interior design

Livingroom without TV? Yes, yes, yes!

Good Monday morning and have a nice interior! :D Yesterday I found for you this apartment and I think that there is nothing to criticize. I like that the TV screen is not in living room, but hidden in the upper place with bed. This is very nice solution. I like using of subtle colors, not non-violent, but clean, comfortable and neutral environment. And the kitty in the kitchen is soooo funny! :D

Oh, speaking about the kitchen…I am just wondering about opening the windows behind the sideboard…
Anyway, the grey color on the wall is amazing, this is cold color, but I have warmy feeling when I am looking on it. What about you? :)

Have a lovely start of new week! 

//

Krásné dobré pondělní ráno a pěkný interiér! :D Včera jsem pro vás našla tenhle byt a myslím, že tady není nic co by se dalo vytknout. Líbí se mi, že televize není v obývacím pokoji, ale aspoň schovaná v horním patře s postelí. To je velmi pěkné řešení. Líbí se taky ty jemné, decentní barvy, nic násilného, ale čisté, útulné a neutrální prostředí. A ta kočanda v kuchyni je moc vtipná! :D

Když už je řeč o kuchyni…Jen by mě zajímalo, jak se otevírají okn za kuchyňskou linkou…
Každopádně, ta šedá na stěnách je přímo úžasná, sama o sobě to je studená barva, ale když se na to dívám, působí to na mě velmi hřejivě a příjemně. A jak působí na vás? :)

Přeji vám krásný start do nového týdne!

Photos via Alvhem Mäkleri

Pretty details in Swedish apartment

This apartment is almost perfect, but there is something in the kitchen what isn’t right. I think it is the table, because I don’t understand why people solve dinner table that way - when the table is connected to the kitchen and is made in the same material like working desk…This solving is not creative, in this room is enough space and I can imagine some nice solitaire here. And maybe one more think I don’t like - a huge wardrobe in bedroom - we don’t have wardrobe at all, we are content and we don’t miss it. This beautiful space should breathe…

All these imperfections are balanced with another amazing things: black floor, black glass desk behind the cook-stove in the kitchen, art print above the couch, black wooden chair in the livingroom, tripod lamp on bedside table, minimalist design in the hall, zebra carpet and nice romantic balcony.

//

Tenhle byt je téměř perfektní, ale je tu něco, co se mi nezdá. Já myslím, že to je ten stůl v kuchyni, protože vůbec nerozumím tomu, proč lidé řeší jídelní stůl tímhle způsobem, kdy je napojený na kuchyňskou linku a je ze stejného materiálu jako pracovní deska…Tohle řešení opravdu není ani trochu kreativní, v tomto pokoji je místa dost a dost dobře bych si tu uměla představit nějaký pěkný solitér. A možná ještě jedna věc, se kterou nejsem spokojená - ta obrovská šatní skříň v ložnici - třeba my vůbec nemáme šatní skříň, jsme s tím spokojení a ani trochu nám nechybí. Tenhle krásný prostor by měl dýchat…

Ovšem všechny tyhle nedokonalosti jsou vyvážené množstvím jiných, úžasných věcí, které tu lze vidět: černé podlahy, černý skleněný obkladový panel za pracovní deskou, plakáty nad pohovkou, černé dřevěné křeslo v obývacím koutku, trojnožková lampa na nočním stolku, minimalistické zařízení vstupní chodby, zebrovaný koberec a krásný romantický balkón.

Photos via Fantastic Frank

Please, take a seat. RO™ chair by Jamie Hayon

I think, most of you knows Fritz Hansen company and their design furniture, lighting and accessories. They comes with new product - RO™ chair designed by talented Jamie Hayon. Maybe you know his previously successful product for Fritz Hansen - Favn™ sofa. I think he continue in his creation very well and today I bring you some inspirations - starring RO™ chair.

I like it very much! And how do you like it?

//

Myslím, že většina z vás nejspíš už zná značku Fritz Hansen a její designový nábytek, osvětlení a doplňk. Nyní přichází s novinkou - židlí RO™ navrženou talentovaným Jamiem Hayonem. Možná už znáte jeho předchozí úspěšný produkt - Favn™ sofa. Myslím, že jeho tvorba pokračuje velmi dobře a dnes vám přináším trochu inspirace - se židlí RO™ v hlavní roli.

Mě se líbí moc, a jak vám?

All these pictures by Fritz Hansen

Wonderful dream apartment

Wow! Nice chairs in living room, don’t you think? In this apartment is maybe one detail which I…maybe it is not the right word, but yes…HATE! The BIG TV screen in living room. Advisedly I put the third photo in this photo set. I don’t know if in english exist this expression but it like “fist on eye”. But I see also many positive details like the chairs in living room, minimalist print of bug in black thin frame on the wall, another frame - in the bedroom, detail is on 6th photo - white frame, deep, behave like shelf, this is very nice. Or alcove in bedroom, on the left side is nice chair with striped seat. Or mirrored doors on wardrobe, but it must be very impractical for keeping cleanness. Or blue electric cable on suspended lamp over dinner table…Yes, this apartment has many of nice items and parts.

//

Páni, pěkné židle v obýváku, co myslíte? V tomhle bytě je snad jen jeden detail, který mě…možná to nebude to správné slovo, ale asi ano…TOČÍ! Obrovská televizní obrazovka v obýváku. Záměrně jsem tam tu třetí fotografii do tohoto fotosetu dala. Je to prostě jako pěst na oko a vůbec se do toho konceptu nehodí. Ovšem vidím tady i spoustu moc pěkných detailů, jako židle, o kterých jsem mluvila na začátku nebo minimalistický obraz jakéhosi hmyzu v tenkém černém rámečku nebo jiný rámeček - ten v ložnici, jeho detail je na šesté fotografii - bílý rám, hluboký, funguje jako polička, to je opravdu moc pěkné. Nebo nika, také v ložnici. Hned vedle ní je to pěkné křeslo s pruhovaným sedákem. Nebo zrcadlové dveře na šatní skříni, ovšem asi to není zrovna praktické pro udržení pořádku. Nebo modrý elektircký kabel od závěsného svítidla nad jídelním stolem…No jo, tenhle byt má mnoho pěkných prvků a částí.

Source // Zdroj: Stadshem

Apartment with romantic french touch

I was thinking that maybe today will be my blog without article, but I saw this apartment and I said: “Oh, it’s lovely! I have to share this!” So here it is - apartment which attracted my attention. I really like the little touch of romantic french mood. Maybe it is the furniture, pink colors, flowers and croissants on balcony :D. Sooo nice!

Have a nice weekend!

//

Myslela jsem, že možná dnes bude můj blog bez příspěvku, ale pak jsem uviděla tenhle byt a řekla jsem “Jé, to je krásný! To rozhodně musím sdílet ještě dnes!” Takže tady je - byt, který mojí pozornost upoutal dnes. Moc se mi líbí ten nádech romatické francouzské nálady. Možná je to tím nábytkem, růžovou barvou, květinami a croissany na balkóně :D. Fákt pěkný!

Hezký víkend všem!

Source // Zdroj: Alvhem Mäkleri