norm

My birthday wishlist

Today I want to show you my wishlist, because exactly one week is my birthday! These amazing design products I want to buy (or get as a gift) but for now I can’t buy more things to our apartment, because we consider that we move…away…from the Czech Republic…but it is another story :)…

Have a nice Wednesday!

//

Dnes vám chci ukázat svůj wishlist, protože přesně za týden mám narozeniny a tohle jsou jedny z těch několika mála věcí, které děsně moc potřebuju! :)). Tyhle úžasné rpodukty bych si ráda koupila (nebo dostala jako dárek) ale momentálně si už nechci kupovat dašlí věci do našeho bytu, protože uvažujeme, že se přestěhujeme pryč…daleko…z České republiky…ale o tom zase někdy jindy :)…

Všem vám přeji pěknou středu!

1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 

Nothing more than Black or White. I like it!

This is something what you can call absolute minimalism. Project by Norm Architects attracted my attention with simplicity with no shades. Nothing “between” white and black, just BLACK or WHITE, nothing more. Well I am not that kind of person who could live there (understand “with no more colors” :) ) so for me it would be a good base for adding cozy textiles and amazing color accents :)

Anyway, I like Norm Architects Copenhagen for their ideas and pure design. Their work inspires me.

//

Tohle něco, co byste s klidem mohli nazvat absolutním minimalismem. Projekt od Norm Architects zaujal mojí pozornost svojí jednoduchostí bez odstínů. Žádné “něco mezi” černou a bílou. Prostě buď ČERNÁ nebo BÍLÁ, nic víc, nic míň. Tedy musím říct, že nejsem ten typ člověka, který by tady mohl žít (rozuměj jako “bez dalších barev” :) ), takže pro mě by tohle mohl být skvělý základ, který bych za sebe doplnila příjemnými textiliemi a úžasnými barevnými akcenty :)

Nicméně, mám moc ráda Norm Architects Copenhagen pro jejich nápady, myšlenky a čistý design. Inspirují mě.

photo by © Jonas Bjere-Poulsen

Source: Yatzer