loft

TriBeCa Loft. Inspiration from New York.

 
TriBeCa Loft. Inspiration from New York. • baraperglova.com/blog

Lofts. Transformed industrial spaces. Living in a dream. For me exactly! :)

This is a project by Nexus Design, a TriBeCa loft in New York City. With very warm tones in shades of gray-blue, warm wooden furnishing and colorful accents of bright yellow and purple I can call this place home immediately. Even though it is a loft, doesn't look too much industrially and colors beautifully lit up big space. 

I am not such a fan of Swan chair, but Egg lounge chair I always wanted to have! :)

// 

Lofty. Transformované industiální  prostory. Bydlení jako ve snu. Pro mě jako stovřené! :)

S velmi hřejivými tóny v odstínech šedomodré, teplými dřevěnými doplňky a barevnými akcenty jasně žluté a fialové bych tohle místo mohla nazvat svým domovem okamžitě. I přesto, že je to loft, nepůsobí příliš industriálně a barvy krásně rozjasnily velký prostor. 

Nejsem tak úplně fanoušek židle Swan , ale křeslo Egg jsem si přála vždycky! :)

All images via Nexus Design

 

Let's find dream home. Like this one. In Brooklyn.

 
Snímek obrazovky 2013-08-14 v 15.47.52.png

Finally I found perfectly space for my dream living! Let me introduce you Brooklyn apartment where Johanna Burke lives. Following photos I could use with and kind permission from Grace Villamil who photographed this amazing apartment for Freunde von Freunden magazine, where you can read very interesting interview with Johanna who work as an Set Designer. And that's a very exciting job (by me, because it is very close to what I want to do by myself and was very nice to learn more about it :))

Some of you already know a bit about my style so maybe you probably guess what I would change if I lived here. Yes, there is too much things. I learned to not accumulate stuff, throw out the garbage and have around a just few items, because I feel freer, better to breathe and think. But I understand, that people are different and all these things around are maybe for Johanna important.
Anyway, the space...is just...whoo...what can I say...the window, chipped walls, high ceiling, view of window are simple stunning...I lost my words when I saw these photos...:)

Thank you very much Grace for letting me share this. 

// 

Konečně jsem našla perfektní místo pro bydlení dle mých snů. Dovolte mi představit Brooklynský byt, kde žije Johanna Burke. Následující fotografie jsem mohla použít s laskavým svolením od Grace Villamil, která nafotila tenhle úžasný apartmán pro magazín Freunde von Freunden, kde si můžete přečíst velmi zajímavý rozhovor právě s Johanou, která pracuje jako scénografka. A to je nesmírně zajímavá práce (alespoň pro mě, protože je to velmi blízko povolání, které sama chci dělat a bylo zajímavé dozvědět se o tom něco víc :))

Někteří z vás už možná trochu znají z příspěvků můj styl a možná taky tušíte, co bych tu změnila, kdybych tu žila já. Ano, je tu moc věcí. Naučila jsem se kolem sebe věci nehromadit a nepotřebnosti vyhazovat a mít kolem sebe jen pár nezbytností, protože se cítím svobodnější, lépe se mi dýchá i myslí. Ale chápu, lidé jsou různí a možná všechny ty věci kolem jsou pro Johannu nějakým způsobem důležité.
Nicméně ten prostor...je prostě...huh...co na něj říct...to okno, oprýskané zdi, vysoký strop, výhled z okna jsou prostě ohromující!...Když jsem fotografie viděla poprvé, ztratila jsem slova :)

Děkuji mockrát Grace, že mě nechala tyto fotografie sdílet. 

 

Photographed by Grace Villamil for Freunde von Freunden

 

Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-007_img_1075.jpg
Freunde-von-Freunden_Johanna-Burke-030_img_1267.jpg