nest.co.uk

Add color.

Add color. baraperglova.com/blog

 I like these kind of interiors. With white, taupe and natural base, because you can change added color range very easy and exactly by the mood in which you are right now. These kind or interiors inspires me more than others because it very easy to makeover them and I think that every piece of furniture or decoration stand out more than in colorfully apartmens. And in this one I found few of my favorite design pieces, like Eames RAR chairTolix® Marais Armchair and few pieces I liked, but now they are not my style but still are design Kartell Bourgie lamp, Moooi Lightshade lamp, coat rack Hang it All by Vitra or Artecnica Tangle light.

 //

Mám ráda tyhle typy interiérů. S bílým, taupé a přírodním základem, protože v nich můžete obměňovat velmi snadno a přsně podle nálady, ve které zrovna jste. Tyhle typy interiérů mě dokonce unspirují mnohem víc než jiné, protože se právě velmi snadno předelávají a může tak vzniknout něco zcela nového a každý kousek nábytku nebo dekorace v něm vynikne víc než v mutibarevném bytě. A dokonce jsem tady našla i pár svých oblíbených designových kousků jako židli Eames RAR, židli Tolix® Marais a taky pár  počinů, které se mi líbily dřív a dnes už jsou trochu mimo můj styl, ale pořád stojí za zmínku - lampa Kartell Bourgie, závěsná lampa Moooi Lightshade, věšák na kabáty Hang it All od Vitry nebo závěsná lampa Tangle light od studia Artecnica

Why I like scandinavian style.

Why I like scandinavian style. baraperglova.com/blog

Few times I mentioned how much I like scandinavian style. It is not just because they take care of the space between the doors of their house and the doors of their office :). People from the north have always respected the craft and labor, which is hiding behind it. Their overall approach I like too, because design is not for them just the aesthetic side of things, but thinking so that the product is functional, practical and usable. And always tried to use natural resources 100%. And today, in these sad times when everything is plastic even I also like to go back to the wood and the design area, where I can always count on finding him is just Scandinavia.

I hope one day I will have the opportunity take my own experience of this country :)

And what is your favorite style? Prefer more Louis Ghost chair or perhaps this one from Hay?

// 

Párkrát jsem už tady na blogu zmínila, jak moc mám ráda skandinávský styl. A není to jen proto, že se víc starají o prostor mezi dveřmi od svého domu a dveřmi do kanceláře :). Lidé ze severu si vždycky vážili řemesla a lidské práce, která se za tím schovává. Jejich celkový přístup se mi líbí taky proto, že design pro ně neznamená je estetickou stránku věci, ale přemýšlí tak, aby produkt byl funkční, praktický a použitelný. A také se vždycky snažili využívat přírodní zdroje 100% a lidově řečeno vytřískat z toho co se dá. A v dnešní smutné době kdy je všechno plastové se tak i já ráda vracím ke dřevu a oblast designu, kde se vždycky můžu spolehnout, že ho najdu je právě Skandinávie. 

Doufám, že jednou budu mít příležitost tuhle zemi zažít na vlastní kůži :)

A jaký je váš oblíbený styl? Preferujete víc židli Louis Ghost nebo třeba tuhle od Hay?

 

All photos via Fantastic Frank

Perfect choice. For workspace.

 
Perfect choice. For workspace. Styling by Nina Holst • baraperglova.com/blog

During my reading old blogpost from favorite blogs I mssed I found out that one of my favorite bloggers Nina Holst from Stylizimo connected her creativity with popular brand Ferm Living and created styling for workspace with Ferm Living products. It's very inspiring! Nina is so talented girl! I like she used besides amazing products from Ferm Living range also beautiful products like Carl Hansen Wishbone Chair or Louis Poulsen Table lamp. She picked perfect colors, it's not just about boring white and grey but she cleverly added brass vases and created very interesting choice.

When I am looking at her work I feel that I need new office immediately! And what about you? :) 

 //

Během svého procházení staršími články svých oblíbených blogů jsem zjistila, že jedna z mých oblíbených blogerek Nina Holst z blogu Stylizimo propojila svoji kreativitu s populárná značkou Ferm Living a vytvořila styling pro pracovní kout s produkty této značky. Je to ohromně inspirativní! Nina je velmi talentovaná! Líbí se mi, jak kromě skvělých produktů značky Ferm Living použila i krásnou židli Carl Hansen Wishbone Chair nebo stolní lampu Louis Poulsen. Vybrala perfektní kombinaci barev, není to jen nudná bílá a šedá a chytře přidala mosazné vázy a vytvořila tak velice zajímavý výběr.

Když se na její práci dívám, mám okamžitě pocit, že bych potřebovala přesně takovou kancelář! A co vy? :) 

 

All photos by Nina Holst from Stylizimo blog

 

TriBeCa Loft. Inspiration from New York.

 
TriBeCa Loft. Inspiration from New York. • baraperglova.com/blog

Lofts. Transformed industrial spaces. Living in a dream. For me exactly! :)

This is a project by Nexus Design, a TriBeCa loft in New York City. With very warm tones in shades of gray-blue, warm wooden furnishing and colorful accents of bright yellow and purple I can call this place home immediately. Even though it is a loft, doesn't look too much industrially and colors beautifully lit up big space. 

I am not such a fan of Swan chair, but Egg lounge chair I always wanted to have! :)

// 

Lofty. Transformované industiální  prostory. Bydlení jako ve snu. Pro mě jako stovřené! :)

S velmi hřejivými tóny v odstínech šedomodré, teplými dřevěnými doplňky a barevnými akcenty jasně žluté a fialové bych tohle místo mohla nazvat svým domovem okamžitě. I přesto, že je to loft, nepůsobí příliš industriálně a barvy krásně rozjasnily velký prostor. 

Nejsem tak úplně fanoušek židle Swan , ale křeslo Egg jsem si přála vždycky! :)

All images via Nexus Design

 

Jesper & Majbritt. Living in a monochromatic home.

 

When I am looking at these pictures I am thinking it must be a heaven in black and white with wooen accents, because this home seems to be so harmonic. Welcome to this apartment, where Jesper and Majbritt lives.
I think that I can perfectly understand why they choose right this color palette which is mostly monochromatic. I am sure that this neutral space is perfect for relaxing from hectic work and messy world what is outside this place.

Would you like to make your home just like this? You can start with a few buying tips ;)

 //

Když se dívám na tyhle fotograifie tak si poymslím, že tohle musí být snad černo-bílé nebe s dřevěnými akcenty, protože vypadá tak ohromně útulně a harmonicky. Vítejte u Jespera a Majbritt. 
Myslím, že perfektně rozumím tomu, proč si pro svůj domov vybrali zrovna tuhle barevnou paletu, která je víceméně spíš monochromatická. Jsem si jistá, že tenhle neutrální prostor jim má sloužit hlavně pro relaxaci od hektické práce a neuspořádaného světa tam venku mimo domov.

Chcete mít taky takový domov? Můžete začít s několika málo nákupními tipy, které pro vás mám přichystané ;) 

 

Photo credit
Home of Jasper & Majbritt from DesignUnit organization 

Click on the picture will redirect you to the shop where to buy

So neat, so white. And just a few things.

Probably I never get tired of purity and simplicity of Scandinavian housing. Probably I can imagine to have even less things, but this interior is pretty near to my dream home. Just keep it simple and distinctive. 
I like &Tradition table lamp, Thonet chairs, cracked doors and many more little details...

And what about you? Could you live here? :) 
Have a nice Saturday!

// 

Myslím, že mě čistota a jednoduchost skandinávského bydlení nikdy neomrzí. Asi si umím představit mít ještě o něco méně věcí, ale tenhle interiér je docela blízko mého vysněného bydlení. 
Líbí se mi stolní lampa na okně od &Tradition, bílé židle Thonet, oprýskané dveře a spousta dalších malých detailů...

A co vy? Mohli byste tady žít?
Přeji krásnou sobotu!

 

All photos via Stadshem 

Want a pet?

Pets are not for everyone. You know, few times ago I mentioned how much I love our maltese doggie Bernard, but I realized, that I can't be selfish. There is a lot of people who doesn't like pets as much as I do and it would be unfair to ignore them :). So I choose a collection of best animals for your home, totally undemanding, pretty, stylish and for any type of your home - doesn't matter if you prefer modern or classic or retro living, everyone of you can find a pet what perfectly much to your needs ;)

See below my biggest favorite from design animal world! Some of them like Magis dog Puppy I owned and another I used in my portfolio. And I plan to buy cute Rosendahl Monkey and lovely ArchitectMade birds into our new apartment in London. Looking forward!

// 

Zvířata nejsou pro každého. Však víte, už párkrát předtím jsem zmiňovala jak moc miluju našeho maltézského psíka Bernarda, ale uvědomila jsem si, že nemůžu být sobecká. Je tady spousta lidí, kteří nemají rádi živá domácí zvířata tak jako já a bylo by nefér je ignorovat :). Takže jsem právě pro vás vybrala kolekci nejepších zvířat pro váš domov, zcela nenáročná, pěkná, stylová a pro jakýkoli typ vašeho domova - takže nezáleží vůbec na tom, jestli preferujete klasické, moderní nebo retro bydlení, každý si tady může najít mazlíčka přesně podle svého gusta ;)

Mrkněte se na moje největší favority ze světa designových mazlíčků! Některé z nich jako třeba pejska Puppy od Magisu jsme ještě před nedávnem měli a jiné jsem zase použila ve svém portfoliu. A třeba takovou opičku od Rosedahlu nebo ptáčky od Architectmade si plánuju jednou koupit do nového bytu v Londýně. Těším se!

 

Click on image redirect to you in the shop where to buy. // Kliknutí na obrázek vás přesměruje na obchod kde nového mazlíčka můžete koupit.