porcelain

Breakfast with ants.

Breakfast with ants. • baraperglova.com

Elegant and stylish or creepy and disgusting? I like work of german artist Evelyn Bracklow very much. Her collection Chitins Gloss is very extraordinary combination of antique porcelain with realistic hand-painted armies of ants.

Evelyn says about her work "Fear, disgust, fascination and admiration: this very interplay of feelings constitutes the charm of the work."  
I understand this describing very well. When I saw these pictures for the first time I was thinking "Eww...", but after a while I just started admire her perfect sense for detail every single ant as well as for whole formations which looks super realistic. 

If your food or tea is served on this set, you need just get over it and start look at this like an piece of art. 

I would love to have at home such set like that.

What about you?


Some of pieces of this collection are available on Etsy

//

Elegantní a stylové nebo děsivé a nechutné? Mě se práce německé umělkyně Evelyn Bracklow líbí. Její kolekce Chitins Gloss je velmi neobyvklá kombinace starožitného porcelánu s realistickými malbami armád mravenců.

Evelyn o své práci říká "Strach, hnus, fascinace, obdiv. Tahle souhra různých citů představuje kouzlo celé práce."
A tomuhle popisu docela dobře rozumím. Když jsem viděla obrázky poprvé, pomyslela jsem si "Fůj...", ale po chvíli mě to přešlo a prostě jsem začala obdivovat její perfektní smysl pro detail každého jednotlivého mravence stejně tak jako pro celá seskupení, která vypadají super realisticky.

Je-li vaše jídlo nebo čaj servírováno na tomhle setu, musíte se přes to prostě dostat a začít se na to víc dívat jako na kousek umění.

Já bych docela ráda měla takovýhle servis :)

A co vy?


Nekteré kousky této kolekce jsou dostupné na Etsy

Spotted on Bored Panda • Pictures via Bored Panda, LaPhilie on Etsy, Every Bracklow websites

In loved with work of Lenneke Wispelwey.

 
In loved with work of Lenneke Wispelwey. • baraperglova.com/blog

I see work of talneted Lenneke Wispelwey often on Pinterest and today I finally said to myself that I have to share her beautiful work with you. Till now Lenneke mainly focused on working with porcelain. I took a fancy to her work because of nice combination of geometrical patterns on products in very soft pastel colors. She is playing with shades of one color, with contrasts, with geometry. I really would love to have one day some of her amazing vases and bowls. Advisely I didn't wrote or but and, because it is not possible to have just one piece :)

// 

Práci talentované Lenneke Wispelwey vidám na Pinterestu už nějakou dobu a dnes jsem si konečně řekla, že se o její nádhernou práci podělím s vámi. Lenneke se ve svojí tvorbě zaměřuje hlavně na porcelán. Oblíbila jsem si její práci kvůli skvělé kombinaci geometrických vzorů na produktech ve velmi jemných pastelových odstínech. Lenneke si hraje s odstíny jedné barvy, s kontrasty, s geometrií. Moc ráda si jednou pořídím některou z jejích překrásných váz a misek. Záměrně neříkám nebo ale a, protože není možné mít pouze jeden výrobek :) 

Photos via
 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9