leather

Am I really wrong?

On Friday I discuss with Laura alias Papel Maché about this kind of our jewelry. For me it was…well, I can’t say stressful, but I had really strange feelings about this. Here is the thing - Laura was disappointed that we use for our jewelry real bunny fur, because animal cruelty is very bad, using real fur is very bad and if we are using real fur we show that we support this cruelty. Laura wrote that many of large clothing companies are using faux fur and faux leather just because of this and she recommended us do the same. And when I asked what is the difference between genuine leather shoes or bags and my jewelry she answered that “it is slightly different because the leather is a discard from meat industry, the rabbits on the other hand are “breed” just for their fur”.

Well…for whole next day I was thinking about this whole thing. Actually Laura made me to think about this whole thing and actually I appreciate it (Thanks Laura), because if I made some product I have to be sure about him. And now I can say - I am!

From prehistoric times we behave animals for their meat and for fur. I know that we do not live in prehistoric era anymore, moral standards are different and in present it is more fashionable. I am not bloodthirsty monster, I love animals, I hate mass killing animals, I hate if someone hurt innocent animals for fun, I can’t see animal blood, I have a big problem with touching raw meat and preparing it for dinner, I have a cute little doggie named Bernard and I love him very much…but I am also a human. I eat meat, I love the smell new leather wallet and mainly I know, that animals are here more for us then we are here for them. Perhaps I am a little hypocrite.

Of course sometimes also I hesitate. Really we have the right to decide who lives and who does not? Have we right to take the life of another living creature? It is really not against nature, we eat meat and processed animal leather and fur? 

Here is my perspective - if we kill animals for their meat and using their leather and fur, it’s not wrong, BUT we have them for their life very well care of. If someone kills animals and keeps them still live in degrading conditions, it’s really bad. Animals are a living creatures that feels and it is not fair to them when they are stressed. I feel respect towards them, and to my jewelry I can say only this: I will always care about source of my materials and I will always depend on how they were treated (whether it is animal fur or anything else).

Bara

//

V pátek jsem diskutovala s Laurou alias Papel Maché o této fotografii svého šperku. Pro mě to bylo…no nemůžu říct stresující, ale měla jsem ohledně toho velmi zvláštní pocity. O co jde - Laura byla zklamaná, že pro svoje šperky používáme opravdovou králičí kožešinu, protože je to týrání zvířat a to je špatné, používání skutečné kožešiny je špatné a pokud používáme tuhle pravou kožešinu, tak tím vlastně podporujeme týrání zvířat. Laura napsala, že mnoho velkých módních společností používá umělou kožešinu a koženku právě kvůli tomu a nám doporučila udělat to samé. Když jsem se jí zeptala, jaký je rozdíl mezi používáním kůže na výrobu obuvi nebo třeba tašek a mými šperky odpověděla mi, že “trochu tam rozdíl je v tom, že kůže je vlastně odpad z masného průmyslu, zatímco králíci jsou “chováni” jen kvůli té kožešině”.

No, po celý příští den jsem o tom hodně přemýšlela. Vlastně Laura mě donutila o tom hodně přemýšlet a já si toho velmi vážím (děkuji Lauro), protože pokud vyrábím nějaký produkt, musím si jím být jistá a teď mohu říct - Já jsem!

Už od pravěku chováme žvířata kvůli jejich masu a kožešině. Já si velmi dobře uvědomuju, že už dávno nežijeme v pravěku, morální měřítka jsou  jiná a v současnosti je to víc módní záležitost. Nejsem žádná krvelačná příšera, miluju zvířata, nenávidím masové zabíjení zvířat, nenávidím, když někdo ubližuje bezbranným zvířatům pro zábavu, nemůžu vidět zvířecí krev, mám velký problém se šaháním na syrové samo a s jeho přípravou k večeři, doma máme toho nejroztomilejšího psa Bernarda, kterého miluju nadevšechno…ale taky jsem člověk. Jím maso, mám ráda vůni nové kožené peněženky a hlavně si uvědomuju, že zvířata jsou tady víc pro nás, než my pro ně. Možná jsem trochu i pokrytec.

Samozřejmě i já občas váhám. Opravdu máme právo rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne? Opravdu máme právo vzít jinému živému tvoru život? Není to nakonec proti přírodě, že jíme jejich maso a zpracováváme jejich kožešinu a kůže?

Můj pohled je takový - Jestli zabíjíme zvířata pro jejich maso a kůži, není to špatné, ALE musíme se o ně za jejich života dobře starat. Jestli někdo zabíjí zvířata a za jejich života je drží v nedůstojných podmínkách, je to špatnost. Zvířata jsou živí tvorové, kteří cítí a není k nim fér je stresovat. Cítím k nim respekt a ohledně svých šperků můžu říct tohle: Vždycky mi bude záležet na tom, z jakého zdroje jsou moje materiály a jak s nimi bylo zacházeno (ať už se jedná o kožešinu nebo o cokoli jiného).

Bára