jewelry

Shoptour: Babushka Boutique

Shoptour: Babushka Boutique • shoptours by baraperglova.com

Last shop tour from Slovenia is from Babuska, a very cute shop with handmade products mostly made by Slovenian designers and makers. I asked Urška, very kind assistant who is helping in this shop, for more informations about Babushka.

The owner of this shop Neva opened this shop about 2 years ago and she carefully pick all the products for the shop. She believes in talent and creativity and she has a respect for manual skills, art and ideas which reflect yourself in every single piece you made. Currently you can find in this shop work by 24 makers and artists from Slovenia and 10 from another countries.

What I like about this shop is that you feel here like on wandering through wonderland. It is like being a part of fairytale and all the pieces of jewelry or products for home are like your guides who show you the way through colorful landscape with little stories behind. This shop make you feel happy. And just like Neva you will start believe that the most beautiful accessory to wear is your own smile and every single product from Babushka Boutique will remind you this feeling. Try it, they ship worldwide ;)

//

Poslední shoptour ze Slovinska je z Babushky, velmi roztomilého obchodu s ručně vyráběnými produkty vyrobenými především slovinskými designéry a tvůrci. Zeptala jsem se přítomné Uršky, která v obchodě pomáhá když zrovna nestuduje, na pár informací ohledně Babušky.

Majitelka obchodu Neva otevřela tento obchod asi tak před dvěma lety a osobně pečlivě vybírá všechny produkty do svého obchodu. Věří v talent a creativitu a má respekt k manuálním zručnostem, k umění a nápadům, které se odrážejí v každičkém produktu, který vlastníma rukama vyrobíte. Současně najdete v obchodě 24 vyloženě Lublaňských tvůrců a 10 z ostatních zemí. 

Co se mi na tomhle obchodě líbilo je to, že se tady cítíte jako na procházce úžasným světem divů. Je to jako byste byli součástí nějaké pohádky a všechny ty maličké a ručně malované šperky s portréty byli vašimi průvodci, kteří vás vedou pestrobarevnou krajinou s příběhy za každým koutem. V tomhle obchodě se budete cítit šťastní. A stejně jako Neva začnete věřit tomu, že ten nejkrásnější doplněk, který můžete nosit je váš vlastní úsměv a kterýkoli produkty z Babushky vám to bude připomínat. Zkuste to, zasílají i do Česka :)

Photos by me

The best of Home London 2014

As a blogger with keen interest in interior design and crafts I couldn't miss on trade fair Home London, Craft a Top Drawer. There was more than 1000 exhibitioners but even if you can think this is very high number, I saw almost all of them, except a few ones I was not interested. I have never seen so many beautiful products in one place before and except great range I appreciate also organization, because stands were very well placed and organized and I had a lot of space for walking and that is just very different from similar events back in Czech Republic.  

Among the thousand of brands attracted my attention a lot of them, but I reduced my favorites just for these four:

//

V Londýně se od 12. do 14. ledna konal soubor veletrhů bydlení, módy a řemesel Home London, Craft a Top Drawer a já jako milovník bytového designu jsem tam nemohla chybět. Vystavovatelů bylo něco přes 1000 a i přesto, že se to zdá jako ohromné číslo, navštívila jsem stánky téměř všechny, vynechala jsem jen pár těch co mě nezajímaly. Podívaná to byla opravdu ohromná, nikdy v životě jsem neviděla tolik krásných produktů pohromadě. Mimo ohromující výběr jsem ocenila i celou organizaci akce, která byla moc dobře uspořádaná, všude bylo čisto i dostatek místa mezi vystavovateli, takže jsem se s nikým nemusela přetlačovat jak jsem zvyklá z podobných akcí v Česku.

Mezi tou tisícovkou mě zaujalo obchodů a značek spousta, ale zredukovala jsem to nakonec na tyhle čtyři:

1 • PLEASED TO MEET

www.pleasedtomeet.de

I saw their graphics before, but here for the first time on my own eyes. It was very nice to know owners and designers personally. I like their work especially for their original style and simplicity. I remember that they poster inspired me for making my one typographic poster.

//

Jejich grafiky jsem tady neviděla sice poprvé, zato ale poprvé naživo. Bylo hezké poznat tvůrce osobně. Moc se mi jejich práce líbí, hlavně kvůli jednoduchosti, kterou vynikají. Pamatuju si, že mě kdysi inspirovali k vytvoření jednoho typografického plakátu.

2 • A MINDS EYE

www.amindseye.co.uk

This was one of first stands I visited and I kept it my mind till the end. Yes, geometric shapes were very popular for many of another brands, this one actually wasn't the only one with soft furnishings, but probably they stacked in my mind thanks to color combinations and details like significant orange rim on inconspicuous pillow in beige tones,...

//

Tohle byl jeden z prvních stánků, které jsem na veletrhu viděla a utkvěl mi v paměti až do konce. Ano, geometrické tvary byly populární mezi velkou řadou tvůrců, tohle dokonce nebyl ani jedniný s textiliemi, ale snad to bylo tou kombinací barev nebo detaily jako výrazná oranžová paspule na jinak nenápadném polštáři ve světle béžových tónech,...

3 • Forgotten name

Well, forgotten name is not a name of this brand, I just forgot the name and lost card with contact :-/. But while walking among stands with cards I was attracted by natural motives designed into a geometric shapes. So typical for me! :) If they would have a diary with some of these themes on a cover I would love to buy it, but I found just notebooks and paper cards. Maybe next year :)

//

Forgotten name tedy není jméno téhle značky, to jen že jsem skutečně zapomněla jejich jméno a ztratila vizitku. Ale při procházení kolem jejich stánku mi zaplesalo srdce nad přírodními motivy zpracované jak jinak než do geometrie. Mít tohle jako diář, včetně obálky ze šedého papíru, neodešla bych s prázdnou, ale bohužel sortiment obchodu zahrnoval jen zápisníky a papírová přání.

4 • INDUSTRIAL JEWELRY BY HILA RAWET KARNI

www.industrial-jewellery.com

I saw crowds of jewelry makers as well, but these were very exceptional. Among the other beads threaders and kitchy jewelry creations were these ones from nice designer Hila like a revelation. Originaly as a product designer and kids furniture designer she finally put herself into industrial design by making these special jewelry in combination of metal, wood, rope or rubber.

//

Šperkařů jsem tady našla opravdu zásupy, ale tyhle šperky extrémně vynikaly nad všemi ostatními. Mezi navlékači korálků a kýčovitými obstarožními kreacemi byly šperky od sympatické Hila jako zjevení. Původně jako produktová designérka a návrhářka dětského nábytku Hila postupně přesedlala na industriální design převtělený do výjimečných šperků v kombinaci kovu a dřeva nebo provazoviny a pryže. 

 

5. One Must Dash

www.onemustdash.com

One Must Dash, that's Anki Josefsson & Anneli Sandström, two swedish girls, graphic designer and copywriter with the same kind of humor. One Must Dash are also funny art prints, giant scissors on a wall, envelope bag or paper cards. I know One Must Dash for a long time that to their fantastic poster BLA (Small Talk), which you can see in many scenes form famous interior stylists. It was very nice to meet these ladies personally. 

Well done, One Must Dash, keep your work amazing!

//

One Must Dash, to je Anki Josefsson & Anneli Sandström, dvě milé dámy ze Švédska, grafička a copywriterka se stejným smyslem pro humor. One Must Dash jsou taky vtipné plakáty, obří nůžky, taška ve tvaru obálky nebo papírová přání. One Must Dash znám už dlouho díky jejích skvělému plakátu BLA (Small Talk), který se poměrně často objevuje ve scénách od známých stylistů a bylo milé poznat na výstavě obě sympatické dámy osobně.

Jen tak dál, One Must Dash!

The best of Home London 2014 • One Must Dash • baraperglova.com

Photos by me

4 Styles 4 Merry Christmas. #4 Go Geometry!

From traditional and classic Christmas to modern version with geometric shapes and patterns. I would love to have a bit from everything in my home this year, but I think it would not be possible. At first in shops in town I didn't saw anything I like. Of course there is a lot of christmas decorations everywhere, but I just really don't want to have the plastics and fake multicolor balls and glittered little Santas. I want something real - glass or porcelain or wood...At second if I finally find something what I like, one decoration cost about 5 pounds or more. And of course I just simply can't buy only one piece, but spend all my money just for christmas is not the best idea how to manage hard-earned money from everyday folding of jumpers :)) So purchasing of decorations could a bit expensive. 

I have a great solution, but it still a bit surprise for you! ;)

Have a lovely weekend!

//

Od tradičních klasických Vánoc k moderní verzi s geometrickými tvary a vzory. Moc ráda bych tenhle rok měla doma od všeho trochu, ale obávám se, že to prostě nebude dost dobře možné. Za prvé v obchodech ve městě jsem ještě neviděla nic co by se mi líbilo. No jasně, v místních obchodech je spousta ozdob všeude, ale nejsem zrovna ten typ, který by se na stromek rád pověsil ty plastové falešné multibarevné kouličky nebo třpytivé Santa Clause. Chci něco opravdového - sklo, porcelán nebo dřevo,...No a za druhé, když už konečně najdu něco co se mi líbí, jedna ozdoba stojí kolem pěti liber nebo víc. Samozřejmě, že nemůžu koupit jen jeden kousek, ale utratit všechny peníze za Vánoce není úplně nejlepší nápad jak naložit s těžce vydělanými penězi z každodenního skládání svetrů :)). Takže pořizování ozdob tady je trochu drahé.

Ale našla jsem skvělé řešení, které je pořád ještě tak trochu překvapení pro vás! Těšte se ;)

Mějte nádherný víkend! 

Buy a gift for yourself! Because you are so special!

Write a lovely note with thanks

Hang it on a tree!

Go and buy some jewelry

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

Minimalism. To keep your mind calm.

You know, sometimes are my eyes very tired of all these colorful and messy pictures what I see during the week on the internet. So that's why I am trying to choose into my blogposts some nice, but simple pictures, because I want you to relax your eyes and mind. So for today's Friday moodboard I choose something minimalistic to try to keep your mind calm, so you can prepare your taughts on weekend experiences ;)

Simplicity helps me a lot to think and discover what is really important. Do you agree or chaos is your best friend? :)

Have a wonderful Friday! 

// 

Víte, někdy jsou moje oči unavené ze všech těch barevných a neuspořádaných fotografií a obrázků, které vidím přes týden při surfování inetrnetem.  Proto se snažím do svých přípěvků vybírat povětšinou hezké, ale jednoduché obrázky, protože chci nechat vaše oči a mysl tak trochu relaxovat. A tak jsem si i do dnešního pátečního moodboardu vybrala minimalistické téma, abych vás moc při pátku nezatěžovala a vy se tak můžete o to lépe připravit (byť třeba jen myšlenkami) na svá víkendová dobrodružství ;)

Jednoduchost mi pomáhá jasněji myslet a objevit to, co je opravdu důležité. Souhlasíte s tím a máte to taky tak nebo je chaos vás nejlepší přítel? :)

Přeji nádherný pátek vám všem! 

 

All pictures via my Pinterest 

frappante. Pretty news from my shop.

Hello guys! Today I want to introduce some news from my shop which you can find on Etsy. 
At first I was thinking that I just add a few new pieces, but I was looking at the pictures and decided, that all my pieces need to be re-photographed! :) So photos which you can find for every product (maybe except pillows) now are including photographed details, because I want to show in the best possibly way what you buy ;)

So at first let's see my deer Harry brooches and pendants. Wooden Harry - this is a trophy you caught in the flood of jewelry. Always pretty, always elegant.  Each bead is piece by piece carefully sew, every piece of jewelry is original (you will never find two identical), and handmade with love.

Next ones are necklaces made from hand painted wooden balls. Two of them are always painted in some lovely and fashionable colors.

And finaly, this is what I made yesterday. New, necklaces again, made with one handmade polymer clay gem.
Several times before I mentioned in my articles how much I am interested in geometry lately, so I tried to translate my interest into new jewelry. In fact, my first attempt, you can actually see in wooden balls necklaces.

In the end, I want to point on frappante pillows and their new price! ;) Because of our moving to another country we need to get rid of inventory, so take advantage of this special offer ;)  

Have a lovely Thursday! 

Bring some spring into your jewelry boxes! By frappante

I see pastel colors all around me and maybe that’s why I decided to don’t do my spring jewelry in pastel colors but special for one more time  :))

For Spring 2013 I made two novelties. The first one in Furry Fluffy Harry inside decorated with real bunny fur…I have to tell you truth…I am not a vegetarian, but I do not eat much meat at home and have a very big problem to touch him and prepare him for dinner :)) So when I was cutting furry bunny leather pieces for my jewelry (and believe it was really a skin from one all rabbit) it was not a very pleasant feeling…
But I wanted to made my spring jewelry from real nature materials and I got over it and after several attempts I got used to it…a little.

And the second one are handcrafted earrings. They have laser cut poplar base and inside are decorated with tiny rocail beads.

If you like them, here are available to buy.

Uff…and I am going to eat some carrots :)

//

Ve znamení jara vidím všude kolem sebe pastelové barvy a to je možná ten důvod, proč jsem se rozhodla svoje jarní šperky v pastelových barvách nedělat, ale pro jednou je udělat zase trochu speciální.

Pro kolekci Spring 2013 jsem vyrobila dvě novinky. První z ncih je Furry Fluffy Harry (překl. Hebký Chlupatý Harry) uvnitř dekorovaný opravdovou králičí srstí…Ale musím vám říct pravdu…Nejsem vegetariánka, ale doma maso moc nemusím a pokaždé mám velký problém na plátky masa šahat a připravit je k večeři :)). Takže když jsem stříhala kousky pro svoje šperky (a věřte, že to byla skutečně kožešina z jednoho velkého králíka) nebyl to zrovna příjmený pocit…
Ale chtěla jsem pro svoje jarní šperky použít opravdové přírodní materiály, takže mi nezbylo nic jiného, než se přes to přenést a po pár pokusech jsem si na to zvykla…ale jen trochu.

No a druhou novinkou jsou vyšívané naušnice. Mají základ z topolové překližky a uvnitř jsou dekorované malými rocailovými korálky. 

Jestli se vám líbí, tady jsou k zakoupení spolu se vším ostatním, co frappante nabízí.

Uff…a já si jdu sníst nějakou mrkev :)