interiors

Simon Schubert. Paper Art.

German artist Simon Schubert (*1976) fascinated me with his paper art. Structure of bendered paper creates insights into the interiors with beautiful architectural features. Simon has an amazing sense of perspective and some on some examples below you can see the interior reflected in mirror.
This art is amazing and I've never seen anything like this before.

// 

Německý umělec Simon Schubert (*1976) mě fascinoval svým papírovým uměním. Struktura zohýbaného papíru vytváří pohledy do interiérů s nádhernými architektonickými prvky. Simon má úžasný cit pro perspektivu a na některých ukázkách můžete vidět i interiér odrážející se v zrcadle.
Tohle umění je úžasné a ještě nikdy jsem nic podobného předtím neviděla.

All photos via Simon Schubert

Waiting for Spring - Pastel colors all around

image

This is today’s reality here in Brno. Is 29th March and IS SNOWING OUTSIDE!! But I was thinking that maybe you appreciate some spring inspiration - today in pastel colors. Enjoy and remember take a hat!…at least in Czech Republic, it is necessary

//

Tohle je dnešní realita u nás v Brně. Je 29. března a VENKU NEHORÁZNĚ SNĚŽÍ!! Ale říkala jsem si, že možná právě proto oceníte trochu jarní inspirace, tentokrát v pastelových barvách. A až půjdete ven, nezapomeňte si vzít čepici!…alespoň tady v Česku je to nevyhnutelné

image

image

image

image

image

image

image

image

1. femina.dk // 2. poligom.com // 3. wonderhude.de // 4. 101 woonideeen // 5. Carriage Oak Cottage // 6. Jillian Rene Decor // 7. Fletcherand Fox // 8. Balloon Highway