photography

Nejhorší dárky mého dětství.

vscocam-photo-1-1.jpg

Když jsme se přestěhovali a dávali svým věcem místo a řád v novém domově, opět jsem se nostalgicky pohroužila do vzpomínek při prohlížení fotografií z dětství. Na spoustě z nich byly zachycené Vánoce a oslavy narozenin. A já jsem si pobaveně vybavila snímky, které v mojí sbírce chybí. Z Vánoc a narozenin, kdy jsem dostala ty nejhorší dárky na světě.

  1. Barunka, 9 let. Měkké dárky mi nikdy nevadily. A balíček, který jsem zpod stromku vytáhla, by svými rozměry víc vystihovalo slovo balík. Děti milují velké dárky! Natěšeně jsem roztrhla vánoční papír, pečlivě vyžehlený z minulých Vánoc, abych pod ním našla...ručníky. Asi dvacet kusů, froté, různých velikostí a vzorů. „To máš do výbavy.” A co to je sakra výbava? Krve by se ve mně nedořezal.
  2. Barunka, 11 let. Před měkkými dárky jsem po minulé zkušenosti obezřetná. Ale stalo se to předloni, takže ze zklamání jsem stihla vyrůst. Aby mohlo přijít další. Ještě větší. Rozumějte, v té době děsně frčeli Pokémoni. Takže asi abych byla cool mezi svými spolužáky, vysloužila jsem si zářivě červenou péřovou zimní bundu s motivem Ashe Catchema a jeho věrného Pikachu na zádech. Člověk by se hanbou propad v tomhle vyjít mezi lidi. Copak ručníky, ty člověk zahrabe do skříně a nikdo o nich nemusí vědět, ale ve škole se mi smáli ještě další dva roky. Protože proč kupovat novou bundu, když stará dobře slouží, že jo?
  3. Barunka, 13 let. Období někdy kolem narozenin. Už bylo teplo a v okolí se to hemžilo dětskými akcemi. A já jsem si spolu s pětiletými škvrňaty prošla dětskou pohádkovou stezku a plnila úkoly. Byla by to sranda, kdyby mi nebylo do breku. Byla jsem tam rozhodně nejstarší. Třešinkou na dortu ale nebyl diplom „Barborce za vzorné splnění všech úkolů.“, ale následný výlet na akci z poněkud jiného soudku. Demolition derby, spojené s přeskakováním dlouhých řad vraků Monster trucky, následované, na můj vkus příliš dlouhým, představením odvážného řidiče, který balancoval na postranních kolech svojí silné káry a kroužil za nadšeného křičení diváků po aréně. 

Dodnes netuším, co se mi těmi silně kontrastními akcemi snažili rodiče říct. Ale nostalgii při prohlížení fotografií mi to naštěstí nenarušilo. :)

A jaké jsou vaše nejhorší dárky?

Sneak peek

IMG_2196.jpg

We are moving today and there is a lot of tidying and packaging so I have today for you just a little sneak peek of my new project :)

Stay tuned and have a lovely weekend!

//

Dnes se stěhujeme, takže mě čeká ještě něco málo uklízení a balení, takže pro vás mám dnes jen takovou malou ukázku ze svého nového projektu :)

Zůstaňte naladěni a mějte krásný víkend!

 

Photo by me

Monday Quick Start!

Monday Quick Start! • weekend with deers • Blog baraperglova.com

Hi guys! How was your weekend? Our was absolutely amazing! :) On Saturday we went to bruch in one of the nicest restaurant I've ever been, but more I'll tell you this week because it was a part of my tours :)
And then we continued to Richmond park. Such an amazing place! But if I should to visit this park again I would wait for summer, because the nature must be in the summer amazing.

On our way we met this group of beautiful deers and does. There was about 200 of them! I tried to approach as much as it was possible and it was really special feeling. I stood just few meters by them and I felt as like suddenly everything was quiet and there was just me, my camera and two hundred of unpredictable forest creatures who, if they would be angry, would crush me like a raspberry. But I liked that feeling, I think from now on I want them to still be around. Live in a small house in the forest, where the rush of the city does not have a chance to get.

//

Ahoj! Jaký byl váš víkend? Ten náš byl naprosto úžasný! :) V sobotu jsme vyrazili na brunch do jedné z nejhezčích restaurací, ve které jsem kdy byla, ale víc vám povím tento týden, protože to byla součást mých pravidelných cest po zajímavých místech :)
A hned potom jsme šli na celodenní pěší výlet do Richmond parku. Jak nádherné místo! Ale jestli bych měla tenhle park navštívit znovu, počkala bych si na léto, protože v tu dobu musí být park ještě krásnější.

Na naší cestě jsme potkali celé stádo překrásných jelenů a srnek. A povím vám, bylo jich tam asi tak kolem dvou set! Snažila jsem se k nim přiblížit tak moc jak to jen šlo a byl to velmi zvláštní pocit. Stála jsem jen pár metrů od nich a cítila jsem se, jako by všechno najednou utichlo a byla jsem tam jen já, můj fotoaparát a dvě stě nepředvídatelných lesních tvorů, kteří kdyby se rozzobili, rozmáčkli by mě jako malinu. A kupodivu se mi ten pocit ohromně líbil a myslím, že by se mi líbilo být jim od teď pořád na blízku. Žít na samotě u lesa, kam ruch velkoměsta nemá šanci dorazit.

 

Photo by me 

 

Last week.

So tomorrow will officially start our last week in UK. It was amazing adventure and I am glad that we decided to move here, but I am more excited about adventure which is waiting for us from beginning of February. For last week I have still a lot of places I want to see, photograph and write about, plus we have some plans and dinners with friends who are living here so I hope that I can carve up myself to make everything in time. This is what everyone normally do if one person cannot catch everything, right? :))

I am looking for all the new natures and environments, food, lifestyles and people we'll meet and more I am looking forward to write about all these amazing things to you. 

Happy last week!

//

Tak tedy zítra oficiálně začíná náš poslední týden tady v Anglii. Bylo to úžasné dobrodružství a jsem i přes všechny možné nezdary moc šťastná, že jsme to nakonec udělali a přestěhovali se sem, ale ještě víc natěšená jsem na to dobrodružství, které nás čeká od začátku února. Na poslední týden mám pořád ještě hromadu míst, která tady chci vidět, vyfotit a napsat o nich, plus máme ještě naplánované večeře s přáteli, kteří tady žijí, takýe doufám, že se budu tedy moct rozkrájet, abych to všechno stihla. Tak to přeci lidé běžně dělají, když sami nemůžou něco stihnout :))

Těším se na nové přírodní zázraky, jídla, životní styly i lidi, které potkáme a ještě víc se těším až o všech těch krásných věcech budu psát přímo vám.

Krásný finálový týden!

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Last House Standing.

Last House Standing. By Ben Marcin • baraperglova.com/blog

I think, there is something a little bit sad on all these lonely buildings. They stay there lost, misplaced and forgotten. 

Last House Standing is a project of Baltimore based self-taught photograph Ben Marcin. These solitary buildings are not just ghostly beauty, but they stand in odd placement and urban landscape. A lot of these solo houses which definitely weren't designed to stay alone like this, are an architectural quirk of some cites on eastern seaboard of the United States. 

"Many details that might not be noticed in a homogenous row of twenty attached row houses become apparent when everything else has been torn down. And then there’s the lingering question of why a single row house was allowed to remain upright. Still retaining traces of its former glory, the last house standing is often still occupied."

// 

Myslím, že je něco trochu smutného na těchto osaměle stojících budouvách. Zdají se být podivně umístěné, ztracené a zapomenuté. 

Last House Standing je projekt Baltimorského fotografa samouka Bena Marcina. Tyto solitérní budovy nejsou totiž jen děsivě krásné, ale stojí na zvláštních místech obklopené městskou krajinou. Mnoho z těchto budouv, které rozhodně nebyly navrženy tak aby stály takhle, jsou architektonická zvláštnost některých měst východního pobřeží Spojených států. 

"Mnoho detailů nemusí být zaznemenáho, když stojí v homogenní řadě dvaceti připojených řadových domů  a projeví se až teprve jsou ty ostatní stženy. A pak je tady přetrvávající otázka, proč bylo zrovna tomu jednomu domu povoleno zůstat v téhle zpřímené poloze? Mnoho z nich je navíc, při snaze udržet si stopy své bývalé slávy, stále ještě obydleno."

 

All photos by Ben Marcin
Partly texted and spotted on iGnant

 

Lazy Saturday. Perfect for baking yummies.

Saturday is  perfect day for lazy lying in bed with delicious breakfast. So enjoy this eye candy! Following photos are from blog Top With Cinnamon and I think that I want to follow this blog just because amazing photos of food :)

Talented Izy started to write this blog in July 2011 and as she wrote on her blog, she comes from a long line women who bake. And her photos are stunning cherry on top of these delicious yummies. And by the way, her photos gives me a hope that one day I could be as good photographer as she is, everything what I need is practice, practice and practice again, because as you can see from first articles in archive she get trough amazing development in photography skills :)

So here is a few ideas for your weekend baking, some recipes has also animated gif and everything looks much easier ;) 

Enjoy rest of this weekend! 

// 

Soboty jsou perfektní pro ranní líné válení se, možná s delikatesní snídaní do postele. Tak si užijte tuhle pastvu pro oči! Následující fotografie jsou z blogu Top With Cinnamon a já asi tenhle blog začnu sledovat už jen kvůli těm úžasným fotkám :)

Talentovaná Izy začala tento blog psát v červnu 2011 a jak sama píše na svém blogu, pochází z dlouhé linie pečících žen. A její fotografie jsou třešinkou na dortu všech těch dobrot co se tu dají najít. A jen tak mimochodem, její fotografie mi dávají naději, že jednoho dne budu tak dobrá fotografka jako je ona, protože jak si můžete všimnout z archivních příspěvků, Izy prošla úžasným vývojem svých fotografických schopností. 

Tak se podívejte na pár nápadů na víkendové pečení, některé recepty mají animovaný gif a všechno vypadá hned snažší :) 

Užijte si zbytek víkendu :) 

Flickr Thursday #2: Sean Mundy

Let's continue in Flickr Thursdays! Today's talented photographer is Sean Mundy, 21 years old guy from Montreal, Canada. I was very surprised when he wrote me, because he taking his photography more seriously just for past year and a half! I think he has talent because he improve his shooting very quickly. 

"The style of photography I do is some form of fine art photography I suppose, but I don't really stress over labels or things like that; what matters to me are the images I produce."

Anyway in photography is he interested for past 5 years. He started with an old digital polaroid on a school trip in New York and since then he has been shooting more and more. Also he attended a photography program at a local college for a year, but dropped out due the lack of interest but he has no regrets.  

"I've been lucky to be able to travel around the US several times over the past year living and shooting with photographers that I've met through flickr, and I'd never be able to do it if I was still in school."

I think this is proof that sometimes some things you need really experience and not just study, because you will learn more than lecture. Such an approach I like and totally agree with him. 

Sean is currently working on a few own projects - 52 weeks, a project where he aim to conceptualize and shoot a photo once a week for a year, he write and record own music under the name Wolves Of The Calla and he plans on releasing other music projects as well.

Used camera: Canon XTI and a 50mm f/1.4 lens

// 

Pokračujeme ve Flickr čtvrtcích! Dnešní talentovaný fotograf je Sean Mundy, 21ti letý kluk z Montrealu. Byla jsem hodně překvapená, když mi napsal, že fotografování bere opravdu vážně tepre rok a půl! Myslím, že má opravdu talent, protože zlepšil svojí techniku hodně rychle.  

"Styl fotografie, který dělám je určitá forma výtvarného umění, ale vůbec si nedělám starosti se štítkováním nebo pojmenováváním toho co dělám, protože mi hlavně záleží na samotných fotkách, které produkuju."

Nicméně Sean se začal o fotografii zajímat asi před pěti lety, kdy dostal od rodičů starý digitální polaroid na školní výlet do New Yorku a od té doby fotí víc a víc. Také se zapojil do fotografického předmětu na místní vysoké škole asi na rok, ale odešel kvůli nezájmu a vůbec ničeho nelituje. 

"Měl jsem štěstí, že jsem mohl několikrát cestovat po spojených státech během posledního roku a mohl jsem žít a fotit s fotografy, které jsem poznal skrze Flickr a to bych nikdy nezažil, kdybych chodil do školy."

Myslím, že to dokazuje, že někdy je potřeba některé věci opravdu zažít a ne je jen studovat, protože se tam můžete naučit mnohem víc než z přednášek. Takový přístup se mi líbí a naprosto s ním souhlasím.

Sean momentálně pracuje ještě na několika vlastních projetech - třeba 52 týdnů , projekt, ve kterém se snaží koncipovat a fotit jednu fotografii týdně po dobu jednoho roku, taky píše a nahrává vlastní hudbu pod názvem Wolves Of The Calla a plánuje spuštění i dalších hudebních projektů.


Sean's Flickr profile and facebook page 

All photos with kind permission to share by Sean Mundy

 

 

 

 

Flickr Thursday #1: Jeannette Rose

This months I want to dedicate Thursdays to talented photographers from Flickr. Actually it's very inspiring!

Few times I mentioned that I want to take my own photos, but at first I need a camera. I am waiting with buying some SLR in London. I promised to myself to buy one after I got paid from my first client in London, so it's motivation to not waste time on my lazy ass and get some client quickly! :)). And also I joined as a member to a few photographic groups in London and I am very looking forward to first meet ups! I know that I am not there but still in the Czech Republic, but I was so excited from thoughts for new life that I cannot wait! :)


And now, let me introduce first photographer Jeannette Rose. Jen is self-taught photographer from Western Massachusetts who grew up with her Italian grandparents who taught her how to make pasta and talk using ridiculous hand gestures. Her favorite subject to shoot are portraits, but lately she has been really interested in conceptual/surreal photography. 

"I think that all art (in any form) tells a story and I especially like photography that seems to have a narrative. I'm not sure if it's the English major in me, but I love trying to interpret what the artist is trying to portray or evoke--and that's sort of what I've been trying to do with my most recent work." 

I like her photos, because really I can see her trying to bring depth in it. And finally the picture is not just about the object that is on it, but about something that is invisible and it's "behind" the photo, but for everyone it is something different. And that's the way I like it.

 // 

 

Rozhodla jsem se tenhle měsíc věnovat čtvrtky talentovaným fotografům z Flickru. Vlastně je to ohromně inspirativní! 

Už párkrát jsem zmiňovala, že bych chtěla dělat nějaké vlastní fotografie, ovšem na to pořebuju jednu relativně nezbytnou věc - fotoaparát :)) S pořízením zrcadlovky ale čekám až do Lonýna. Slíbila jsem si, že si jí pořídím z prvního platu, který dostanu od svého prvního klienta tam, takže mám velmi dobou motivaci neplýtvat časem na svém líném zadku a sehnat prvního zákazníka hodně rychle! :) A navíc už jsem se přidala do několika fotografických skupin začátečníků v Londýně a už se ohromně těším na první setkání! Ovšemže vím, že tam ještě nejsem a že jsem stále tady, ale byla jsem tak moc nadšená z nového života, že jsem prostě nemohla počkat! :)


A teď mi prosím dovolte představit první fotografku Jeannette Rose. Jen je fotograf samouk ze zápasdního Massachusetts, který vyrůstala se svými italskými prarodiči, kteří ji naučili jak dělat těstoviny mluvit s využitím směšných gest pomocí rukou. Ráda fotí portréty, ale poslední dobou ji zajímá koceptuální/surrealistická fotografie. 

"Myslím, že umění, ať už v jakékoli formě, vypráví příběh a zvláště se mi líbí fotografie, která se zdá být mnohem více výpravná. Nejsem si jistá, jestli je to anglický major ve mně, ale miluju snahu interpretovat to, co se umělec snaží vylíčit nebo vyvolat - a to je něco, co se teď snažím dělat ve své nejnovější práci." 

Mě se její fotografie líbí, protože opravdu vidím, jak se snaží dát jim nějakou hloubu. A nakonec ta fotorafie není jen o objektu co je na ní, ale o něčem mnohem méně viditelné, co je až "za ní" a pro každého je to něco jiného. A to je způsob, který mám ráda.

 

 

All photos with kind permission to share by Jeannette Rose
See all her work on Flickr
More about Jen