interior

Speaking about Spring,...

Speaking about spring,... • baraperglova.com #h&m 

...what about a bit pink? These photos are from H&M Home Spring/Summer collection for 2014. This style a bit reminds me Designers Guild style, maybe because of the combination of furniture and the colors?...

Anyway, I like this styling, a lot of soft furnishings in soft colors, fresh flowers in more vases than one,...And I don't know if it is necessary to mention the beauty of nice shape of sofa and amazing coffee table with thin frame and marble top. Yes, marble top will be on my "I LOVE IT!" list for a long time :)

Have a great middle of this week, we have just two more days till weekend! :)

//

Když už mluvíme o tom jaru, co takhle trochu růžové? Tohle jsou fotografie z H&M Home kolekce pro jaro/léto 2014. Tenhle styl mi trochu připomíná styl Designers Guild, snad kvůli té kombinaci kusů nábytku nebo snad kvůli těm barvám?...

Nicméně, moc se mi líbí ten styling, hodně měkkých doplňků s jemných barvách, čerstvé květiny ve větším počtu váz a ne jen v jedné,...A to snad ani nemusím zmiňovat jak pěkný tvar má ta pohovka a jak hezký je ten stolek s tenkým rámem a mramorovou deskou. No jo, mramorové desky budou na mém seznamu věcí, co se mi stráášně mooc líbí ještě asi hodně dlouhou dobu :)

Mějte krásnou středu, jsme uprostřed týdne a máme už jen dva další dny do víkendu! :)

Images via H&M

Something between old and new.

Well, you know that I don't want to settle down and my plan for following months is more travel, but this interior is kind of my style. Maybe the floor is too shiny, I would use more concrete or wooden parquets. 

Tolomeo lamp s very nice solution between genius loci of this old manufacture interior and modern style. It is something between this and that. Interior keeps his timelessness thanks to raw textures and materials and original elements together with using modern furnishing where the only exception is that amazing dining table and Thonet chairs Era

I miss in this interior maybe just more personal style, but maybe the owner is minimalist and his personality is reflected in this way :)

Happy inspiring Tuesday!

//

Ne, že bych se chtěla usazovat, přeci jen, to bychom neměli v plánu cestovat, ale nutno říct, že tenhle nadčasový interiér s krásnými hrubými texturami je docela podle mého gusta. Snad jen podlaha je až příliš lesklá, já bych asi víc volila matný beton nebo dřevěné parkety a také barev by zde mohlo být trochu víc.

Lampa Tolomeo hezky vyřešila přechod mezi geniem loci staré továrny a moderním pojetím interiéru. Je to prostě něco mezi tím a tím. Svojí nadčasovost si interiér zachoval mixem hrubých povrchů a původních prvků s moderním zařízením, kde snad jedinou výjimkou je úžasný jídelní stůl s Thonetkami Era.

Interiéru chybí už podle mě jen trochu víc osobitosti, ale možná je majitel minimalista a jeho osobnost se ve skromném zařízení odráží :)

Pěkné inspirativní úterý!

 

Spotted on Ollie and Seb's house

Just one missing thing.

Today I want to bring you more Christmas spirit! As you can see from following interior, you don't need to have your home full of christmas dummies, limbs, lights and burning candles and still you can make your home feel christmassy. I like very simple furnishing and decorations, white furniture and shades of blue and grey which are combined with black, green and natural materials. Yes and the perfect hanger in bedroom! This must be lovely home! Here I miss only one thing - Christmas tree! :)

By the way, our tree is already decorated but I cannot keep it on nice picture. Anyone have a tip how to take best picture of the tree? It seems like he it very non-photogenic...just like me :D

//

Dnes vám přináším dalšího vánočního ducha! Jak můžete vidět na následujícím interiéru, nemusíte mít domov plný vánočních paňáků, větví, elektrických světýlek a hořících svíček a pořád může mát váš domov sváteční atmosféru. Líbí se mi velmi jednoduché zařízená, bílý nábytek a odstíny šedomodré, které jsou doplněné černou, zelenou a přírodními materiály a ten perfektní věšák v ložnici. Vracet se sem jako domů musí být krásné! Jediná věc, kterou tady postádám je stromek! :)

Mimochodem, ten náš už jsem ozdobila, ale pořád se mi nedaří ho hezky zachytit na fotce? Má někdo tip, jak ho pěkně nafotit? Zdá se, že je naprosto nefotogenický...úplně jako já :D

Fish for dinner. Or dinner with fish?

Fishes for dinner. Or dinner with fishes? • baraperglova.com/blog

I can definitely imagine dinner parties in this lovely parisian apartment. Guests will come for appetizer into a lounge bar with beautiful Basil Armchair by Christophe Delcourt and then you can continue with delicious food in dining room with outstanding fish lamps by Dutch by design

You don't feel for a big company tonight? Sweeten then your evening with a good book in a comfy vintage chair.

The evening will be hosted by the atmosphere of the 19th century. I am sure you will like it here. The combination of dark gray tones with natural colors and color accents will cause a calming and relaxed feel. 

//

V tomhle krásném bytě si tedy rozhodně umím představit příjmené večeře ve společnosti přátel. Hosté se na předkrm usadí třeba do pohodlných křesel Basil od Christophe Delcourta v krásném salónku a pak můžou pokračovat delikátní večeří v jídelně ve společnosti svítících ryb visících na hlavou od Dutch by design.

Nebo se dnes necítíte na velkou společnost? Zpříjemněte si tedy večer dobrou knihou v pohodlném vintage křesle.

Celý tenhle večer vás bude provázet atmosféra 19. století. Jsem si jistá, že se vám tu bude líbit. Kombinace tmavě šedých tónů s přírodními barvami a barevnými akcenty bude působit uklidňujícím a uvolněným dojmem.

Spotted on DPAGES

Baron Haussman. Make it real.

Baron Haussman. Make it real. baraperglova.com/blog

Today I would like to share with you this beautiful interior. And maybe you will be surprised again, it's 3D render! Few times I mentioned how I admire art of 3D rendering, but in this case I can't describe how outstanding this interior is. It's not just about it looks so real by surfaces and materials, but I also I admire how french designer Bertrand Benoit made this interior alive by details like books and opened magazines, hangers on the floor, etc.

/

Dnes s vámi chci sdílet tenhle interiér. A možná budete opět překavpení, je to 3D render! Už párkrát jsem zmínila jak obdivuju umění reálného 3D vykreslování , ale v tomhle případě ani nedokážu popsat, jak skvělý tenhle interiér je. Není to jen o tom, jak reálně vypadají povrchy a materiály, ale odbivuju jak francouzský designér Bertrand Benoit tenhle interiér doslova oživil detaily jako jsou knihy, otevřené časopisy, ramínka na zemi a tak dál, a tak dál...

Baron Haussmann - project by French designer and artist Bertrand Benoit
Pictures via loveisspeed 

 

New project by Tamizo architects. Why I don't like it.

New project by Tamizo architects. Why I don't like it. baraperglova.com/blog

Project by studio Tamizo architects is an interior design of the 64 square meters loft. I am sure they used only high quality materials also craftsmanship was done very well and at first sight I was thinking "yes! another one beautiful black & white interior project. I would love to write about it!", but after this I was thinking a looking and what I really do not like is disposition of this space and solutions of some parts. 

Dining table - why exactly like this?! It looks like one half of conference room with one chair for chairman on the other side. Really you can imagine how family dinner looks here? And thank to this bad idea, they actually break the rest of the living space. How about television in the living room. I suppose that someone is looking at it. But the way to look at it is either very uncomfortable or you look at it from about 7-meters. And no - not quite so large that this is needed.

This place is beautiful, but completely lacks the function and a clever solution.

// 

Projekt studia Tamizo architects je design interiéru loftu o rozloze 64 čtverečních metrů. Jsem si jistá, že architekti použili jen vysoce kvalitní materiály a stejně tak byla mistrně odvedená řemeslná práce. Na první pohled jsem si řekla "Jo! Další krásný černo-bílý interiérový projekt, o kterém chci rozhodně napsat!" , ale potom jsem přemýšlela, dívala se a zkoumala a fakt, ale fakt se mi nelíbí ta dispozice a řešení některých částí.

Jídelní stůl - proč právě takhle?!  Vypadá to jako polovina konferenční místnosti s jednou židlí pro předsedu, který bude sedět na druhé straně. Opravdu si umíte představit jak tady probíhá rodinná večeře? A díky tomuhle špatnému nápadu se jim podařilo rozbít vlastně úplně celý zbytek obytného prostoru. Co třeba takhle televize. Předpokládám, že když už ji mají, že se na ní asi dívají. Ale způsoby jak se na ní dívat jsou buď velmi nepohodlné nebo se na ní můžete dívat ze zhruba 7mi metrů. A ne - opravdu není až tak velká aby to bylo potřeba. 

Tenhle prostor je nádherný, ale naprosto postrádá funkční a chytré řešení. 

All photos by Mateusz Kuo Stolarski via Tamizo
 

Karlavägen 76.

Karlavägen 76. • baraperglova.com/blog

Here is another project of amazing 3D render art. Project which I found on Oscar Properties site attracted my attention thanks to picture above. I like spacious spaces but this space had something more than this. Unusual disposition of furniture and shape of the room. But what is most important, the picture looked so real that I wanted to move in immediately and I saw myself how I am lying on this Barcelona couch and reading some nice book with a cup of hot tea. Just ideally spent autumn Sunday...

But except this I looked on another pictures of this project and I found that this is very nice place at all. Marble in the bathroom and sanitary ware in Italian porcelain, bright floors and high baseboards, light bedroom with balcony, ... Yeah, I like it :)

And how you spent your weekend?

 //

Dnes tu mám další projekt úžasného umění 3D renderu. Projekt, který jsem našla na stránkách Oscar Properties upoutal mojí pozornost fotkou nahoře. Mám ráda prostorná místa, ale tenhle prostor měl ještě něco trochu navíc. Neobyvklou dispozici nábytku a tvar místnosti. Ale co je ještě důležitější, ten obrázek vypadal tak věrohodně, že už jsem se tam viděla nastěhovaná, jak si jedno víkendové odpoledne jen tak ležím na divanu Barcelona a hltám slovo za slovem ponořená do nějaké pěkné novely. A samozřejmě nesmí chybět hrnek horkého čaje a občasný pohled ven na padající listí  a poslední paprsky podzimního slunce osvětující širokou krajinu. Prostě ideálně strávená neděle :)

Ale krom toho jsem se podívala ještě na zbývající fotografie a zjistila jsem, že se celkově jedná o moc pěkné místo. S mramorovým obložením v koupelně a sanitou z italského porcelánu, světlými podlahami a vysokými podlahovými lištami, světlou ložnicí s balkonem,...jo, to se mi líbí ! :)

A jak jste strávili svůj víkend vy? 

 

All pictures by Oscar Properties  

TriBeCa Loft. Inspiration from New York.

 
TriBeCa Loft. Inspiration from New York. • baraperglova.com/blog

Lofts. Transformed industrial spaces. Living in a dream. For me exactly! :)

This is a project by Nexus Design, a TriBeCa loft in New York City. With very warm tones in shades of gray-blue, warm wooden furnishing and colorful accents of bright yellow and purple I can call this place home immediately. Even though it is a loft, doesn't look too much industrially and colors beautifully lit up big space. 

I am not such a fan of Swan chair, but Egg lounge chair I always wanted to have! :)

// 

Lofty. Transformované industiální  prostory. Bydlení jako ve snu. Pro mě jako stovřené! :)

S velmi hřejivými tóny v odstínech šedomodré, teplými dřevěnými doplňky a barevnými akcenty jasně žluté a fialové bych tohle místo mohla nazvat svým domovem okamžitě. I přesto, že je to loft, nepůsobí příliš industriálně a barvy krásně rozjasnily velký prostor. 

Nejsem tak úplně fanoušek židle Swan , ale křeslo Egg jsem si přála vždycky! :)

All images via Nexus Design

 

Fantastic Frank. Another perfect matching.

 
Fantastic Frank. Another perfect matching. • baraperglova.com/blog

This Stockholm interior is one of a bit older and pictures of it I had for a long time saved for later inspiration. Even so long that I completely forgot about it and found this lost treasure again when I was cleaning in my picture folders.

Personally I have absolutely nothing to criticize here. On the contrary, it is one of the best interiors I've seen for the last time. Color of the furniture is so wonderfully coordinated - cabinets in the living room with a dining table and chairs, the same color is repeated on the nightstand in the bedroom and a stool in the kitchen - and everything perfectly fits with neutral white and shades of gray together. Oh! And I love those big posters with the girl and the pure, modestly furnished bedroom. Maybe because it's modesty reminds me our own bedroom, which is currently almost as poverty-stricken :)

Fantastic Frank certainly didn't disappoint me and you can see that very talented stylist, with an eye for detail and nature, great work done here.

// 

Tento stockholmský interiér je jeden z trochu starších a jeho fotografie jsem měla už delší dobu uložené pro pozdější inspiraci. Dokonce tak dlouho, že jsem na něj úplně zapomněla a objevila tenhle ztracený poklad znovu při úklidu v mých obrázkových složkách. 

Já osobně nemám absolutně nic, co by se tady dalo vytknout. Dokonce naopak, je to jeden z nejdokonalejších interiérů, co jsem viděla za poslední dobu. Barva nábytku je tak úžasně sladěná - skřínky v obývacím pokoji s jídelním stolem a židlemi, stejná barva se opakuje i na nočním stolku v ložnici a stoličce v kuchyni - a všechno perfektně pasuje dohromady s neutrální bílou a odstíny šedé. Moc se mi líbí ty velké plakáty s dívkou a ta čistá, skromně zařízená ložnice. Možná proto, že mi svojí skromností připomíná naší vlastní, která je momentálně téměř stejně chudobná :)

V tomhle případě mě Fantastic Frank rozhodně nezklamal a je vidět, že tady odvedl kus skvělé práce talentovaný stylista s citem pro detail a přirozenost.

 

All photos via Fantastic Frank

 

Let's find dream home. Like this one. In Brooklyn.

 
Snímek obrazovky 2013-08-14 v 15.47.52.png

Finally I found perfectly space for my dream living! Let me introduce you Brooklyn apartment where Johanna Burke lives. Following photos I could use with and kind permission from Grace Villamil who photographed this amazing apartment for Freunde von Freunden magazine, where you can read very interesting interview with Johanna who work as an Set Designer. And that's a very exciting job (by me, because it is very close to what I want to do by myself and was very nice to learn more about it :))

Some of you already know a bit about my style so maybe you probably guess what I would change if I lived here. Yes, there is too much things. I learned to not accumulate stuff, throw out the garbage and have around a just few items, because I feel freer, better to breathe and think. But I understand, that people are different and all these things around are maybe for Johanna important.
Anyway, the space...is just...whoo...what can I say...the window, chipped walls, high ceiling, view of window are simple stunning...I lost my words when I saw these photos...:)

Thank you very much Grace for letting me share this. 

// 

Konečně jsem našla perfektní místo pro bydlení dle mých snů. Dovolte mi představit Brooklynský byt, kde žije Johanna Burke. Následující fotografie jsem mohla použít s laskavým svolením od Grace Villamil, která nafotila tenhle úžasný apartmán pro magazín Freunde von Freunden, kde si můžete přečíst velmi zajímavý rozhovor právě s Johanou, která pracuje jako scénografka. A to je nesmírně zajímavá práce (alespoň pro mě, protože je to velmi blízko povolání, které sama chci dělat a bylo zajímavé dozvědět se o tom něco víc :))

Někteří z vás už možná trochu znají z příspěvků můj styl a možná taky tušíte, co bych tu změnila, kdybych tu žila já. Ano, je tu moc věcí. Naučila jsem se kolem sebe věci nehromadit a nepotřebnosti vyhazovat a mít kolem sebe jen pár nezbytností, protože se cítím svobodnější, lépe se mi dýchá i myslí. Ale chápu, lidé jsou různí a možná všechny ty věci kolem jsou pro Johannu nějakým způsobem důležité.
Nicméně ten prostor...je prostě...huh...co na něj říct...to okno, oprýskané zdi, vysoký strop, výhled z okna jsou prostě ohromující!...Když jsem fotografie viděla poprvé, ztratila jsem slova :)

Děkuji mockrát Grace, že mě nechala tyto fotografie sdílet. 

 

Photographed by Grace Villamil for Freunde von Freunden

 

Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-007_img_1075.jpg
Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-030_img_1267.jpg