ignant

Last House Standing.

Last House Standing. By Ben Marcin • baraperglova.com/blog

I think, there is something a little bit sad on all these lonely buildings. They stay there lost, misplaced and forgotten. 

Last House Standing is a project of Baltimore based self-taught photograph Ben Marcin. These solitary buildings are not just ghostly beauty, but they stand in odd placement and urban landscape. A lot of these solo houses which definitely weren't designed to stay alone like this, are an architectural quirk of some cites on eastern seaboard of the United States. 

"Many details that might not be noticed in a homogenous row of twenty attached row houses become apparent when everything else has been torn down. And then there’s the lingering question of why a single row house was allowed to remain upright. Still retaining traces of its former glory, the last house standing is often still occupied."

// 

Myslím, že je něco trochu smutného na těchto osaměle stojících budouvách. Zdají se být podivně umístěné, ztracené a zapomenuté. 

Last House Standing je projekt Baltimorského fotografa samouka Bena Marcina. Tyto solitérní budovy nejsou totiž jen děsivě krásné, ale stojí na zvláštních místech obklopené městskou krajinou. Mnoho z těchto budouv, které rozhodně nebyly navrženy tak aby stály takhle, jsou architektonická zvláštnost některých měst východního pobřeží Spojených států. 

"Mnoho detailů nemusí být zaznemenáho, když stojí v homogenní řadě dvaceti připojených řadových domů  a projeví se až teprve jsou ty ostatní stženy. A pak je tady přetrvávající otázka, proč bylo zrovna tomu jednomu domu povoleno zůstat v téhle zpřímené poloze? Mnoho z nich je navíc, při snaze udržet si stopy své bývalé slávy, stále ještě obydleno."

 

All photos by Ben Marcin
Partly texted and spotted on iGnant

 

Théo Gosselin. 24 hours.

Today inspired me fantastic photos of Théo Gosselin's journey. He documented 24 hours trip that began with his friends in France and then they drove across UK to the North Scotland. I love the emotions and mood what you can see in these photos. Are full of freedom, love and exceptional spirit. When I see these photos, I would love to follow him a his friends on journey like this.

Anyway, Théo's portfolio is full of very interesting photos. Some of them I like less (not my taste), another more. 

// 

Dnes mě inspirovaly fantastické fotografie Théo Gosselina. Zdokumentoval 24 hodinový výlet s přáteli, který začal ve Francii a pak pokračoval přes Anglii do severního Skotska. Ohromně se mi líbí emoce a nálada, která z těch fotografií čiší. Jsou plné svobody, lásky a velmi zvláštní nálady. Když se na fotografie dívám, hned bych jela na takovou cestu taky.

Každopádně, Théovo portfolio je plné velmi zajímavých fotografií. Některé se mi líbí víc, některé míň , když mi nepadnou do vkusu.

Spotted on iGnant, All photos by Théo Gosselin