neutral base

Add color.

Add color. baraperglova.com/blog

 I like these kind of interiors. With white, taupe and natural base, because you can change added color range very easy and exactly by the mood in which you are right now. These kind or interiors inspires me more than others because it very easy to makeover them and I think that every piece of furniture or decoration stand out more than in colorfully apartmens. And in this one I found few of my favorite design pieces, like Eames RAR chairTolix® Marais Armchair and few pieces I liked, but now they are not my style but still are design Kartell Bourgie lamp, Moooi Lightshade lamp, coat rack Hang it All by Vitra or Artecnica Tangle light.

 //

Mám ráda tyhle typy interiérů. S bílým, taupé a přírodním základem, protože v nich můžete obměňovat velmi snadno a přsně podle nálady, ve které zrovna jste. Tyhle typy interiérů mě dokonce unspirují mnohem víc než jiné, protože se právě velmi snadno předelávají a může tak vzniknout něco zcela nového a každý kousek nábytku nebo dekorace v něm vynikne víc než v mutibarevném bytě. A dokonce jsem tady našla i pár svých oblíbených designových kousků jako židli Eames RAR, židli Tolix® Marais a taky pár  počinů, které se mi líbily dřív a dnes už jsou trochu mimo můj styl, ale pořád stojí za zmínku - lampa Kartell Bourgie, závěsná lampa Moooi Lightshade, věšák na kabáty Hang it All od Vitry nebo závěsná lampa Tangle light od studia Artecnica

Fantastic Frank. Another perfect matching.

 
Fantastic Frank. Another perfect matching. • baraperglova.com/blog

This Stockholm interior is one of a bit older and pictures of it I had for a long time saved for later inspiration. Even so long that I completely forgot about it and found this lost treasure again when I was cleaning in my picture folders.

Personally I have absolutely nothing to criticize here. On the contrary, it is one of the best interiors I've seen for the last time. Color of the furniture is so wonderfully coordinated - cabinets in the living room with a dining table and chairs, the same color is repeated on the nightstand in the bedroom and a stool in the kitchen - and everything perfectly fits with neutral white and shades of gray together. Oh! And I love those big posters with the girl and the pure, modestly furnished bedroom. Maybe because it's modesty reminds me our own bedroom, which is currently almost as poverty-stricken :)

Fantastic Frank certainly didn't disappoint me and you can see that very talented stylist, with an eye for detail and nature, great work done here.

// 

Tento stockholmský interiér je jeden z trochu starších a jeho fotografie jsem měla už delší dobu uložené pro pozdější inspiraci. Dokonce tak dlouho, že jsem na něj úplně zapomněla a objevila tenhle ztracený poklad znovu při úklidu v mých obrázkových složkách. 

Já osobně nemám absolutně nic, co by se tady dalo vytknout. Dokonce naopak, je to jeden z nejdokonalejších interiérů, co jsem viděla za poslední dobu. Barva nábytku je tak úžasně sladěná - skřínky v obývacím pokoji s jídelním stolem a židlemi, stejná barva se opakuje i na nočním stolku v ložnici a stoličce v kuchyni - a všechno perfektně pasuje dohromady s neutrální bílou a odstíny šedé. Moc se mi líbí ty velké plakáty s dívkou a ta čistá, skromně zařízená ložnice. Možná proto, že mi svojí skromností připomíná naší vlastní, která je momentálně téměř stejně chudobná :)

V tomhle případě mě Fantastic Frank rozhodně nezklamal a je vidět, že tady odvedl kus skvělé práce talentovaný stylista s citem pro detail a přirozenost.

 

All photos via Fantastic Frank

 

Beach Park, Sundbyberg. Perfect harmony.

Into this apartment I am ready to move in immediately :)). In this lovely apartment I found perfect harmony of raw materials and subtle textures. I love nature materials and neutral colors from bright white on walls and furniture to greyish furnishing and accessories. Everything is amazingly completed with wooden decorations. So simple and stunning.

// 

Do tohohle bytu jsem připravená se nastěhovat ihned :)). V tomhle nádherném bytě jsem našla perfektní harmonii téměř surových materiálů a jemných textur. Na tomto bytě jsem si zamilovala přírodní materiály a neutrální barvy od jasně bílé na stěnách a nábytku po šedavé zařízení a doplňky. To všechno je skvěle doplněno dřevěnými dekoracemi. Tak jednoduché a tak krásné. 

All photos via Folkhem 

ALH Residence. Distinctive style.

I think that the Australian design continues to amaze me. I do not remember exactly what I had the idea of living culture Australians, but it's nice to see how great taste Australian architects have. Just like those of MIM design. What you see is ALH residence in Melbourne.

What I like is using a neutral color palette as a base - black, white, dark brown and then accentuated colors of accessories and furniture. Just such accents in a neutral space, which themselves look good, but we see it as a great cherry on top of the interior.
Must not forget how much I like the styling of the apartment. Here you can see many different decorations, but all perfectly complement each other.

Perhaps the only thing I don't like so much is a leaf pattern wallcovering in the bedroom. Maybe it's because I'm not "wallpaper type" or simply because it unnecessarily distract attention from nicely color-tuned details in the rest of room.

// 

Myslím, že australský design mě nepřestává překvapovat. Nevím už přesně jakou jsem měla představu o kultuře bydlení Australanů, ale je milé vidět, jak skvělý vkus mají australští architekti. Třeba jako ti z MIM designu. To co vidíte, je ALH rezidence v Melbourne.

Co se mi líbí je použitá neutrální paleta barev jako základ - černá, bílá, tmavě hnědá a pak výraznější barvy doplňků a nábytku. Prostě takové akcenty v neutrálním prostoru, které samy o sobě vypadají dobře, ale tady je vidím jako skvělou třešničku na dortu celého interiéru. Nesmím ani opomenout to, jak moc se mi líbí styling celého bytu. Můžete tu vidět mnoho různorodých dekorací, ale přesto se všechny skvěle vzájemně doplňují. 

Snad jediné, co mě až tolik nenadchlo je výrazná tapeta s motivem listů v ložnici. Buď je to proto, že nejsem "tapetový typ" nebo prostě proto, že zbytečně odvádí pozornost od pěkně barevně laděných detailů ve zbytku místnosti.  

Design by MIM Design  
Photographed by Derek Swalwell
 
Photos via Contemporist