interior styling

Byla jsem tam a bylo to skvělý! #designblok

Letošního Designbloku, jsem se neúčastnila jen jako návštěvník, ale jakou autorka vlastní instalace. Jestli sledujete můj Twitter, tak to víte a omlouvám se vám za spamy, ale tu radost z toho, že se někomu líbila moje práce jsem nemohla nesdílet :)

Meet Czech Design ve spolupráci se SOFFA magazínem pozvali čtyři evropské blogery, kteří dostali za úkol vybrat si z letošního Designbloku to nejlepší a nainstalovat to pak dle vlastního vkusu do předem určeného prostoru během jednodenního workshopu, který se konal v úterý. Ve středu jsme pak o své práci a jak jinak než o blogování mluvili v Superstudiu Evropa. Asi jsem byla nervózní míň, než kdy jindy, což znamená, že buď dospívám nebo jsem měla dobrý den!

Workshop byl báječný a měla jsem tu čest konečně nejen poznat Olívku z Mode de Boulangerie, ale navíc se seznámit s blogerkou Asiou Gwis, jednou z nejmilejších, duševně nejkrásnějších a nejčistších lidí jaké jsem zatím poznala. 

Jak jsme workshopovali zachytila na svém videu talentovaná Jana Busková. Video si nenechte ujít! Je krásný a budete se po něm pořád usmívat!

Ale co mě bavilo snad ještě víc bylo pozorovat během minulého týdne reakce návštěvníků na můj koutek. Abyste rozuměli, jako minimalistka, co ráda hloubá a nesnaží se přemýšlet povrchově, jsem prostě nechtěla dát pár produktů dohromady, aby to jen vypadalo hezky, ale dát jim nějaký význam, hlubší myšlenku. Nápad, se kterým jsem nakonec přišla byl nejen efektní (soudě dle procesí návštěvníků, kteří si mojí instalaci se zájmem fotili), ale i efektivní (to když si vzali do ruky mojí zprávu, pokynuli hlavou a řekli "No jo, to je vlastně pravda")
Spousta lidí během mojí průvodcovské přednášky kývala hlavou, možná ne snad proto, že by souhlasili, ale aspoň dělali, že rozumí. Někdo hned útočil, že takhle žít nejde a že bych asi změnila názor, kdybych s takovým minimem měla někde žít. Načež mi přišel nejúsměvnější jejich výraz, když jsem jim řekla "To máte pravdu," dala si odmlku "během toho ročního cestování po Evropě jen s kufrem to někdy nebylo úplně snadný a musela jsem se naučit leccos obětovat."

Chtěla jsem svojí instalací upozornit na problém konzumního světa. Jak se dnešní lidé obklopují spoustou kravin, které hromadí, stěhují, přesouvají, nedejbože dostávají jako dárek a jejich příbytky se tak plní, místa v nich ubývá a tak se stěhují do větších, kde hromadí dál. Pak to vyhazují, spousta z toho je z materiálů, které se nedají ani pořádně zrecyklovat a ono se to hromadí jinde; na skládkách, v lesích nebo prostě na ulici. Jenže to se už nevidí a co se nevidí, to jakoby neexistovalo. Takže to co je na zdech lepené washi páskou znázorňuje věci, co si lidé pořizují, aniž by je skutečně potřebovali (což je ovšem jen zlomek věcí, jsou totiž i takové, co nešly nakreslit). 
Proč? Protože mě tenhle přístup k životu prostě rozčiluje. Rozčiluje mě, když mi v obchodě vnucují igelitové pytlíky. Rozčilují mě obchody s kýčovitými suvenýry na Staromáku. Rozčilují mě laminátové kuchyně. Rozčiluje mě plastový nábytek a všechny ty levné šmejdy co si lidé kupují. 

Nemohla jsem instalaci nechat prázdnou a věci co jsem si vybrala nejsou náhodné. Všechny jsou totiž z takových materiálů, které jsou z obnovitelných zdrojů a i po skončení svojí životnosti se dají zlikvidovat tak, aby nezanechaly velký dopad na životní prostředí. Navíc minimalistická židle 002 pro TON od Jaroslava Juřici je geniální, do detailu promyšlená nadčasová klasika, která nebude stárnout. A pléd je sice z IKEA, ale je ze 100% bavlny. 

Když už nic, tak jsem spoustu lidí inspirovala k použití washi pásek přesně tímhle způsobem. Třeba si tu skříň fakt radši nalepí než aby si jí koupili :)
Věřte mi, že žít se dá hezky, pohodlně i zodpovědně zároveň. Jen se musíme naučit žít s tím, že nemusíme mít všechno

A co vy? Navštívili jste Designblok? Co rozehřálo mozkové závity vám?

They tried too hard.

In the last three weeks I didn't have time for my blog. Actually not only my, but non of my favorite. I've missed so much, what in one hand is bad I have a lot to catch up, but on the other hand lot of my favorite sites came with new fresh inspiration! Among them is the Fantastic Frank, so let's get to it! I discovered there this new interior, which impressed me with its color tones, because the slightly sad blue-gray combined with brown and gold accessories are currently my biggest favorites. Lamp with birds in the network is very interesting and original and the Fantastic Frank never disappoints me with photographed details. 

Someone does not attach too much importance, but for example I like the metal eyelet detail I did not even know that there is such a thing without photographed detail. Details perfectly animate the space and give it a certain mood, which is quite difficult detectable sometimes.

And now a bit of griping :). I feel that on this place the stylist tried too hard. For example blue blanket on the sofa on the first photo distorts the simplicity of the picture and due to the fact that there is no other supplement in this color this work for me more as a disturbing element. A further the bike behind the sofa on the fifth photo. Or actually on the sofa. It is nonsense that in real flat and real life will never work.
Or do you mean something else?

Have a wonderful middle of this week! :) 

// 

V posledních třech týdnech jsem neměla vůbec čas na svůj blog. A vlastně nejen na ten svůj, ale na žádný z mých oblíbených blogů, kam se chodím inspirovat. Hodně jsem toho zmeškala, což je škoda a musím se hodně rychle zase vrátit do obrazu, na druhou stranu se toho i hodně změnilo a na mých oblíbených stránkách jsou úplně čerstvé inspirace. Mezi nimi je i Fantastic Frank, tak pojďme na něj. Objevila jsem tam tenhle nový interiér, který mě zaujal hlavně svými barevnými tóny, protože ty lehce smutné šedomodré ještě ke všemu v kombinaci s hnědými a zlatými doplňky jsou momentálně mými největšími favority. Lampa s ptáčky v síti je velmi zajímavý a originální počin a čím mě Fantastic Frank nikdy nezklame, tak to jsou nafocené detaily. Někdo jim nepřikládá moc velkou důležitost, ale třeba mě se líbí to kovové kukátko a bez detailu bych ani nevěděla, že tam něco takového je. Detaily perfektně oživují prostor a dodávají mu určitou náladu, která je v celku někdy těžko zachytitelná.

No a teď trochu toho remcání :). Mám pocit, že konkrétně tady se stylista na některých místech až příliš snažil. Třeba modrá deka na pohovce hned na první fotografii narušuje jednoduchost celé fotky a vzhledem k tomu, že tam žádný jiný doplněk v téhle barvě není, působí na mě víc jako rušivý element. A ještě více nepovedené je kolo za pohovkou na páté fotografii. Respektive na pohovce. To je nesmysl, který v reálném bytě a v reálném životě takhle nikdy fungovat nebude. To byl opravdu přestřel trochu mimo :)
Nebo si myslíte něco jiného?

Přeji všem krásný střed týdne! :) 

All photos via Fantastic Frank

Here lives a real music fan.

I see that in today's apartment for your interior inspiration lives a real music fan. I really like the storage for vinyls!

// 

Nejde si nevšimnout, že v dnešní interiérové inspiraci bydlí skutečný hudební fanoušek. Líbí se mi ta knihovna pro vinylové desky!

Before we decided to move and our plans for improving our living stopped I wanted to have in our bedroom black wall behind the bed. I know that for someone it could be depressive or too dark, but dark wall (or walls) make me feel calm, comfortable and safe. Maybe in our next apartment... 

// 

Ještě předtím, než jsme se rozhodli přestěhovat a naše plány pro vylepšování bydlení se zastavily, jsem chtěla stěnu za postelí v naší ložnici nechat vymalovat na černo. Vím, že pro někoho to může být depresivní nebo příliš tmavé, ale tmavá stěna (případně stěny) v místnosti mi dodávají klid, pohodlí a cítím se bezpečněji. Tak snad možná v dalším bytě...

Except vinyls and black wall I want to point at fur on chairs. They reminds me a little bit of Lotta Agaton style. Another nice detail is heating painted in black color. It's so different! Ceiling lamp in living room is amazing, I like the contrast between modern lamp and decorative rosette. And in the bedroom are colors of some accessories and components tightened to the last detail. Just a note - ceiling lamp, pillow, table desk, bedside table desk and knobs on the commode are in the same color.

What do you think about black walls in the room? 

// 

Kromě vinylů a černé zdi bych chtěla ještě poukázat na kožešiny přehozené přes kožené židle. Připomínají mi něco ze stylu Lotty Agaton. Další pěkný detail je topení v natřené na černo. Je to tak jiné! Lustr v obývacím pokoji je naprosto úžasný, líbí se mi ten kontrast mezi moderní lampou a dekorativní rozetou na stropě. A v ložnici jsou barvy některých doplňků a komponentů dotažené do posledního detailu. Jen si všimněte - stropní lustr, jeden polštář, pracovní deska, deska nočního stolků a knobky na komodě jsou ve stejné barvě.

A co si myslíte vy o černých stěnách v místnosti? 

 

All photos via Stadshem 

It's all about detail

As an interior stylist is neccessary to focus on details. And believe me, in this apartment is a lot of details that I would like to mention. Many of them you will find on photos below, like detail of kitchen cabinet doors, tiles behind the sideboard, old white floor or the chamber of secrets in living room behind the TV screen :D.

Especially in terms of styling you will find many of precious details. Like blue candelholders which cooperate with blue bowl for vegetable and plate leant by tiles in the kitchen, red vase with red flower cooperate with red pillow and pillow with red motif on the couch in living room and in the bathroom the wooden lids on cosmetic bottles cooperate with wooden (probably) brush hanging on the shower mixer.

Yes, this space decorated someone very talented :)

//

Jako interiérový stylista se musíte zaměřit na detaily a věřte mi, v tomhle bytě je hodně pěkných detailů, které stojí za zmínku. Mnoho z nich najdete na fotkách níže, jako například detail kuchyňských dvířek u stropu, dlaždičky za pracovní deskou, stará bílá podlaha nebo tajemná komnata v obývacím pokoji za televizní obrazovkou :D.

Obzvlášť z hlediska stylingu tady najdete ale ještě víc pěkných detailů. Jako modré svícny, které korespondují s modrou mísou na zeleninu a talířem opřeným o dlaždičky, dále pak červená váza s červenou květinou, která koresponduje s červeným polštářem a tím druhým polštářem s červeným motivem a v koupelně - ta víčka na kosmetických výrobcích zase korespondují s (pravděpodobně) kartáčem zavěšeným na sprchové baterii.

Ano ano, tenhle prostor dekoroval někdo velmi talentovaný.

All pictures via Stadshem

Mayor sofa by andTradition

This is so beautiful piece into your living room, but I’ll tell you what, at first I want to write something like “I really don’t understand, why I see lovely pieces like this kind just in pictures form the stylist?!”, but immediately I realized “Oh, Bara what are you talking about, such a stupid think!” :D Everybody knows, that beautiful picture can make just professional stylist with professional photograph and thanks god, three of these five photographs are perfect for your imagination, how could this sofa looks in your room. 

I really would love to be an interior stylist…so much!

//

Tohle je opravdu pěkný kousek do vašeho obývacího pokoje, ale něco vám řeknu, nejdřív jsem chtěla napsat něco jako “Já opravdu nechápu, proč vidím tak pěkné produkty jako tyhle jen na fotkách od profesionálních stylistů?!”, ale okamžitě jsem si uvědomila “Ježišmarja, Báro, o čem to sakra mluvíš, tohle je fakt hloupá myšlenka!” :D. Každý přeci ví, že takhle úžasné fotografie může udělat jen profesionální stylista s profesionálním fotografem a díky bohu, aspoň tři z těchto fotek jsou perfektní pro vaší představu, jak by mohla tahle pohovka vypadat u vás doma.
Já by tak moc chtěla být stylistkou…tak moc!

Photos by: quiet-designscandinavia-designapril&mayvalkommenin
Mayor sofa by andTradition

Livingroom without TV? Yes, yes, yes!

Good Monday morning and have a nice interior! :D Yesterday I found for you this apartment and I think that there is nothing to criticize. I like that the TV screen is not in living room, but hidden in the upper place with bed. This is very nice solution. I like using of subtle colors, not non-violent, but clean, comfortable and neutral environment. And the kitty in the kitchen is soooo funny! :D

Oh, speaking about the kitchen…I am just wondering about opening the windows behind the sideboard…
Anyway, the grey color on the wall is amazing, this is cold color, but I have warmy feeling when I am looking on it. What about you? :)

Have a lovely start of new week! 

//

Krásné dobré pondělní ráno a pěkný interiér! :D Včera jsem pro vás našla tenhle byt a myslím, že tady není nic co by se dalo vytknout. Líbí se mi, že televize není v obývacím pokoji, ale aspoň schovaná v horním patře s postelí. To je velmi pěkné řešení. Líbí se taky ty jemné, decentní barvy, nic násilného, ale čisté, útulné a neutrální prostředí. A ta kočanda v kuchyni je moc vtipná! :D

Když už je řeč o kuchyni…Jen by mě zajímalo, jak se otevírají okn za kuchyňskou linkou…
Každopádně, ta šedá na stěnách je přímo úžasná, sama o sobě to je studená barva, ale když se na to dívám, působí to na mě velmi hřejivě a příjemně. A jak působí na vás? :)

Přeji vám krásný start do nového týdne!

Photos via Alvhem Mäkleri

Pretty details in Swedish apartment

This apartment is almost perfect, but there is something in the kitchen what isn’t right. I think it is the table, because I don’t understand why people solve dinner table that way - when the table is connected to the kitchen and is made in the same material like working desk…This solving is not creative, in this room is enough space and I can imagine some nice solitaire here. And maybe one more think I don’t like - a huge wardrobe in bedroom - we don’t have wardrobe at all, we are content and we don’t miss it. This beautiful space should breathe…

All these imperfections are balanced with another amazing things: black floor, black glass desk behind the cook-stove in the kitchen, art print above the couch, black wooden chair in the livingroom, tripod lamp on bedside table, minimalist design in the hall, zebra carpet and nice romantic balcony.

//

Tenhle byt je téměř perfektní, ale je tu něco, co se mi nezdá. Já myslím, že to je ten stůl v kuchyni, protože vůbec nerozumím tomu, proč lidé řeší jídelní stůl tímhle způsobem, kdy je napojený na kuchyňskou linku a je ze stejného materiálu jako pracovní deska…Tohle řešení opravdu není ani trochu kreativní, v tomto pokoji je místa dost a dost dobře bych si tu uměla představit nějaký pěkný solitér. A možná ještě jedna věc, se kterou nejsem spokojená - ta obrovská šatní skříň v ložnici - třeba my vůbec nemáme šatní skříň, jsme s tím spokojení a ani trochu nám nechybí. Tenhle krásný prostor by měl dýchat…

Ovšem všechny tyhle nedokonalosti jsou vyvážené množstvím jiných, úžasných věcí, které tu lze vidět: černé podlahy, černý skleněný obkladový panel za pracovní deskou, plakáty nad pohovkou, černé dřevěné křeslo v obývacím koutku, trojnožková lampa na nočním stolku, minimalistické zařízení vstupní chodby, zebrovaný koberec a krásný romantický balkón.

Photos via Fantastic Frank

Please, take a seat. RO™ chair by Jamie Hayon

I think, most of you knows Fritz Hansen company and their design furniture, lighting and accessories. They comes with new product - RO™ chair designed by talented Jamie Hayon. Maybe you know his previously successful product for Fritz Hansen - Favn™ sofa. I think he continue in his creation very well and today I bring you some inspirations - starring RO™ chair.

I like it very much! And how do you like it?

//

Myslím, že většina z vás nejspíš už zná značku Fritz Hansen a její designový nábytek, osvětlení a doplňk. Nyní přichází s novinkou - židlí RO™ navrženou talentovaným Jamiem Hayonem. Možná už znáte jeho předchozí úspěšný produkt - Favn™ sofa. Myslím, že jeho tvorba pokračuje velmi dobře a dnes vám přináším trochu inspirace - se židlí RO™ v hlavní roli.

Mě se líbí moc, a jak vám?

All these pictures by Fritz Hansen

Too much flowers? Maybe...

I really love fresh flower but this is maybe too much :-/. I think they should be in different colors and types…Interior stylist in this apartment didn’t show the best of he do, aesthetically it is not perfect…But I have to say that someone works well and is happy with the color palette you see here. Mostly shades of blue and green (thanks to flowers, of course). For me it is too cold. But another thing I have to say is that I appreciate natural material a using real wood - on the chairs in livingroom and kitchen, candle holders on window sill, bedside table and top of dinner table. But still I see some details for improvement.

//

Já opravdu miluju živé řezané květiny, ale tohle je to trochu moc :-/. Myslím že by tu měly být v různých barvách a druzích…Interiérový stylista na tomhle bytě neukázal zrovna to nejlepší to umí, esteticky to není zcela dokonalé…Ale musím říct, že někomu to vyhovuje a je spokojený i s tou barevnou paletou, kterou tu vidíte. Převážně odstíny modré a zelené (samozřejmě hlavně díky květinám). Na mě je to až moc studené. Ale na druhou stranu musím říct, že oceňuju použití přirodních materiálů a skutečného dřeva - na židlích v obývacím pokoji a kuchyni, svícny na okenním parapetu, noční stolek nebo deska jídelního stolu. Nicméně pořád tu vidím prostor pro zlepšení.

Source // Zdroj: home-designing

The place where Julia Green live

So what we have here today? Oh, yes, another nice apartment! :) For today’s post I took inspiration from designfiles again and I decided to write a short article about this interior and in original post you can read about amazing Julia Green’s family. I think that makes you laugh a story about how they bought this house in pajamas :D

So what can I say about interior. Well, Julia is Melbourne interior stylist and her profession you can see all around. Julia is not a minimalist at all, but all pieces you see in this house have their order and looks harmonic. Especially I like the color combinations - blue shades in bathroom, lila shades in front sitting room (9th photo), dark red shades in Master bedroom (7th photo), bright pink shades in Spare Bedroom (3rd, 4th, 5th photo), etc…

If you are looking on these pictures, you can see logical placement of individual pieces and their harmony with other products in room. Julia Green is very talented and I like her home very much!

And what about you? :)

//

Tak copak tu dneska máme? No jasně, další pěkný byt! :) Pro dnešní příspěvek jsem načerpala inspiraci opět z designfiles a rozhodla jsem se napsat krátký článek o tomto interiéru a v originálním článku si můžete přečíst něco víc i o úžasné rodině Julie Greenové. Myslím, že vás rozesměje příběh o tom, jak si tenhle dům koupili v pyžamech :D

Takže co bych mohla říct o tomto interéru. No, Julia je interiérová stylistka z Melbourne a její povolání můžete vidět všude kolem. Julia rozhodně není minimalistka, ale všechny kusy, které v jejím domě vidíte mají svůj řád a působí harmonicky. Zvláště se mi líbí ty barevné kombinace, kterých si nejde nevšimnout - odstíny modré v koupelně, odstíny fialové v předním obývacím pokoji (9. fotka), tmavě červené odstíny v hlavní ložnici (7. fotka), jasně růžové odstíny v ložnici pro hosty (3., 4. a 5. fotka) a tak bych mohla pokračovat dál…

Když se podíváte na tyto fotografie, můžete vidět logiku a estetičnost v umístění jednotlivých předmětů a jejich harmonii s ostatními předměty v pokoji. Julia Green je velmi talentovaná a mě se líbí její dům opravdu moc!

A jak vám?