interview

Be able to touch people's hearts.

 
Be able to touch people's hearts. Interview with Charlotte Campbell • baraperglova.com/blog

Pro českou verzi interview s hudebnicí Charlotte Campbell srollujte dolů


I first heard Charlotte sing the week before I moved to London. Just when me and my friend went through London's Southbank, I've heard that beautiful tone of her voice from afar. We stood around a crowd of people which swayed to the rhythm of her songs. I was fascinated by that petite blonde whose smile made such a charming atmosphere. After a while I got carried away and imagined all parts of London, of which Charlotte sang. Even then I knew that I'll be back. If not in person, then definitely through her music. I also knew that I definitely want to write about her. Through her songs she brings value to other people. And I want to write about such people.

You often perform live on London Southbank. How did you start performing live and where did you find courage to do it?
I first starting performing in a school Soul band. It wasn't my genre of music really but I really knew I wanted to use my voice somehow and my teacher gave me the courage to audition and the chance to perform. After that I found my voice in folk/pop music and started performing in small local venues, I was 16 then and sometimes had to sneak in the back because they were 18+ venues. I don't know where I got the courage from, I've never seen performing as something to be nervous about, I really feel like its what I'm meant to be doing!

I read that you were surrounded by music since you were little and you wrote your first song at age of 15. What would you do if you didn't decide to become a musician?
I adored being at school, I used to work very hard on my school work in every subject. I wasn't very good at maths or science but I tried really hard, and I loved English. When I was very small my room was full of books and I used to read a book in a day sometimes. As I got older I started reading poetry and I found that helped my songwriting a lot. I think if I wasn't a musician I would have enjoyed being a teacher, and I still consider it for a future career, maybe teaching music and English. But hopefully not maths, for the children's sake!

You graduated from the prestigious BRIT School, from which came many famous artists such as Adele, Leona Lewis, Amy Winehouse and more. You said you want to follow in the footsteps of previous alumni. Which one of these artists inspires you or is closest to your music?
I find what Adele has achieved really inspiring, she has mastered a genre of music that is rarely touched upon these days. Everything is so fast paced and loud these days that I think its amazing for an artist to use her voice to make everything stop. Adele takes no notice of current fads in the music scene or making something that will appeal; she just makes her music and it appeals to everyone because it stands out from everything that everyone else is doing. I really admire her and I hope that I can one day be in a league of my own like that. Another ex pupil of the BRIT School is Katie Melua, who actually inspired me to take up the guitar in the first place, you should check her out!

If you could change something with your music, what would it be?
Right now I'm so lucky to be making music independently, which means I have nobody to tell me what to do with my music! Having complete control over my music means that if there's something I want to change, I can change it! I think I am my own worst critic and I get down on my songwriting sometimes but then I think, being unhappy with what you have achieved won't get you anywhere, you have to take what you have and run with it. Change what you can but then just remember its yours and you can't please everyone.

Music is a big part of your life. How does your usual day looks like?
That's a really funny question, because my favorite thing about my life right now is that no day is the same. Not a single one! One morning I will wake up early, go busking and sometimes stay out playing music until late into the night. Other days I will be going into a school, teaching them about music and the music industry and playing a few songs for the students. Some days I jump on the train across the country to play at a wedding, or at a corporate event or a party! Then there are days where I sit at home and focus on my writing, when I get stuck I go for a walk and usually end up in the library with my head in a book! I also take a day to record and upload my YouTube video. Some days I have a band rehearsal or a gig in the evening. Once a week I TRY and spend the day answering emails (that's today; sorry my reply was late!) and I usually take up to 5 hours to get through all my emails and Facebook messages, and it seems like the second I'm through I have another 10 messages waiting! 

What made you happy most recently?
I met a little girl while I was busking, she had made a little headband to wear like mine and her mum said they had been watching my YouTube videos. It was magical and made me remember to keep going!

Do you plan to perform live on other places? Where can we hear you sing live?
I tend to do just one or two gigs every month or so as I don't like to pressure people to come and see me every other evening! My next gig is Janurary 6th at The Alley Cat.

What are your future plans and dreams?
My dream is to make a living from my music, to be a self made musician and to touch people's hearts with my lyrics and voice.


Thank you Charlotte for your time and I wish you lots of other hearts you'll be able to touch...

Charlotte Campbell official website • listen to her music on YouTube • buy her albums on iTunes

//

Poprvé jsem slyšela Charlotte hrát týden před tím, než jsem se přestěhovala do Londýna. Zrovna jsme s kamarádkou procházely London’s Southbank a já jsem už z dálky slyšela nádherně znející tón jejího hlasu. Zastavily jsme se kolem hloučku lidí, kteří postávali a kolébali se do rytmů jejích písní doprovázených kytarou a já jsem se fascinovaně dívala na tu drobnou blondýnku jejíž úsměv dodával celé té atmosféře jisté kouzlo. Na chvíli jsme se zastavily a nechaly se unášet do všech koutů Londýna, o kterých Charlotte zpívala. Už tehdy jsem věděla, že se tam budu vracet. I kdyby ne osobně, tak prostřednictvím její hudby určitě. A taky jsem věděla, že o ní určitě chci napsat. Je jedna z dalších lidí, kteří svojí tvorbou přináší hodnotu ostatním. A o takových lidech chci psát.

Často vystupuješ živě na London’s Southbank pod London Eye. Jak jsi se k živému vystupování dostala a kde jsi na něj našla odvahu?
Poprvé jsem začala živě vystupovat v soulové školní kapele. Nebyl to zrovna můj žánr hudby ale věděla jsem, že chci svůj hlas nějak využít a moje učitelka mi dodala odvahu při konkurzu a příležitost k vystupování. Poté jsem našla svůj hlas ve folkové/popové hudbě a začala vystupovat na lokálních místech. Tehdy mi bylo 16 a občas mě na ně musel někdo propašovat, protože tahle místa byla přístupná od 18ti. Ani nevím, kde se ve mě bere odvaha k vystupování, nikdy jsem neviděla vystupování jako něco z čeho být nervózní, protože mám pocit, že to je něco, co opravdu chci dělat.

Četla jsem, že hudbou jsi byla obklopená odmalička a svojí první písničku jsi složila v 15ti letech. Čím bys ale asi byla, kdyby ses tehdy nerozhodla, že budeš hudebnice?
Miluju být ve škole, jsem zvyklá ve škole velmi tvrdě pracovat v každém směru. Nebyla jsem nikdy moc dobrá na matematiku nebo vědy, ale opravdu jsem se snažila a vždycky jsem milovala angličtinu. Když jsem byla malá, můj pokoj byl plný knížek a dřív jsem občas přečetla jednu knížku za den. Jak jsem byla starší, začala jsem číst poezii a zjistila jsem, že mi hodně pomáhá při psaní písní. Myslím, že kdybych nebyla hudebnice, zvažuju jako svojí budoucí kariéru být učitelkou, možná hudby a angličtiny. Ale hlavně jen ne matematiky! 

Vystudovala jsi prestižní BRIT School, ze které vzešlo spousta slavných absolventů jako třeba Adele, Leona Lewis nebo Amy Winehouse a další. Ale který z absolventů je pro Tebe největší vzor a který je Ti svojí tvorbou nejbližší? 
Zjistila jsem, že to, čeho dosáhla Adele je velmi inspirující. Zvládla žánr hudby, který se jen zřídka objevuje v těchto dnech. Všechno je dnes tak rychlé a hlasité a já myslím, že je pro umělce úžasné svým hlasem všechno pozastavit. Adele si nehraje na módní trendy v hudbě nebo na to, co se zrovna líbí. Ona dělá svojí hudbu, která apeluje na každého, protože vyčnívá ze všeho co dělají všichni ostatní. Opravdu ji obdivuji a doufám, že jednoho dne budu ve stejné lize jako ona. Další absolvent z BRIT School je Kate Melua, která mě inspirovala, abych kytaru držela na prvním místě, měli byste si ji rozhodně poslechnout!

Kdybys mohla svojí hudbou něco změnit, co by to bylo?
Zrovna ted mám takové štěstí, že můžu svojí hudbu dělat nezávisle, což znamená, že tu není nikdo, kdo by mi říkal, co bych se svojí hudbou měla dělat! Mít naprostou kontrolu nad svojí hudbou taky znamená, že když je tady něco, co chci změnit, tak to i můžu změnit! Myslím, že jsem svůj nejhorší kritik a někdy jsem na sebe hodně přísná, co se týče psaní písní, ale pak si pomyslím, že být nešťastný s tím, co jste udělali nikam nevede. Takže prostě musím sebrat to co mám a něco s tím udělat. Snažím se změnit všechno co se dá, ale musím si pamatovat, že jsem to já a nemůžu se zavděčit všem.

Hudba je velkou součástí Tvého života. Jak vlastně vypadá Tvůj normální den? 
To je opravdu dobrá otázka, protože momentálně je jednou z oblíbených věcí na mém životě to, že ani jeden den neni stejný. Ani jeden! Jeden den se vzbudím brzy, jdu hrát na ulici a někdy tam zůstanu stát a hraju až pozdní noci. Jiný den zase jdu do školy, učit studenty o hudbě a hudebním průmyslu a zahrát jim pár songů. Jiné dny zase nasednu na vlak a jedu přes celý kraj, abych hrála na svatbě, firemním večírku nebo párty. Pak tady jsou taky dny, kdy se snažím soustředit na psaní a když se zaseknu, jdu se projít, ale obvykle stejně zase skončím v knihovně s hlavou v knížkách! Taky si vyhrazuju jeden den na nahrávání mých písní na YouTube. Někdy mám zase zkoušku s kapelou nebo večerní vystoupení. No a jednou týdně se SNAŽÍM strávit jeden den odpovídáním na e-maily a obvykle to zabere tak 5 hodin, než se prokoušu maily nebo zprávami na facebooku a zdá se to jako vteřina když jsem v nich ponořená a už na mě čeká zase dalších 10 nezodpovězených zpráv!

Co Ti v poslední době udělalo největší radost?
Během vystupování jsem potkala malou holčičku, která si vyrobila čelenku do vlasů, takovou jako nosím já a její máma mi pověděla, že se dívaly na moje videa na YouTube. Bylo to takřka magické a připomnělo mi to, že kvůli takovým věcem má smysl pokračovat v tom co dělám.

Plánuješ na nejbližší dobu ještě další živé vystupování na jiných místech? Kde se na Tebe můžeme těšit?
Mám ve zvyku dělat jen jeden nebo dva konzerty měsíčně, nechci tlačit na lidi, aby se na mě chodili dívat každý druhý večer. Moje další vystoupení je 6. ledna v The Alley Cat.

Jaké jsou Tvoje plány do budoucna? Kam směřují Tvoje sny?
Můj sen je živit se hudbou a dotknout se lidských srdcí svými texty a hlasem.

 

Děkuji Charlotte za Tvůj čas, který jsi mi věnovala a přeji Ti spoustu dalších srdcí, kterých se budeš moct dotknout.

Oficiální stránky Charlotte Campbell • poslechněte si její hudbu na YouTube • její alba si můžete zakoupit na iTunes

 

Christmas atmosphere saved me from sadness. Again.

 

This week starts with my job interview here in London. I applied for part-time position at Primark. Not just because I need money for running my new business project, but also I realized that I don't want to waste so much time on social media networks and fill my day with a work would be good way how to start! :)). After this interview I felt a bit exhausted, because I was very nervous and every time if I have to speak in english I am never sure about my knowledge and grammar. So I needed to calm down and make some activity which send me back to normal feelings. In cases like that I would love to go shopping, but I didn't wanted to spend money for unnecessary things I don't need. But I was very lucky, on my way I went into the store with christmas goods. I didn't buy anything, but all the goods in beautiful shiny colors, and all these christmas ornaments, scented candles, ribbons and decorations made me feel so happy. Especially when from speakers in store sounds my favorite Frank Sinatra and Nat King Cole with their christmas songs. Christmas atmosphere saved me from sadness. Again.

After this I felt so much better. I love Christmas, I am always looking forward to them and I am excited about our first Christmas here in England.

And what helps you if you feel terrible?  :)

Have a lovely weekend! 

// 

Tenhle týden začal mým pracovním pohovorem. Zažádala jsem o práci na poloviční úvazek v místním Primarku. Nejen proto, že potřebuju peníze na svůj nový projekt, ale taky jsem si uvědomila, že spoustu času plýtvám brouzdáním po sociálních sítích a když to není kvůli práci, tak je to ztráta času. Takže vykonávat nějakou práci ve zbylém čase je dobrý způsob jak začít bojovat s plýtváním času, leností a prokrastinací :). Jenže po tom pohovoru jsem se cítila strašně. Byla jsem nervózní a pokaždé, když mám mluvit anglicky a není to jen small-talk, ale o něco jde, si absolutně přestávám být jistá svými znalostmi a už vůbec svojí gramatikou. Takže jsem se potom potřebovala nějak uklidnit a vrátit se do normálu. V podobných případech bych moc ráda šla třeba nakupovat, ale nechtěla jsem utrácet peníze za zbytečnosti, které nepotřebuju. Ale usmálo se na mě štěstí, když jsem cestou téměř zapadla do jednoho obchodu s vánočním zbožím. Nic jsem si nekoupila, ale všechny ty třpytivé věci a všechny ty ozdoby, vonné svíčky, stužky a dekorace mě dělaly šťastnou už jen při pohledu na ně. Zvláště pak, když se z reproduktorů ozýval můj oblíbený Frank Sinatra a Nat King Cole spolu se svými vánočními songy. Vánoční atmosféra mě zachránila od smutku. Už zase.

Po tomhle jsem se cítila mnohem líp. Miluju Vánoce, pokaždé se na ně těším a jsem ohromně zvědavá na naše první Vánoce tady v Anglii. 

A co pomáhá vám, když se cítíte strašně? :) 

Mějte nádherný víkend! 

All pictures from my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9