knír

Support Movember with us!

SUPPORT MOVEMBER WITH US!
We are thrilled by Movember and it’s success! We want to donate as much as we can. And because we make and sell mustache brooches, we donate $7 from every sold mustache brooch to our Mo Group! There are already two

sold pieces.

Check out our Etsy shop where we offer 18 variations of seňors and seňoritas and support Movember too :-)
etsy.me/TATBIS

You can also check the progress of our group here:http://cz.movember.com/team/848557
We would like to wish you a manicured mustache and good luck!

Learn more about Movember at www.movember.com

//

PODPOŘTE MOVEMBER S NÁMI!
Jsme nadšení z Movemberu a jeho průběhu! Chceme také přispět a jelikož prodáváme kníraté brože, darujeme 125 Kč z každé prodané kníraté brože do naší Movember skupiny. Do naší skupiny jsme již přispěli dvěma prodanými kusy.

Mrkněte na náš shop, nabízíme celkem 18 variant seňorů a seňorek a podpořte Movember s námi!
etsy.me/TATBIS

Průběh darů v naší skupině můžete sledovat zde:http://cz.movember.com/team/848557

Všem přejeme pěstěný knír :)

Více o Movemberu čtěte zde http://cz.movember.com/?home