industrial

Let's find dream home. Like this one. In Brooklyn.

 
Snímek obrazovky 2013-08-14 v 15.47.52.png

Finally I found perfectly space for my dream living! Let me introduce you Brooklyn apartment where Johanna Burke lives. Following photos I could use with and kind permission from Grace Villamil who photographed this amazing apartment for Freunde von Freunden magazine, where you can read very interesting interview with Johanna who work as an Set Designer. And that's a very exciting job (by me, because it is very close to what I want to do by myself and was very nice to learn more about it :))

Some of you already know a bit about my style so maybe you probably guess what I would change if I lived here. Yes, there is too much things. I learned to not accumulate stuff, throw out the garbage and have around a just few items, because I feel freer, better to breathe and think. But I understand, that people are different and all these things around are maybe for Johanna important.
Anyway, the space...is just...whoo...what can I say...the window, chipped walls, high ceiling, view of window are simple stunning...I lost my words when I saw these photos...:)

Thank you very much Grace for letting me share this. 

// 

Konečně jsem našla perfektní místo pro bydlení dle mých snů. Dovolte mi představit Brooklynský byt, kde žije Johanna Burke. Následující fotografie jsem mohla použít s laskavým svolením od Grace Villamil, která nafotila tenhle úžasný apartmán pro magazín Freunde von Freunden, kde si můžete přečíst velmi zajímavý rozhovor právě s Johanou, která pracuje jako scénografka. A to je nesmírně zajímavá práce (alespoň pro mě, protože je to velmi blízko povolání, které sama chci dělat a bylo zajímavé dozvědět se o tom něco víc :))

Někteří z vás už možná trochu znají z příspěvků můj styl a možná taky tušíte, co bych tu změnila, kdybych tu žila já. Ano, je tu moc věcí. Naučila jsem se kolem sebe věci nehromadit a nepotřebnosti vyhazovat a mít kolem sebe jen pár nezbytností, protože se cítím svobodnější, lépe se mi dýchá i myslí. Ale chápu, lidé jsou různí a možná všechny ty věci kolem jsou pro Johannu nějakým způsobem důležité.
Nicméně ten prostor...je prostě...huh...co na něj říct...to okno, oprýskané zdi, vysoký strop, výhled z okna jsou prostě ohromující!...Když jsem fotografie viděla poprvé, ztratila jsem slova :)

Děkuji mockrát Grace, že mě nechala tyto fotografie sdílet. 

 

Photographed by Grace Villamil for Freunde von Freunden

 

Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-007_img_1075.jpg
Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-030_img_1267.jpg

Prospect Park Brooklyn NY by Workstead

When I found this interior originally I was looking for some interresting copper accessories and decorations...Maybe next time :)

This is project by Workstead, design firm, founded in 2009. Involved a complete reorganization of spaces. The cabinets define the programmatic elements of the home. Well...actually I have no idea what is mean "programmatic elements of the house", but I can tell you that I like modern shapes, simple materials, textures and many details with using a warm walnut wood.

By the way, the chandelier what you see above the dinner table is Industrial chandelier and you can buy it on Workstead website.

//

Když jsem našla tenhle interiér, tak jsem vlastně původně hledala měděné doplňky a dekorace...no možná příště :)

Tohle je projekt od Worksteadu, designové firmy založené roku 2009. Tahle firma se podílela na kompletní reorganizaci prostoru. Skříně definují programové prvky domu. No...já vlastně vůbec netuším, co by mohlo znamenat "programové prvky domu", ale můžu vám říct, že se mi líbí moderní linie, jednoduché materiály, textury a mnoho detailů zpracovaných z teplého ořechového dřeva.

Mimochodem, ten závěsný lustr, který vidíte nad jídelním stolem je taktéž práce Worksteadu a můžete ho koupit na jejich stránkách

All photos and part of text by Workstead

Surprised me on Saturday

Anytime I can find something what surprise me. Today it was this beautiful rustic-industrial interior of danish restaurant Höst.

This interior was created from the collaboration of Norm Architects Team and Danish designers Menu. Norm Architects used mainly raw materials and reclaimed wood, industrial pendant lights and linen blankets. They combine traditional Scandinavian cosiness with minimalism. Designers also created a collection of tableware, especially for this restaurant, which includes basic white plates and dishes, alongside blue and grey pieces and slabs of granite. Photograph Jonas Bjerre-Poulsen said "We tried to see if we could find a balance where the interior, the dinnerware and the food told the same story, wothout being too old-fashioned or too much of a theatrical backdrop."

//

Stále mě ještě může kdykoli cokoli překvapit. Dnes to byl rustikálně - industriální interiér dásnké restaurace Höst.

Tento interiér vznikl ve spolupráci studia Norm Architects a dánských designérů z Menu.

Photo by Cofoco, parts of text and inspiration by Dezeen