product design

Living with touch of Sicily.

Living with touch of Sicily.

English version of this story read right here.

Míši dílnu jsme navštívili v rámci hledání poctivých tvůrců pro obchod HNST.LY. Opouštěli jsme jí po několika hodinách, opět okouzleni, tentokrát Míšinou jemností s jakou přetváří mramorové oblázky ze Sicílie na krásné dekorace i užitečné doplňky pro domácnost. 

Honest by honest.

Honest by honest • via baraperglova.com

For last week in the Czech Republic I had a lot of work. But this time, I don't feel exhausted at all! I am busy as a bee and except book I started working on on more amazing project which has a lot in common with whole meaning of my book. 

My book is about honest people and their small businesses, but I thought it would be amazing if you, my readers, would have a chance buy results of all these creative people from whole Europe. Also you think it would be great? Okay, so stay tuned and next week be surprised with honest products by honest people right here!

//

Poslední týden jsem tady v Česku měla práce až nad hlavu. Ale tentokrát se necítím vyčerpaná ani trochu! Naopak, čím víc pracuju, tím víc mám energie a větší radost z toho co dělám. Jsem pilná jako včelka a kromě knížky jsem začala pracovat na ještě jednom naprosto skvělém projektu, který má s mojí knížkou hodně společného.

Moje knížka je o poctivých lidech, kteří stojí za svým malým byznysem, ale říkala jsem si, že by bylo úžasné, kdybyste vy, moji čtenáři, měli šanci si i koupit výsledky práce těch skvělých kreativních lidí z celé Evropy. I vy si myslíte, že by to bylo skvělé? Tak zůstaňte naladěni a nechte se příští týden překvapit poctivými produkty od poctivých lidí právě tady!

Troche Sidetables by Studio WM.

troche tables 2.png
troche tables 5.png

At first I was thinking, that this is some kind of minimalist dose or cookie box :)) Until today I didn’t know brand Studio WM., but I see that they have pretty much nice products. These Troche Sidetables are made of corian and the higher version is with solid maple wooden top. 

Nice work! I didn’t see your products on my blog for the last time! ;)

//

Nejdřív jsem si myslela, že tohle jě nějaký druh dózy nebo minimalistické krabičky na sušenky :)) Až do dnešního dne jsem neznala značku Studio WM., ale vidím, že mají mnoho velmi pěkných produktů. Tyto stolky Troche jsou vyrobené z corianu a ta vyšší verze má víko z masivního javoru.

Pěkná práce! Vaše produkty nevidíme na mém blogu naposledy! ;)

Photos via Studio WM.