graphic design

Wasted Rita.

Wasted Rita is a graphic designer and illustrator. If she is not traveling, she lives in Portugal. She was born a natural agent provocateur, sarcastic as needed and a full-time thinker who must write about life, human behaviors and play with words to keep breathing. She is the one who stands behing the blog Rita Bored - the blog that got famous for its humor drawings and hand lettering quotes. And I am not surprised that she was featured in several magazines, books and art&graphic design websites, because her graphic is simple, almost primitive, but mainly funny and truly. 

Check out her website, her shop and blog 

All pictures by Wasted Rita.

 

 

Kristina Krogh. Art of posters.

Beautiful design comes from Copenhagen. Again. Geometric combination of textures? Warm and cold surfaces? On posters? Yes! And I love it! 

Kristina Krogh is Danish graphic designer and artist based in Copenhagen and she is the author of these amazing posters. In her work is everything! Style, idea, textures, art, perfect styling. Very talented girl...

// 

Krásný design přichází z Kodaně. Znovu. Geometrické kombinace textur? Chladné a hřejivé povrchy? Na plakátech? No jasně! A mě se to ohromně líbí! 

Kristina Krogh je grafická designérka a umělkyně z Dánska a ona je autorem těchto úžasných plakátů. V její práci je snad úplně všechno! Osobitý styl, nápad, práce s texturami, umění a nesmím opomenout skvělý styling. Velmi talentovaná žena...

All photos by Kristina Krogh 

Illustrations by talented Amy Hamilton

Don’t worry, no Etsy today! :)) Today’s post will be about Amy Hamilton, graphic designer from Ontario, Canada. She say about her creativity process: “I have a special interest in illustration and love to experiment with different styles and mediums. I enjoy creative challenges and pushing myself to produce the best work possible. I am inspired by nature and believe that beauty can be found in the least likely of places. I hope you enjoy my work!”

And I think I can’t say nothing more. At first I saw her print Moose (3rd picture) and immediately I felt in love in her work. Check out her portfolio and on Society6 you can buy he graphic on card, framed art print, iPad case, pillow,…there is so many different choices!

//

Nebojte se, dnes žádné Etsy! :)) Dnešní příspěvek bude o Amy Hamilton, grafické designérce z Ontaria v Kanadě. O svém kreativním procesu říká. “Zajímám se o ilustraci a miluju experimentování s různými styly a zdroji. Uživám si výzvy pro kreativní tvorbu a opření se do práce, aby výsledek byl co nejlepší. Inpiruji se přírodou a věřím, že krásu lze objevit i na těch nejméně pravděpodobných místech. Doufám, že se vám moje práce líbí!”

A já k tomu snad nemám co dodat. Jako první jsem viděla její námět Moose (na třetím obrázku) a okamžitě jsem si její práci zamilovala. Podívejte se na její portfolio a na Society6 můžete její tovrbu koupit na přáních, zarámovaných plakátech, pouzdrech na iPad, polštářích,…je tam tolik různých možností!