohla popsat jako barvu srsti dvouletého potkana na poušti v Novém Mexiku ve čtyři hodiny odpoledne. Všechno je doplněno o možná trochu netradiční černou. Netradiční proto, že se mi nezdá jako nejvhodnější barva pro jaro a léto.

Jediná novinka, která nabourává klasické geometrické standardy, pro Ferm Living tak typické, je stolní ubrus s tmavě modrým abstraktním vzorem s tenkými liniemi, který je krom modré dostupný i v černé. Ale myslím, že snad díky té odlišnosti je to krásná třešinka na dortu všech novinek, se kterými Ferm Living přišlo.

Takže snad kromě přílišného množství černé barvy můžu říct, že jejich nová kolekce se mi líbí, zamlouvají se mi ty jemné odstíny zelené a taupé. Navíc je tahle kolekce celkem dost nadčasová a bude vypadat na jaře stejně dobře jako v kuchyni zimní chalupy o Vánocích :)

Všechny produkty nové kolekce jsou zde

 

Pictures via Ferm Living

 

4 Styles 4 Merry Christmas. #4 Go Geometry!

From traditional and classic Christmas to modern version with geometric shapes and patterns. I would love to have a bit from everything in my home this year, but I think it would not be possible. At first in shops in town I didn't saw anything I like. Of course there is a lot of christmas decorations everywhere, but I just really don't want to have the plastics and fake multicolor balls and glittered little Santas. I want something real - glass or porcelain or wood...At second if I finally find something what I like, one decoration cost about 5 pounds or more. And of course I just simply can't buy only one piece, but spend all my money just for christmas is not the best idea how to manage hard-earned money from everyday folding of jumpers :)) So purchasing of decorations could a bit expensive. 

I have a great solution, but it still a bit surprise for you! ;)

Have a lovely weekend!

//

Od tradičních klasických Vánoc k moderní verzi s geometrickými tvary a vzory. Moc ráda bych tenhle rok měla doma od všeho trochu, ale obávám se, že to prostě nebude dost dobře možné. Za prvé v obchodech ve městě jsem ještě neviděla nic co by se mi líbilo. No jasně, v místních obchodech je spousta ozdob všeude, ale nejsem zrovna ten typ, který by se na stromek rád pověsil ty plastové falešné multibarevné kouličky nebo třpytivé Santa Clause. Chci něco opravdového - sklo, porcelán nebo dřevo,...No a za druhé, když už konečně najdu něco co se mi líbí, jedna ozdoba stojí kolem pěti liber nebo víc. Samozřejmě, že nemůžu koupit jen jeden kousek, ale utratit všechny peníze za Vánoce není úplně nejlepší nápad jak naložit s těžce vydělanými penězi z každodenního skládání svetrů :)). Takže pořizování ozdob tady je trochu drahé.

Ale našla jsem skvělé řešení, které je pořád ještě tak trochu překvapení pro vás! Těšte se ;)

Mějte nádherný víkend! 

Buy a gift for yourself! Because you are so special!

Write a lovely note with thanks

Hang it on a tree!

Go and buy some jewelry

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

HRUSKAA. Geometric objects for you home.

At first I thought that HRUSKAA is some talented guy from the Czech Republic. You know, because "hruška"  means pear in czech. But no, HRUSKAA is talented Melissa from United States. I was looking at her shop on Etsy and trying to find something more about this artist, but everything what I read in her About profile is just 

"All designs created are considerate  to the smallest of spaces because I  believe everyone deserves beautiful  pieces to showcase in their home."

And actually I don't need more. This is everything what I need except this I need to know that I like her work :). Mostly I like her pendant plant holders. But just because they have except nice design and idea also function. Another pieces seems to me bit unnecessary, but the same you can say about nice painting. It's just object. Nice object for your home. And it's enough.

Have a nice start of new week! 

//

Zpočátku jsem si myslela, že HRUSKAA je nějaký talentovaný mladík z Česka. No však víte, zní to trošku jako "hruška"  a já jsem si říkala, že to bude jen zkomolené české příjmení. Ale ono ne, HRUSKAA je značka talentované Melissy ze Spojených států. Dívala jsem se na její shop na Etsy ve snaze najít o ní trochu víc informací, ale v jejím profilu jsem našla jen 

"Všechny designy jsou ohleduplně navrženy i pro ty nejmenší prostory, protože věřím, že každý si zaslouží ukázat se svém domově   nějaký nádherný kousek."

A vlastně ani nepotřebuju slyšet víc. Tohle je všechno co potřebuju vědět, kromě toho, že se mi její práce líbí. Nejvíc asi ty závěsné držáky na květiny. Snad ale jen proto, že kromě hezkého a nápaditého designu mají i svojí jasnou funkci. Jiné předměty zdají se být  nepotřebné, ale to samé můžete říct třeba i o malbě na zdi. Je to objekt. Krásný objekt pro váš domov. A to stačí.

Přeji všem krásný start do nového týdne! 

All pictures via HRUSKAA Etsy shop

In loved with work of Lenneke Wispelwey.

 
In loved with work of Lenneke Wispelwey. • baraperglova.com/blog

I see work of talneted Lenneke Wispelwey often on Pinterest and today I finally said to myself that I have to share her beautiful work with you. Till now Lenneke mainly focused on working with porcelain. I took a fancy to her work because of nice combination of geometrical patterns on products in very soft pastel colors. She is playing with shades of one color, with contrasts, with geometry. I really would love to have one day some of her amazing vases and bowls. Advisely I didn't wrote or but and, because it is not possible to have just one piece :)

// 

Práci talentované Lenneke Wispelwey vidám na Pinterestu už nějakou dobu a dnes jsem si konečně řekla, že se o její nádhernou práci podělím s vámi. Lenneke se ve svojí tvorbě zaměřuje hlavně na porcelán. Oblíbila jsem si její práci kvůli skvělé kombinaci geometrických vzorů na produktech ve velmi jemných pastelových odstínech. Lenneke si hraje s odstíny jedné barvy, s kontrasty, s geometrií. Moc ráda si jednou pořídím některou z jejích překrásných váz a misek. Záměrně neříkám nebo ale a, protože není možné mít pouze jeden výrobek :) 

Photos via
 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Ferm Living and Kristina Krogh. Together. It works.

 
Last week (I think it was Thursday) one of my favorite brands Ferm Living published a new catalog. You probably have some of these photographs already seen, because their product photos are all over the internet at the speed of Usain Bold, and every blogger wants to share their amazing pictures. Let's be honest, I'm no exception :)

 
In addition to usual beautiful new products, which include more geometry and new prints with marble patterns (from which I am a bit mushy lately) I'm very pleased with the cooperation of my favorite graphic designer Kristina Krogh. About her lovely work I wrote a while ago here. It was a very pleasant surprise to see her work among the Ferm Living products. I know their work each separately, but as I saw her amazing posters in great stylized scenes of new Ferm Living catalogue I realized that the concepts have much in common and perfectly goes together.

See all prodcuts from new collection 

How do you like the new catalog?

 //

Minulý týden (tuším, že to bylo ve čtvrtek) vyšel nový katalog jedné z mých nejoblíbenějších značek Ferm Living. Pravděpodobně jste už některé z následujících fotografií viděli, protože jejich produktové fotografie už stačily oběhnout internet rychlostí Usaina Bolta a každý blogger touží jejich úžasné fotografie sdílet. Řekněme si upřímně, já nejsem žádná výjimka.

Kromě obvykle krásných nových produktů, které zahrnují ještě více geometrie a nové potisky s motivem mramoru (ze kterého jsem popravdě poslední dobou trochu naměkko) mě moc potěšila spolupráce s mojí oblíbenou grafičkou Kristinou Krogh, o jejíž práci jsem psala před nějakou dobou tady. Bylo to moc milé překvapení její práci vidět mezi produkty Ferm Living. Znám jejich práci každou samostatně, ale jakmile jsem viděla její úžasné plakáty ve skvěle stylizovaných scénách nového katalogu došlo mi, že jejich koncepty mají hodně společného a skvěle se doplňují.

Na všechny produkty nové kolekce se podívejte zde

Jak se nový katalog líbí vám? 

 

All photos via Ferm Living

 

Posters in cooperation with Kristina Krogh

The love for nature expressed in geometry. Bongo Design.

Bongo Design is an independent designer and producer of uniqe interior objects. Hand crafted on order, with passion and high quality, they bring life to contemporary spaces around the globe.

Behind Bongo Design stand and industrial designer Magdalena Chojnacka from Crackow, Poland. She stand for simple and pure solutions, experimenting with different crafts and materials.

And I like her work. lately I appeal to regular geometric shapes, clean lines and simplicity that is reflected in the geometry. I like her work also because of experimenting, she used in her products different way to produce and that's the way I like it, because everyone should to try more ways until find himself :)

//

Bongo Design je nezávislý designér a výrobce unikátních interiérových objektů. Ručně vyrobené na zakázku, s vášní a ve vysoké kvalitě přináší oživení do moderních prostor po celém světě.

Za značkou Bongo Design stojí průmyslová designérka Magdalena Chojnacka z Krakova v Polsku. Stojí si za jednoduchými a čistými řešeními a experimentováním s různými řemesly a materiály.

A mě se její práce líbí. Poslední dobou mě oslovují pravidelné geometrické tvary, čisté linie a jednoduchost, která se v geometrii odráží. A její práce se mi líbí taky právě proto, že experimentuje s různými způsoby výroby a to je způsob, který se mi líbí, protože si myslím, že každý by si měl vyzkoušet víc cest, než najde sám sebe.

Photos by Bongo Design

Spotted on Triitme

Geometric animal prints by Yolanda

TinyKiwiCreations, this is a shop of talented Yolanda. She is from New Zealand and I found her on Etsy. Yolanda made and sell here an original geometric animal prints designed and illustrated by her. I like her work! :) Take a look on her Etsy shop or on Facebook page.

//

TinyKiwiCreations to je obchod talentované Yolandy. Yolanda je z Nového Zélandu a našla jsem její práci na Etsy. Yolanda vyrábí a prodává originální geometrické plakáty navržené a ilustrované jí samotnou. Líbí se mi její práce, moc! :) Podívejte se na její Etsy shop nebo profil na Facebooku.