journey

Théo Gosselin. 24 hours.

Today inspired me fantastic photos of Théo Gosselin's journey. He documented 24 hours trip that began with his friends in France and then they drove across UK to the North Scotland. I love the emotions and mood what you can see in these photos. Are full of freedom, love and exceptional spirit. When I see these photos, I would love to follow him a his friends on journey like this.

Anyway, Théo's portfolio is full of very interesting photos. Some of them I like less (not my taste), another more. 

// 

Dnes mě inspirovaly fantastické fotografie Théo Gosselina. Zdokumentoval 24 hodinový výlet s přáteli, který začal ve Francii a pak pokračoval přes Anglii do severního Skotska. Ohromně se mi líbí emoce a nálada, která z těch fotografií čiší. Jsou plné svobody, lásky a velmi zvláštní nálady. Když se na fotografie dívám, hned bych jela na takovou cestu taky.

Každopádně, Théovo portfolio je plné velmi zajímavých fotografií. Některé se mi líbí víc, některé míň , když mi nepadnou do vkusu.

Spotted on iGnant, All photos by Théo Gosselin