geometric design

HRUSKAA. Geometric objects for you home.

At first I thought that HRUSKAA is some talented guy from the Czech Republic. You know, because "hruška"  means pear in czech. But no, HRUSKAA is talented Melissa from United States. I was looking at her shop on Etsy and trying to find something more about this artist, but everything what I read in her About profile is just 

"All designs created are considerate  to the smallest of spaces because I  believe everyone deserves beautiful  pieces to showcase in their home."

And actually I don't need more. This is everything what I need except this I need to know that I like her work :). Mostly I like her pendant plant holders. But just because they have except nice design and idea also function. Another pieces seems to me bit unnecessary, but the same you can say about nice painting. It's just object. Nice object for your home. And it's enough.

Have a nice start of new week! 

//

Zpočátku jsem si myslela, že HRUSKAA je nějaký talentovaný mladík z Česka. No však víte, zní to trošku jako "hruška"  a já jsem si říkala, že to bude jen zkomolené české příjmení. Ale ono ne, HRUSKAA je značka talentované Melissy ze Spojených států. Dívala jsem se na její shop na Etsy ve snaze najít o ní trochu víc informací, ale v jejím profilu jsem našla jen 

"Všechny designy jsou ohleduplně navrženy i pro ty nejmenší prostory, protože věřím, že každý si zaslouží ukázat se svém domově   nějaký nádherný kousek."

A vlastně ani nepotřebuju slyšet víc. Tohle je všechno co potřebuju vědět, kromě toho, že se mi její práce líbí. Nejvíc asi ty závěsné držáky na květiny. Snad ale jen proto, že kromě hezkého a nápaditého designu mají i svojí jasnou funkci. Jiné předměty zdají se být  nepotřebné, ale to samé můžete říct třeba i o malbě na zdi. Je to objekt. Krásný objekt pro váš domov. A to stačí.

Přeji všem krásný start do nového týdne! 

All pictures via HRUSKAA Etsy shop

The love for nature expressed in geometry. Bongo Design.

Bongo Design is an independent designer and producer of uniqe interior objects. Hand crafted on order, with passion and high quality, they bring life to contemporary spaces around the globe.

Behind Bongo Design stand and industrial designer Magdalena Chojnacka from Crackow, Poland. She stand for simple and pure solutions, experimenting with different crafts and materials.

And I like her work. lately I appeal to regular geometric shapes, clean lines and simplicity that is reflected in the geometry. I like her work also because of experimenting, she used in her products different way to produce and that's the way I like it, because everyone should to try more ways until find himself :)

//

Bongo Design je nezávislý designér a výrobce unikátních interiérových objektů. Ručně vyrobené na zakázku, s vášní a ve vysoké kvalitě přináší oživení do moderních prostor po celém světě.

Za značkou Bongo Design stojí průmyslová designérka Magdalena Chojnacka z Krakova v Polsku. Stojí si za jednoduchými a čistými řešeními a experimentováním s různými řemesly a materiály.

A mě se její práce líbí. Poslední dobou mě oslovují pravidelné geometrické tvary, čisté linie a jednoduchost, která se v geometrii odráží. A její práce se mi líbí taky právě proto, že experimentuje s různými způsoby výroby a to je způsob, který se mi líbí, protože si myslím, že každý by si měl vyzkoušet víc cest, než najde sám sebe.

Photos by Bongo Design

Spotted on Triitme