kitchen

Fresh your kitchen!

And you need so little! Base in neutral white and black colors plus chairs and accessories in bright yellow and green. In your kitchen you do not have a lot of things, even for kitchen cabinets I suggest pure white, but most do not underestimate the importance of colorful accessories!

//

Ovsvěžte svojí kuchyň! A stačí tak málo! Základ v neutrální bílé či černé a k tomu židle a doplňky v jasné žluté a zelené. Ve své kuchyni nemusíte mít moc věcí, dokonce nejvíc doporučuju kuchyňské skřínky v čistě bílé, ale rozhodně nepodceňujte důležitost barevných doplňků!

Source // Zdroj: Stadshem

Dreaming about new kitchen?

This is exactly what you need if you dream about new kitchen…well…maybe…I like it. Is a bit more sterile than I imagined, but in a large area must look absolutely amazing!

Vipp Kitchen by Vipp

//

Tohle je přesně ta kuchyň o které jste snili…vlastně…možná…ale mě se docela líbí. Je docela dost sterilní, ale ve velkém prostoru musí vypadat naprosto úžasně!

Vipp Kitchen by Vipp