minimalist interior

Byla jsem tam a bylo to skvělý! #designblok

Letošního Designbloku, jsem se neúčastnila jen jako návštěvník, ale jakou autorka vlastní instalace. Jestli sledujete můj Twitter, tak to víte a omlouvám se vám za spamy, ale tu radost z toho, že se někomu líbila moje práce jsem nemohla nesdílet :)

Meet Czech Design ve spolupráci se SOFFA magazínem pozvali čtyři evropské blogery, kteří dostali za úkol vybrat si z letošního Designbloku to nejlepší a nainstalovat to pak dle vlastního vkusu do předem určeného prostoru během jednodenního workshopu, který se konal v úterý. Ve středu jsme pak o své práci a jak jinak než o blogování mluvili v Superstudiu Evropa. Asi jsem byla nervózní míň, než kdy jindy, což znamená, že buď dospívám nebo jsem měla dobrý den!

Workshop byl báječný a měla jsem tu čest konečně nejen poznat Olívku z Mode de Boulangerie, ale navíc se seznámit s blogerkou Asiou Gwis, jednou z nejmilejších, duševně nejkrásnějších a nejčistších lidí jaké jsem zatím poznala. 

Jak jsme workshopovali zachytila na svém videu talentovaná Jana Busková. Video si nenechte ujít! Je krásný a budete se po něm pořád usmívat!

Ale co mě bavilo snad ještě víc bylo pozorovat během minulého týdne reakce návštěvníků na můj koutek. Abyste rozuměli, jako minimalistka, co ráda hloubá a nesnaží se přemýšlet povrchově, jsem prostě nechtěla dát pár produktů dohromady, aby to jen vypadalo hezky, ale dát jim nějaký význam, hlubší myšlenku. Nápad, se kterým jsem nakonec přišla byl nejen efektní (soudě dle procesí návštěvníků, kteří si mojí instalaci se zájmem fotili), ale i efektivní (to když si vzali do ruky mojí zprávu, pokynuli hlavou a řekli "No jo, to je vlastně pravda")
Spousta lidí během mojí průvodcovské přednášky kývala hlavou, možná ne snad proto, že by souhlasili, ale aspoň dělali, že rozumí. Někdo hned útočil, že takhle žít nejde a že bych asi změnila názor, kdybych s takovým minimem měla někde žít. Načež mi přišel nejúsměvnější jejich výraz, když jsem jim řekla "To máte pravdu," dala si odmlku "během toho ročního cestování po Evropě jen s kufrem to někdy nebylo úplně snadný a musela jsem se naučit leccos obětovat."

Chtěla jsem svojí instalací upozornit na problém konzumního světa. Jak se dnešní lidé obklopují spoustou kravin, které hromadí, stěhují, přesouvají, nedejbože dostávají jako dárek a jejich příbytky se tak plní, místa v nich ubývá a tak se stěhují do větších, kde hromadí dál. Pak to vyhazují, spousta z toho je z materiálů, které se nedají ani pořádně zrecyklovat a ono se to hromadí jinde; na skládkách, v lesích nebo prostě na ulici. Jenže to se už nevidí a co se nevidí, to jakoby neexistovalo. Takže to co je na zdech lepené washi páskou znázorňuje věci, co si lidé pořizují, aniž by je skutečně potřebovali (což je ovšem jen zlomek věcí, jsou totiž i takové, co nešly nakreslit). 
Proč? Protože mě tenhle přístup k životu prostě rozčiluje. Rozčiluje mě, když mi v obchodě vnucují igelitové pytlíky. Rozčilují mě obchody s kýčovitými suvenýry na Staromáku. Rozčilují mě laminátové kuchyně. Rozčiluje mě plastový nábytek a všechny ty levné šmejdy co si lidé kupují. 

Nemohla jsem instalaci nechat prázdnou a věci co jsem si vybrala nejsou náhodné. Všechny jsou totiž z takových materiálů, které jsou z obnovitelných zdrojů a i po skončení svojí životnosti se dají zlikvidovat tak, aby nezanechaly velký dopad na životní prostředí. Navíc minimalistická židle 002 pro TON od Jaroslava Juřici je geniální, do detailu promyšlená nadčasová klasika, která nebude stárnout. A pléd je sice z IKEA, ale je ze 100% bavlny. 

Když už nic, tak jsem spoustu lidí inspirovala k použití washi pásek přesně tímhle způsobem. Třeba si tu skříň fakt radši nalepí než aby si jí koupili :)
Věřte mi, že žít se dá hezky, pohodlně i zodpovědně zároveň. Jen se musíme naučit žít s tím, že nemusíme mít všechno

A co vy? Navštívili jste Designblok? Co rozehřálo mozkové závity vám?

New project by Tamizo architects. Why I don't like it.

New project by Tamizo architects. Why I don't like it. baraperglova.com/blog

Project by studio Tamizo architects is an interior design of the 64 square meters loft. I am sure they used only high quality materials also craftsmanship was done very well and at first sight I was thinking "yes! another one beautiful black & white interior project. I would love to write about it!", but after this I was thinking a looking and what I really do not like is disposition of this space and solutions of some parts. 

Dining table - why exactly like this?! It looks like one half of conference room with one chair for chairman on the other side. Really you can imagine how family dinner looks here? And thank to this bad idea, they actually break the rest of the living space. How about television in the living room. I suppose that someone is looking at it. But the way to look at it is either very uncomfortable or you look at it from about 7-meters. And no - not quite so large that this is needed.

This place is beautiful, but completely lacks the function and a clever solution.

// 

Projekt studia Tamizo architects je design interiéru loftu o rozloze 64 čtverečních metrů. Jsem si jistá, že architekti použili jen vysoce kvalitní materiály a stejně tak byla mistrně odvedená řemeslná práce. Na první pohled jsem si řekla "Jo! Další krásný černo-bílý interiérový projekt, o kterém chci rozhodně napsat!" , ale potom jsem přemýšlela, dívala se a zkoumala a fakt, ale fakt se mi nelíbí ta dispozice a řešení některých částí.

Jídelní stůl - proč právě takhle?!  Vypadá to jako polovina konferenční místnosti s jednou židlí pro předsedu, který bude sedět na druhé straně. Opravdu si umíte představit jak tady probíhá rodinná večeře? A díky tomuhle špatnému nápadu se jim podařilo rozbít vlastně úplně celý zbytek obytného prostoru. Co třeba takhle televize. Předpokládám, že když už ji mají, že se na ní asi dívají. Ale způsoby jak se na ní dívat jsou buď velmi nepohodlné nebo se na ní můžete dívat ze zhruba 7mi metrů. A ne - opravdu není až tak velká aby to bylo potřeba. 

Tenhle prostor je nádherný, ale naprosto postrádá funkční a chytré řešení. 

All photos by Mateusz Kuo Stolarski via Tamizo
 

Central London Flat.

Central London Flat. • baraperglova.com/blog

This is first London interior inspiration on my blog! Well if you do not count Plough, I wrote about it few months ago and actually it's restaurant. This time caught my attention this project by architectural and design studio VW + BS. They renovated an apartment for family from South East Asia, whose members often visit London for work and for fun. They create flexible and functional space with a simple design.

I quite like the kitchen design that is spacious, open and very simple. Wood paneling contrasts nicely with the surrounding white areas. Likewise, I like the retractable panels on the first floor of the bedroom, which can either provide plenty of natural light or privacy.
The only thing I totally do not fit is the color of the floor, because don't match with the color of the kitchen. Personally I would rather choose some subtle pattern in a neutral light gray-brown color.

For short-term visits this place is ideal for long term I would use the large white walls for a tasteful wall art and flower can not be missed. Even cactus would be nice :)

Nice Tuesday everyone!

// 

Tohle je první londýnská interiérová inspirace! Tedy pokud nepočítám Plough, o kterém jsem psala před několika měsíci a to je tak či tak restaurace. Tentokrát mě zaujal projekt architektonického a designového studia VW+BS, které se postaralo o vytvoření apartmánu pro rodinu z jihovýchodní Asie, jejíž členové často navštěvují Londýn kvůli práci i kvůli zábavě. Vytvořili flexibilní a funkční místo s jednoduchým designem. 

Docela se mi líbí řešení kuchyně, která je prostorná, otevřená  a přesto velmi jednoduchá a díky dřevěnému obložení hezky kontrastuje s okolními bílými plochami. Stejně tak se mi líbí zatahovatelnéP desky v prvním patře do ložnice, které můžou poskytnout buď dostatek přirozeného denního světla nebo soukromí.
Jediné, co mi úplně nesedí je barva podlahy, protože neladí s barvou kuchyně. Já osobně bych spíš volila nenápadnější vzor v neutrální světlé šedohnědé barvě. 

Pro krátkodobé návštěvy je tohle místo ideální, pro dlouhodobé bych velké bílé stěny využila pro vkusné nástěnné umění no a nesmí chybět kytka. I kaktus by byl fajn :)

Pěkné úterý všem! 

Project by VW+BS studio, Photos by Michael Franke

Fantastic Frank. Another perfect matching.

 
Fantastic Frank. Another perfect matching. • baraperglova.com/blog

This Stockholm interior is one of a bit older and pictures of it I had for a long time saved for later inspiration. Even so long that I completely forgot about it and found this lost treasure again when I was cleaning in my picture folders.

Personally I have absolutely nothing to criticize here. On the contrary, it is one of the best interiors I've seen for the last time. Color of the furniture is so wonderfully coordinated - cabinets in the living room with a dining table and chairs, the same color is repeated on the nightstand in the bedroom and a stool in the kitchen - and everything perfectly fits with neutral white and shades of gray together. Oh! And I love those big posters with the girl and the pure, modestly furnished bedroom. Maybe because it's modesty reminds me our own bedroom, which is currently almost as poverty-stricken :)

Fantastic Frank certainly didn't disappoint me and you can see that very talented stylist, with an eye for detail and nature, great work done here.

// 

Tento stockholmský interiér je jeden z trochu starších a jeho fotografie jsem měla už delší dobu uložené pro pozdější inspiraci. Dokonce tak dlouho, že jsem na něj úplně zapomněla a objevila tenhle ztracený poklad znovu při úklidu v mých obrázkových složkách. 

Já osobně nemám absolutně nic, co by se tady dalo vytknout. Dokonce naopak, je to jeden z nejdokonalejších interiérů, co jsem viděla za poslední dobu. Barva nábytku je tak úžasně sladěná - skřínky v obývacím pokoji s jídelním stolem a židlemi, stejná barva se opakuje i na nočním stolku v ložnici a stoličce v kuchyni - a všechno perfektně pasuje dohromady s neutrální bílou a odstíny šedé. Moc se mi líbí ty velké plakáty s dívkou a ta čistá, skromně zařízená ložnice. Možná proto, že mi svojí skromností připomíná naší vlastní, která je momentálně téměř stejně chudobná :)

V tomhle případě mě Fantastic Frank rozhodně nezklamal a je vidět, že tady odvedl kus skvělé práce talentovaný stylista s citem pro detail a přirozenost.

 

All photos via Fantastic Frank

 

Haus am Moor. Minimalist.

I love when things, places or buildings that are initially face subtly, but inside hide something amazing. This is also the case of this interior. From the outside it looks like a simple stable, but in fact it is so beautiful minimalist home filled with natural materials and amazing detail. I like the contrast of the cold concrete surfaces with warm wood, large surfaces, large windows and thin worktop in the kitchen.

// 

Mám ráda, když jsou věci, místa nebo budovy, které se zpočátku tváří nenápadně, ale uvnitř skrývají něco úžasného. I to je případ tohoto interiéru. Zvenku vypadá jako jednoduchá stáj, ale ve skutečnosti je to moc krásný minimalistický dům plný přírodních materiálů a úžasných detailů. Líbí se mi kontrast chladných betonových povrchů s teplým dřevem, velké hladké plochy, velká okna a tenká pracovní deska v kuchyni. 

Design:  Bernardo Bader Architects
Location: Krumbach, Austria
Spotted on leibal.com 

leibal_hausammoor_bader_1.jpg
leibal_hausammoor_bader_5.jpg
leibal_hausammoor_bader_8.jpg
leibal_hausammoor_bader_10.jpg
leibal_hausammoor_bader_9.jpg