inspiration

4 Styles 4 Merry Christmas. #3 Black & White

Oh, so I am sorry for a bit delay with my posts. This Christmas style inspiration should be actually shared on Saturday, but this weekend we finally moved to a new long-term place for living and except that I didn't had much time for anything (just for moving and organizing things), we have also problems with internet connection. The thing is, that at this moment could be connected to the internet just one computer. Damned London's internet providers!!

But I really want you to enjoy this Black & White Christmas style. For tomorrow I have a big plan - I will go to buy our Christmas tree! Yeeey! :))
So excited about this! And probably I will decorate him during this week (I know that in Czech we usually decorate the tree on Christmas Eve 24th December, but I like this idea to enjoy atmosphere a bit longer) so looking forward to share with you one of my personal posts! :)

Have a lovely start of new week!

//

Tak trochu se musím omluvit všem svým milým a věrným čteářům za příspěvková prodlení v posledním týdnu. Tuhle vánoční stylovou inspiraci jsem původně chtěla sdílet už v sobotu, ale tenhle víkend jsme se konečně stěhovali do dlouhodobého pronájmu a kromě toho, že jsem neměla čas skoro na nic (až na balení, stěhování, vybalování a organizování) máme taky problémy s internetovým připojením. Věc se má tak, že momentálně může být připojený k internetu pouze jeden počítač. Zatracení londýnští poskytovatelé internetu!

Ale vážně bych chtěla, abyste si tuhle opožděnou inspiraci užili tak jako já. A na zítra mám velký plán - Půjdeme koupit vánoční stromek. Jééééj! :))
Jsem fakt nadšená! A taky ho pravděpodobně během tohohle týdne i ozdobím (vím, že v Česku to děláme až na Štědrý den, ale líbí se mi představa užít si tu vánoční atmosféru o trochu déle) a moc se těším až s vámi budu naše vánoční obydlí sdílet :)

Přeji všem krásný start do nového týdne!

Light Up the darkness

Feast and don't be shy

Your home, your castle

Surprise you beloved ones

For more inspiration join my board on Pinterest - Christmas. Merry Christmas
1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12
 

4 styles 4 Merry Christmas. #1 Went Wild

In one of my previously posts I was thinking in which color and style I would like to decorate for Christmas this year. But maybe I am not the only one who doesn't know which style could be perfect. Maybe you are bored from decorating your homes in the same way every year. Maybe this year you will celebrate first Christmas in your very first own home. Or maybe you are a bit like us - you moved in another country, throw away all your stuff you don't desperately need, christmas decorations including, and now you can start again with pretty new things :)

In next 4 weeks I want to introduce you 4 ways how to decorate Christmas this year. Or maybe next year. It's up to you.

For this style I found inspiration at first in my previously post about Christmas and at second in my favorite song We Went Wild by Lord Huron. You can play it and listen and then...just be inspired...

//

V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem se zamýšlela nad tím v jaké barvě a v jakém stylu letos vyzdobím Vánoce u nás doma. Ale možná já nejsem jediná, kdo neví, který styl bude letos perfektní. Možná jste znudění z dekorování každý rok tím samým. Možná letos budete slavit svoje první Vánoce ve svém prvním vlastním domově. Nebo jste trochu jako my - přestěhovali jste se stovky kilometrů jinam, vyhodili všechny zbytečnosti, které nutně nepotřebujete, včetně vánočních ozdob, a teď chcete začít znovu s pěknými novými věcmi :)

V následnujících čtyřech týdnech vám chci představit 4 způsoby jak dekorovat letošní Vánoce. Nebo třeba ty další. To už nechám na vás.

Pro tenhle styl mě ponoukl jednak můj předchozí příspěvek a druhak moje oblíbená píseň We Went Wild (překl. Zdivočeli jsme) od Lord Huron. Můžete si jí pustit a při poslouchání se nechat inspirovat pro divoké Vánoce :)

Decorate your home

Warm up yourself

Wrap your gifts

Enjoy the nature

1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

 

Make your own lovely home. Where to buy tips.

On Folkhem websites I found this lovely home. This week I wrote about another one lovely as well here. I was thinking that it would be nice to give you a chance to make your home in this style. But maybe you don't know, how to find furnishings from this apartment. I can help you! See my where to buy tips below! ;)

Enjoy Saturday! 

// 

Na stránkách Folkhem jsem našla tenhle nádherný domov. Tenhle týden jsem už psala o jiném z jejich stránek, článek si můžete přečíst tady.  Říkala jsem si, že by bylo skvělé, kdybyste měli šanci si svůj domov zařídit nějak podobně, v tomto stylu. Ale možná nevíte, jak a podle čeho jednotlivý nábytek z tohoto krásného bytu najít. Nechte to na mě, já vám pomůžu! Podívejte se na moje tipy, kde nakoupit! ;)

Photos of apartment via Folkhem 

Clicking on the image will redirect you to the store where to buy.

// 

Kliknutí na obrázek vás přesměruje do obchodu kde nakoupit.

Wood low shelving system

Wood low shelving system

About A chair on wheels

About A chair on wheels

The Dots Coat Hooks

The Dots Coat Hooks

Mulig Coat stand

Mulig Coat stand

Thonet Era Chair

Thonet Era Chair

About A chair - grey

About A chair - grey

Stacked shelf system

Stacked shelf system

Xavier Pauchard Arm chair

Xavier Pauchard Arm chair

GAN Glaoui Alexandra Rug

GAN Glaoui Alexandra Rug

Bjorn Sofa

Bjorn Sofa

Details? It's all about them.

I have a little delay with blogging during last few days. This is because together with Petr we decided totally spontaneously to redecorate (paint) the entire apartment before leaving. Our mother came to visit to us on Thursday and we told her about how we're going to do it eventually and that we do not want to do it too much, because we have to scrape the old paint. And she got up and said "But maybe it will go well" and for a while we were peeled half wall :)) So we finally painted the entire apartment, which is on one hand good, because we do not have to worry about it, but on the other hand, we're quite upset (ourselves) that we did not do much sooner, because it's here now brighter, cozier and more beautiful. Some things just would not be delayed... :)

But back to our topic today. I have an inspiration from Stockholm apartment and today it is all about details. Because not only styling is about details, but in the details it reflects our personality, style and often entire worldview. Details testify a lot about us - That's what I believe and why I am asking for details lately emphasis. Just like our new, pure white, match us much more than the old dark blue or aggressive red...

BTW, if you are looking for more inspiration, check out my eponymous Pinterest board  ;)

 //

Mám trochu prodlevu na blogu za posledních pár dní. To proto, že jsme se s Petrem rozhodli, naprosto spontánně, vymalovat před odjezdem celý byt. Naše maminka k nám ve čtvrtek přijela na návštěvu a my jsme jí říkali o tom, jak se na to časem chystáme a že se nám do toho moc nechce, protože starou barvu musíme seškrábat. A ona vstala a říká "Ale třeba to půjde dobře" a za chvíli už jsme měli oloupanou půlku stěny :)) Tak jsme nakonec vymalovali celý byt, což je sice na jednu stranu dobré, protože už s tím nemáme starosti, ale na druhou stranu jsme docela naštvaní (sami na sebe), že jsme to neudělali mnohem dřív, protože je to tady teď světlejší, útulnější a krásnější. Některé věci by se prostě neměly odkládat :)...

Ale zpět k dnešnímu tématu. Mám pro vás inspiraci ze Stockholmu a dnes je to hlavně o detailech. Protože nejen styling je o detailech, ale v detailech se odráží naše osobnost, styl a mnohdy celý pohled na svět. Detaily toho o nás hodně vypovídají - o tomhle jsem přesvědčená a proto na detaily kladu poslední dobou velký důraz. Stejně jako třeba naše nová, čistě bílá, výmalba k nám sedí mnohem víc než ta stará sytě modrá a agresivní červená...

Mimochodem, jestli hledáte ještě více "detailní" inspirace, mrkněte na můj Pinterest ;)

 

All photos via Fantastic Frank

ALH Residence. Distinctive style.

I think that the Australian design continues to amaze me. I do not remember exactly what I had the idea of living culture Australians, but it's nice to see how great taste Australian architects have. Just like those of MIM design. What you see is ALH residence in Melbourne.

What I like is using a neutral color palette as a base - black, white, dark brown and then accentuated colors of accessories and furniture. Just such accents in a neutral space, which themselves look good, but we see it as a great cherry on top of the interior.
Must not forget how much I like the styling of the apartment. Here you can see many different decorations, but all perfectly complement each other.

Perhaps the only thing I don't like so much is a leaf pattern wallcovering in the bedroom. Maybe it's because I'm not "wallpaper type" or simply because it unnecessarily distract attention from nicely color-tuned details in the rest of room.

// 

Myslím, že australský design mě nepřestává překvapovat. Nevím už přesně jakou jsem měla představu o kultuře bydlení Australanů, ale je milé vidět, jak skvělý vkus mají australští architekti. Třeba jako ti z MIM designu. To co vidíte, je ALH rezidence v Melbourne.

Co se mi líbí je použitá neutrální paleta barev jako základ - černá, bílá, tmavě hnědá a pak výraznější barvy doplňků a nábytku. Prostě takové akcenty v neutrálním prostoru, které samy o sobě vypadají dobře, ale tady je vidím jako skvělou třešničku na dortu celého interiéru. Nesmím ani opomenout to, jak moc se mi líbí styling celého bytu. Můžete tu vidět mnoho různorodých dekorací, ale přesto se všechny skvěle vzájemně doplňují. 

Snad jediné, co mě až tolik nenadchlo je výrazná tapeta s motivem listů v ložnici. Buď je to proto, že nejsem "tapetový typ" nebo prostě proto, že zbytečně odvádí pozornost od pěkně barevně laděných detailů ve zbytku místnosti.  

Design by MIM Design  
Photographed by Derek Swalwell
 
Photos via Contemporist

 

Do what you love. Like me.

I would like to share with you one of my thoughts. You know often I hear or read Do what you love. This is very nice idea, but why I hear it as an adult?

When I was 6, I often moved with furniture. I loved to do makeovers. And I loved to reorganized the decorations to be aesthetically beautiful. I was doing it for many years, but I couldn't to do it so often as I wanted, because my mom hated to see it and she didn't like a changes. Always she said "Oh my god, what are you doing?! Move the furniture back! Now!" 
Oftentimes when I came home from school I had three or four hours before my mum came home. During that time I moved furniture, just to see how it looks and then put it back into place. Thanks to this "hobby" I trained my spatial imagination because I could try what works in space and what doesn't work. 

When I was 9 my father bought me a graph paper and even I didn't know that there is some occupation like interior designer, I started to draw a floor plan of the house with furniture and decorations. When I was 11 I made a cardboard model of an apartment, with table, bed, stools, pillows and textiles. 

I grew up and decided to be a designer. Or interior designer. Or decor stylist. Actually doesn't matter how I call it, but still I love to work with furniture and decorations in the space. And everything started when I was six and when I discovered this my passion. 

But what would happen if I became discouraged because of my mom? What if I listened her and stopped to do this? I might to do something different today. Work as a shop assistant in a store. Or be an accountant. Or stewardess. But would that make me happy? 

Today I am extremely close to the work that really make me happy. 

Why am I saying this?

If you have a kids, I would like to say you Let your kids to do what they love and what them make happy. You never know what they can do as adults and for what about they will passionate in whole life. 

And if you have no children, you grew up and are you reading this I would like to say to you, it's never too late - If you have a dream about what you love to do, just go for it! And don't wait for a miracle. Your dreams will come true only when you start to work on it. 

And if you still have this lucky to do what you love, you have another option - love what you do, because Do what you like is freedom, Liking what you do is happiness.

// 

Chci s vámi sdílet jednu z mých myšlenek. Víte, často slýchám nebo čtu frázi Do what you love (Dělej to co miluješ). Je to krásná myšlenka, ale proč jí slyším až jako dospělá?

Když mi bylo 6, často jsem stěhovala nábytek. Milovala jsem předělávání bytu. Stejně tak jsem milovala přerovnávání dekorací tak, aby byly esteticky pěkné na pohled. Dělala jsem to po mnoho let, ačkoli to nešlo až tak často jak jsem chtěla, protože moje máma to nerada viděla a neměla ráda změny. Pokaždé řekla "Ježišmarjá, co to zas děláš?! Okamžitě přestěhuj ten nábytek zpátky a hned!"
Často když jsem přišla ze školy domů, měla jsem tak tři čtyři hodiny než se moje máma vrátila domů z práce. Využila jsem ten čas, přestěhovala nábytek jen abych se podívala jak to vypadá a pak ho dala zase zpátky na místo kde bylo. Díky tomuhle svému "koníčku" jsem si trénovala prostorovou představivost protože jsem si mohla vyzkoušet co v prostoru funguje a co ne. 

Když mi bylo 9, můj táta mi koupil milimetrový papír a ačkoli jsem netušila, že vůbec existuje nějaké povolání jako architekt nebo už vůbec ne interiérový designér, začala jsem na milimetrový papír kreslit přesný půdorys, včetně rozmístění nábytku a dekorací. Když mi bylo 11 vyrobila jsem si z kartonu model bytu se stolky, postýlkami, židličkami i včetně polštářků a textilií. 

Vyrostla jsem a rozhodla stát se designérkou. Nebo návrhářkou interiérů. Nebo home stylistkou. Vlastně je jedno, jak to nazývám, ale pořád je to o tom stejném, o mojí zálibě v práci s nábytkem a dekoracemi v prostoru. A všechno to začalo, když mi bylo 6 a když jsem začala objevovat svojí vášeň.

Ale co by se stalo, kdybych se nechala svojí mámou odradit. Co kdybych jí poslouchala a přestala to dělat. Možná bych dnes dělala něco jiného. Pracovala jako prodavačka v obchodě. Nebo jako účetní. Nebo letuška. Jsou to pěkná povolání, ale byla bych opravdu šťastná? 

Dnes jsem neskutečně blízko tomu, co mě doopravdy šťastnou dělá. 

A proč to říkám? 

Jestli máte děti, chci vám říct, Nechte svoje děti dělat to co je baví. Nikdy nevíte co jako dospělí budou dělat a jaké vášně je budou provázet celý život.  

A jestli děti nemáte, už jste vyrostli a čtete tohle chci vám, říct, že ani tak není pozdě - Jestli máte sen o tom, co byste chtěli dělat, prostě si za tím jděte! A nečekejte na zázrak. Vaše sny se začnou plnit jen když na tom začnete pracovat. 

A jestli jste ještě pořád neměli to štěstí, abyste dělali co milujete, stále máte tuhle možnost - milovat to co děláte. Protože Dělat to co miluješ je svoboda, Milovat to co děláš je štěstí. 

 

Where to buy in this style

tumblr_mkhpnb6G2c1r22xibo1_1280.jpg

Furnish your interior in this style. Here is inspiration and links where you can buy it! ;)

//

Chcete si zařídit interiér v tomto stylu? Přinášíme inspiraci včetně odkazů kde nakoupit ;)


Chair // Pillows // Vase // Cork coaster // Decoration wooden balls // Dinnerware set // Candleholder // Bar Stool

Waiting for Spring - Pastel colors all around

image

This is today’s reality here in Brno. Is 29th March and IS SNOWING OUTSIDE!! But I was thinking that maybe you appreciate some spring inspiration - today in pastel colors. Enjoy and remember take a hat!…at least in Czech Republic, it is necessary

//

Tohle je dnešní realita u nás v Brně. Je 29. března a VENKU NEHORÁZNĚ SNĚŽÍ!! Ale říkala jsem si, že možná právě proto oceníte trochu jarní inspirace, tentokrát v pastelových barvách. A až půjdete ven, nezapomeňte si vzít čepici!…alespoň tady v Česku je to nevyhnutelné

image

image

image

image

image

image

image

image

1. femina.dk // 2. poligom.com // 3. wonderhude.de // 4. 101 woonideeen // 5. Carriage Oak Cottage // 6. Jillian Rene Decor // 7. Fletcherand Fox // 8. Balloon Highway