natural materials

4 styles 4 Merry Christmas. #1 Went Wild

In one of my previously posts I was thinking in which color and style I would like to decorate for Christmas this year. But maybe I am not the only one who doesn't know which style could be perfect. Maybe you are bored from decorating your homes in the same way every year. Maybe this year you will celebrate first Christmas in your very first own home. Or maybe you are a bit like us - you moved in another country, throw away all your stuff you don't desperately need, christmas decorations including, and now you can start again with pretty new things :)

In next 4 weeks I want to introduce you 4 ways how to decorate Christmas this year. Or maybe next year. It's up to you.

For this style I found inspiration at first in my previously post about Christmas and at second in my favorite song We Went Wild by Lord Huron. You can play it and listen and then...just be inspired...

//

V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem se zamýšlela nad tím v jaké barvě a v jakém stylu letos vyzdobím Vánoce u nás doma. Ale možná já nejsem jediná, kdo neví, který styl bude letos perfektní. Možná jste znudění z dekorování každý rok tím samým. Možná letos budete slavit svoje první Vánoce ve svém prvním vlastním domově. Nebo jste trochu jako my - přestěhovali jste se stovky kilometrů jinam, vyhodili všechny zbytečnosti, které nutně nepotřebujete, včetně vánočních ozdob, a teď chcete začít znovu s pěknými novými věcmi :)

V následnujících čtyřech týdnech vám chci představit 4 způsoby jak dekorovat letošní Vánoce. Nebo třeba ty další. To už nechám na vás.

Pro tenhle styl mě ponoukl jednak můj předchozí příspěvek a druhak moje oblíbená píseň We Went Wild (překl. Zdivočeli jsme) od Lord Huron. Můžete si jí pustit a při poslouchání se nechat inspirovat pro divoké Vánoce :)

Decorate your home

Warm up yourself

Wrap your gifts

Enjoy the nature

1 / 2 / 3
4 / 5 / 6
7 / 8 / 9
10 / 11 / 12

 

HANNE AND SØREN again. Merry Christmas in their home.

HANNE AND SØREN again. Merry Christmas in their home. baraperglova.com/blog

From today it is 6 week till Christmas! Yay! :) So I was thinking that now it's time to share first christmas inspirations. I am not decided in which color I want to decorate everything this year, but I feel that this year it could be something natural like wood, fur and brown tones, in this style. But also I liked this decoration in more common silver. And maybe I can continue in my interest for geometry and hang on our tree something like this. Or I'll just start with white and we will see which color I will add :) 

I know this is not first world problem, I just love to think about it and plan it! :) 

By the way, if this interior reminds you something what you have seen before, it's true. About interior where Hanne and Søren lives I wrote few months ago here. Their apartment is so beautiful that I am sure it is not hard to make it there pretty for every occasion. 

And what about your plans for christmas decorating? Do you use the same color and same decoration every year or do you like to have it every year a bit new and in different style?  Looking forward to your tip and ideas! ;)

 //

Ode dneška je to přesně 6 týdnů do Stědrého dne! Jupí! :) Takže jsem si říkala, že je načase sdílet s vámi první vánoční inspiraci. Ještě jsem se nerozhodla v jaké barvě všechno letos nadekorovat, ale mám pocit, že letos by to mohlo být něco přírodního jako dřevo, kožešina a hnědé odstíny, něco v tomhle stylu. Ale taky se mi líbí tahle dekorace v  o něco běžnější stříbrné. A nebo možná bych mohla pokračovat ve svém zanícení pro geometrii a pověsit si na stromek něco takového. Nebo prostě začnu s bílou a pak se uvidí jako barvu k tomu přidám :)

Já opravdu vím, že tohle není světový problém číslo 1, já jen strašně miluju o tom přemýšlet a plánovat! :) 

Mimochodem, jestli vám náhodou tenhle interiér připomíná něco, co jste už někdy předtím viděli, je to tak! O domově, kde žije Hanne a Søren jsem tady psala před několika měsíci. Jejich domov je tak nádherný, že určitě není těžké udělat ho pěkným při jakékoli přiležitosti.

A co vaše vánoční dekorování? Používáte ty stejné dekorace a stejné barvy každý rok nebo máte rádi každý rok něco nového a odlišného? Těším se na vaše tipy a nápady! ;)

 

Photos via Decordemon

Beach Park, Sundbyberg. Perfect harmony.

Into this apartment I am ready to move in immediately :)). In this lovely apartment I found perfect harmony of raw materials and subtle textures. I love nature materials and neutral colors from bright white on walls and furniture to greyish furnishing and accessories. Everything is amazingly completed with wooden decorations. So simple and stunning.

// 

Do tohohle bytu jsem připravená se nastěhovat ihned :)). V tomhle nádherném bytě jsem našla perfektní harmonii téměř surových materiálů a jemných textur. Na tomto bytě jsem si zamilovala přírodní materiály a neutrální barvy od jasně bílé na stěnách a nábytku po šedavé zařízení a doplňky. To všechno je skvěle doplněno dřevěnými dekoracemi. Tak jednoduché a tak krásné. 

All photos via Folkhem 

Haus am Moor. Minimalist.

I love when things, places or buildings that are initially face subtly, but inside hide something amazing. This is also the case of this interior. From the outside it looks like a simple stable, but in fact it is so beautiful minimalist home filled with natural materials and amazing detail. I like the contrast of the cold concrete surfaces with warm wood, large surfaces, large windows and thin worktop in the kitchen.

// 

Mám ráda, když jsou věci, místa nebo budovy, které se zpočátku tváří nenápadně, ale uvnitř skrývají něco úžasného. I to je případ tohoto interiéru. Zvenku vypadá jako jednoduchá stáj, ale ve skutečnosti je to moc krásný minimalistický dům plný přírodních materiálů a úžasných detailů. Líbí se mi kontrast chladných betonových povrchů s teplým dřevem, velké hladké plochy, velká okna a tenká pracovní deska v kuchyni. 

Design:  Bernardo Bader Architects
Location: Krumbach, Austria
Spotted on leibal.com 

leibal_hausammoor_bader_1.jpg
leibal_hausammoor_bader_5.jpg
leibal_hausammoor_bader_8.jpg
leibal_hausammoor_bader_10.jpg
leibal_hausammoor_bader_9.jpg

This is the place where Simone and Rhys Haag lives

My most favorited interiors are scandinavian, because I like the simplicity, modern minimalism, also using real natural materials…But today take a look on this australian interior. This is the place where Simone and Rhys Haag lives. This interior has much in common with typical scandinavian interiors. I like base in light colors, wooden furniture, furry furnishings,…this interior is in neutral colors with no distinct color accent, but even it’s not boring! 

Read much more about this interior on designfiles.

//

Moje nejoblíbenější interiéry jsou scandinávské, protože mám ráda jednoduchost, moderní minimalismus, také používání přírodních materiálů….Ale dnes se podívejte na tenhle australský interiér. Tohle je místo, kde bydlí Simone a Rhys Haagovi. Tenhle interiér má tolik společného s typicky scandinávskými interiéry. Líbí se mi ten základ ve světlých tónech, dřevěný nábytek, chlupaté doplňky,…tenhle interiér je v neutrálních barvách bez žádných výrazných barevných akcentů, ale přesto není nudný!

Čtěte mnohem více o tomto interiéru na designfiles.

Source // Zdroj: designfiles.net