paper art

Shoptour: Il Papiro

When in Venice you go with the flow of crowds, it is not easy to look around, to don't miss some nice business. You have to pay attention where (on on who) you step with your feet, bit more crazy is walking with dog. But Venice has its charming aisles characterized by an unprecedented contrast if you compare it with crowds on main streets. Deserted places where you could get lost. And once you find some interesting shops, visit it immediately, because you already may not be able to find it again.

Creative Sunday.

DIY project for your creative Sunday! • baraperglova.com

What can I say, I am pretty bored here in Czech. I had to find some creative DIY project for Sunday so I found instruction for making very nice gift box.

I had to made four because the previously ones wasn't really good for photography and I recommend do not seal sealable parts with plastic tape, because it is not working for waxed paper and is much better to use superglue. If you are like me, please, give this superglue issue to someone else to avoid have glue in your hair or so...And finished product you can use for some small gift or sweets. I think it could work as great advent calendar on Christmas or you can fill them with sweets and hang them on christmas tree ;)

//

Co si budeme povídat, ve Česku mě to teda fakt moc neba. Abych si své kreativní končetiny neukousala nudou, musela jsem je zaměstnat nějakou kreativní činností. A tak jsem pro mě a pro mamku našla návod na krásnou dárkovou krabičku.

Musela jsem vyrobit čtyři než se mi konečně povedla do fotitelné podoby a vřele doporučuju nelepit lepitelné části izolepou, která se vám k voskovanému papíru prostě nechytí a rovnou lepit vteřinouvým lepidlem. Jste-li jako já, přenechte lepidlo zručnějším jedincům. Abyste ho neměli ve vlasech nebo tak...A hotový výrobek je ideální na nějaký malý dárek nebo sladkost. Na Vánoce by z nich mohl být krásný adventní kalendář nebo je můžete naplnit kokoskami. Místo takové té ohrané vánoční kolekce co se kupuje v obchodech :)

Photos by me
DIY idea and template by Mr. Printables

Paper artwork. By Fideli Sundquist.

Paper artwork. By Fideli Sundquist. • baraperglova.com/blog

This amazing paperwork didn't attracted my attention just because it is so original and really unique art, but on this cooperates designer Fideli Sanquist with one of the best stylists Sasa Antić. I admire his talent for a long time.
I like how they together created concept whose parts are not taken out of context, but shall have the meaning as a whole. And great job on this paper project did also photographer Olivia Jeczmyk.

For more Fideli's work check out her portfolio.

...Oh jeez, I know it's just paper, but the food looks so tasty! Should I feel guilty that still I want to taste it? :))

//

Tahle úžasná práce z papíru neupoutala mojí pozornost jen proto, že je tak originální a jedinečné umění, ale také proto, že na něm tvůrkyně a designérka Fideli Sanquist spolupracovala s jedním z nejlepších světových stylistů Sašou Antićem. Jeho talent obdivuju už dlouho.
Na téhle práci se mi líbí, jak vytvořili koncept jehož části nejsou vytržené z kontextu, ale fungují a mají význam jako celek. 
Skvělou práci na tomhle díle odvedla ovšem i Olivia Jeczmyk.

Více Fideliny práce najdete v jejím portfoliu.

...Šmarja, já vím, že to jídlo je jen za papíru, ale přesto na něj mám děsnou chuť. Mám se cítit provinile, že i přesto mám chuť ochutnat? :))

 

Photos via Fideli Sanquist

Simon Schubert. Paper Art.

German artist Simon Schubert (*1976) fascinated me with his paper art. Structure of bendered paper creates insights into the interiors with beautiful architectural features. Simon has an amazing sense of perspective and some on some examples below you can see the interior reflected in mirror.
This art is amazing and I've never seen anything like this before.

// 

Německý umělec Simon Schubert (*1976) mě fascinoval svým papírovým uměním. Struktura zohýbaného papíru vytváří pohledy do interiérů s nádhernými architektonickými prvky. Simon má úžasný cit pro perspektivu a na některých ukázkách můžete vidět i interiér odrážející se v zrcadle.
Tohle umění je úžasné a ještě nikdy jsem nic podobného předtím neviděla.

All photos via Simon Schubert