plant

Alternative to Winter Garden.

Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com

I have always dreamed about winter garden. In the spring just sitting there with a cup of coffee and watch the sunrise, in the summer invite friends and sit there with them and a glass of wine, in the fall just sit quietly and watch the colorful falling leaves and in winter, under a warm quilt read a book and here and there to smile dreamily at the snowy landscape outside.

It is not over yet, and I believe that once I sit in it, I just need don't think about it like a dream but a goal :)

But until I'll be there, perhaps I could consider this little compensation - Score & Solder glass geometric terrariums for flower that, hand-made by slightly lonely wanderer Matthew Cleland. They are not big enough to invite anyone, finally the only thing that will fit in it is really just the flower, but surround myself with these small greenhouses seems like a good alternative :))

//

Vždycky jsem snila o zimní zahradě. Na jaře si tam zalézt ještě před svítáním a u šálku kávy pozorovat východ slunce, v létě pozvat přátele a posedět tam u sklenky vína, na podzim jen tak tiše sedět a pozorovat barevné padající listí, v zimě si zase zalézt pod teplý přehoz a s knížkou v klíně tam trávit volné chvilky a sem tam se zasněně pousmát na zasněženou krajinu venku.

No ještě není všem dnům konec a já věřím, že jednou v ní sedět budu, jen musím snění vyměnit za cíl :)

Než na ní ale dojde, snad by se dalo uvažovat o téhle malé náhradě - Skleněných geometrických teráriích pro květiny Score & Solder, které ručně vyrábí lehce osamocený poutník Matthew Cleland. Nejsou sice až tak velká, abych do nich mohla kohokoli pozvat nebo za jejich zdmi cokoli pozorovat, konekonců, jediné, co se tam vejde je skutečně jen ta kytka, ale obklopit se malými skleníky mi přišlo jako dobrá alternativa :))

Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com
Alternative to Winter Garden. • baraperglova.com

Images via Score & Solder

Because plants need outfit too!

 
Because plants need outfit too! • baraperglova.com/blog

"Everyone's dressing their dogs in little outfits, complete with sunglasses and tennis shoes. I'm not prepared to go as far as that, but don't you think that plants need outfits too?"

This is the real end for boring flower pots! But really, this is very nice accessory into your home. As Heather Moore, owner and designer of Skinny laMinx brand said, "This is one of the things you didn't ever you need it until you get one". And I agree this is practical, except for plants, you can use it for all little things you need like yarn, stationery, cables and chargers and these (un) necessary things you have all around :) 

Perfect christmas gift, don't you think?

//

"Každý obléká svoje pejsky do různých outfitů, doladí to slunečními brýlemí nebo malými psími botičkami na tenis. Nejsem připravená jít až tak daleko, ale nemyslíte, že i květiny potřebují svůj outfit taky?"

Tohle je jasný konec všem nudným květináčům! Ale vážně, tohle je moc pěkný doplněk pro váš domov. Jak říká Heather Moore, tvůrkyně a designérka stojící za značkou Skinny laMinx "Tohle je jedna z těch věcí, kterou jste nevěděli že potřebujete dokud ji nemáte." A já souhlasím, že je praktická, kromě oblékání květin je můžete využít na svoje příze, kancelářské doplňky, kabely a nabíječky a všechny ty užitečné zbytečnosti, které se válí všude kolem :)

Skvělý dárek k vánocům, co říkáte?

Photos by Skinny laMinx

HRUSKAA. Geometric objects for you home.

At first I thought that HRUSKAA is some talented guy from the Czech Republic. You know, because "hruška"  means pear in czech. But no, HRUSKAA is talented Melissa from United States. I was looking at her shop on Etsy and trying to find something more about this artist, but everything what I read in her About profile is just 

"All designs created are considerate  to the smallest of spaces because I  believe everyone deserves beautiful  pieces to showcase in their home."

And actually I don't need more. This is everything what I need except this I need to know that I like her work :). Mostly I like her pendant plant holders. But just because they have except nice design and idea also function. Another pieces seems to me bit unnecessary, but the same you can say about nice painting. It's just object. Nice object for your home. And it's enough.

Have a nice start of new week! 

//

Zpočátku jsem si myslela, že HRUSKAA je nějaký talentovaný mladík z Česka. No však víte, zní to trošku jako "hruška"  a já jsem si říkala, že to bude jen zkomolené české příjmení. Ale ono ne, HRUSKAA je značka talentované Melissy ze Spojených států. Dívala jsem se na její shop na Etsy ve snaze najít o ní trochu víc informací, ale v jejím profilu jsem našla jen 

"Všechny designy jsou ohleduplně navrženy i pro ty nejmenší prostory, protože věřím, že každý si zaslouží ukázat se svém domově   nějaký nádherný kousek."

A vlastně ani nepotřebuju slyšet víc. Tohle je všechno co potřebuju vědět, kromě toho, že se mi její práce líbí. Nejvíc asi ty závěsné držáky na květiny. Snad ale jen proto, že kromě hezkého a nápaditého designu mají i svojí jasnou funkci. Jiné předměty zdají se být  nepotřebné, ale to samé můžete říct třeba i o malbě na zdi. Je to objekt. Krásný objekt pro váš domov. A to stačí.

Přeji všem krásný start do nového týdne! 

All pictures via HRUSKAA Etsy shop

How stylish is cactus? Very much.

I have never realized before how stylish and good looking is such a common plant like cactus!  :)) But in last several weeks I collect an inspiration and I realized that cactus is one of most universal decorations. Looks very pretty in old interior, in modern interior, in scandinavian interior, in simple interior, looks also very good in group with another cacti! Mostly is very simple, inconspicious and very photogenic. And is one of the few plants which looks very good also without blossoms.
Just see below and tell what is your opinion on cactus. Do you like this undemanding flower or prefer something more elegant, without spines? (about hedgehogs maybe next time :D)

// 

Nikdy předtím jsem si neuvědomila jak stylová a dobře vypadají je tak obyčejná rostlina jako kaktus! :)) Ale v několika posledních týdnech jsem kolem (tím myslím hlavně na internetu) viděla hodně inspirace, takže jsem ji nasbírala a uvědomila si, že kaktus je jedna z nejuniverzálnějších dekorací. Vypadaá skvěle ve starém (starožitném až retro) interiéru, v moderních interiéru, ve skandinávském interiéru, v jednoduchém interiéru, vypadá skvěle i v grupě s dalšími kaktusy! Vtěšinou je velmi jednoduchý, nenápadný a ohromně fotogenický. A je taky jednou z mála rostlin, která (aspoň podle mě) vypadá velmi dobře i bez květů.
No prostě se podívejte níže na inspiraci a třeba mi řekněte na kaktusy svůj názor. Líbí se vám tahle nenáročná květina nebo preferujete něco elegantnějšího, řekněme bez bodlin? (o ježcích zase možná někdy příště :D)

All pictures via my Pinterest. Click on image redirect you.