scandinavian design

Shoptour: Sisi

Shoptour: Sisi #Slovenia #Ljubljana • Shoptours by baraperglova.com

After yesterday's breakfast I made my first stop in great shop Sisi in heart of old center of Ljubljana. If I should say which product I liked most, it would be impossible, because I fell in love with many of products Sisi sell and moreover, I can imagine them in my home which bring me to an idea to make a list of products I wish to my future home. 

Behind opening this shop stands Silvia Jerman Geelen alias Sisi, but last year she moved with her family in Amsterdam, so in this shop I met just nice shop assistant Marco, who told me a bit about what Sisi does. All the stuff which Sisi shop sell is carefully collected by Silvia, who attend trade-fairs and other small shops looking for products she like and which could make your day. She believes that it's enough just time to time change some accessory or setup current home furnishing to make your space look different. Sisi concept is the space where she wanted to collect all these small products and objects so as allow to do changes like that to everyone. 

In Sisi shop meets mostly Scandinavian design with some Dutch, French but also German bigger brands or little makers. I found here my favorite Ferm Living, Iris Hantverk brushes and Stop The Water While Using Me soaps and body lotions, but there was few brands I started like since I discovered them there. For example food by Nicolas Vahe I already knew from Pinterest, but see these products in real is very inspiring and now I know how should look all food products in my kitchen! :) Then I liked cups with faces by Fiftyeight Products (2nd picture) which brought me back into my childhood when I was watching Disney anime movies. Finally, I had a chance to see some products by House Doctor, which I knew from shops and another blogs but I've never see them before, as well as Nicolas Vahe food, and now I can imagine how I am hiding in their cans various stuff like food, cosmetics or my sewing kit.

I think there is only one thing in this shop I didn't like and that is too many things on too little space, moreover bit unorganized. Then is very easy to disregard some pretty nice design stuff which I saw just while editing photos for this post. And that's a shame.

//

Po včerejší snídani jsem si první zastávku udělala v Sisi shopu v samém srdci centra Ljubljaně. Kdybych měla říct, který produkt se mi líbí nejvíc, bylo by to zcela nemožné, protože jsem se na místě zamilovala do hned několika produktů a aby toho ještě nebylo málo, uměla bych si je i představit u mě doma, což mě přivedlo na myšlenku začít si psát seznam věcí, co by se mi jednou v budoucím domově líbily. (Ale neříkejte to Petrovi, někdy mám pocit, že si stále myslí, že do konce života budu schopná žít jen s jedním kufrem jako teď :))

Za otevřením tohohle obchodu stojí Silvia Jerman Geelen alias Sisi, která se minulý rok přestěhovala do Amsterdamu, takže jsem v obchodě zastihla jen milého prodavače Marca, který mi něco málo o tom co Sisi dělá, pověděl. 
Všechny věci, které Sisi prodává jsou pečlivě vybrané samotnou Silvií, která jezdí po veletrzích a jiných malých obchodech a hledá produkty, které vám mají rozjasnit den. Věří, že úplně stačí čas od času vyměnit pár dekorací nebo přestavět současné bytové doplňky, aby se vytvořil nový prostor. Sisi koncept je místo, kde Silvia chtěla shromáždit přesně takové produkty a objekty, aby tak umožnila každému tyhle změny dělat.

V Sisi se potkává především skandinávský design s nizozemskými, francouzskými ale i německými vetšími značkami i malými tvůrci. Našla jsem tady svoje oblíbené Ferm Living, kartáče Iris Hantverk a mýdla Stop The Water While Using Me, ale krom toho se tu prodávají značky, které se mi začaly líbit až od chvíle, kdy jsem je objevila zrovna tady. Tak například designově balené delikatesy od Nicolase Vahé (1. a 3. foto) jsem už znala dříve z Pinterestu, ale vidět tyhle produkty v reálu mě skoro až inspirovalo k vaření a teď už vím, jak přesně by mělo vypadat v mojí kuchyni všechno balené jídlo :). Pak jsem tady objevila misky s ksichtíky od Fiftyeight Products (2. fotka), které mě přenesly zpátky do mého dětství, kdy jsem jako malá sedávala u Disney animáků. V neposlední řadě jsem měla možnost konečně vidět i některé z produktů House Doctor, které jsem už (stejně jako jídlo Nicoalse Vahé) znala z jiných blogů i e-shopů, ale na vlastní oči je viděla až tady a docela dobře si dokážu představit jak si do jejich plechovek schovávám suroviny na vaření, kosmetiku nebo šitíčko.

Snad jen jednu jedinou věc bych obchodu vytkla a to je moc věcí na malém prostoru a tak nějak neorganizovaně uspořádané. Člověk pak lehce přehlédne několik krásných designových lahůdek, kterých jsem si všimla až při upravování fotek do příspěvku a to je podle mě škoda.

Photos by me

Why I like scandinavian style.

Why I like scandinavian style. baraperglova.com/blog

Few times I mentioned how much I like scandinavian style. It is not just because they take care of the space between the doors of their house and the doors of their office :). People from the north have always respected the craft and labor, which is hiding behind it. Their overall approach I like too, because design is not for them just the aesthetic side of things, but thinking so that the product is functional, practical and usable. And always tried to use natural resources 100%. And today, in these sad times when everything is plastic even I also like to go back to the wood and the design area, where I can always count on finding him is just Scandinavia.

I hope one day I will have the opportunity take my own experience of this country :)

And what is your favorite style? Prefer more Louis Ghost chair or perhaps this one from Hay?

// 

Párkrát jsem už tady na blogu zmínila, jak moc mám ráda skandinávský styl. A není to jen proto, že se víc starají o prostor mezi dveřmi od svého domu a dveřmi do kanceláře :). Lidé ze severu si vždycky vážili řemesla a lidské práce, která se za tím schovává. Jejich celkový přístup se mi líbí taky proto, že design pro ně neznamená je estetickou stránku věci, ale přemýšlí tak, aby produkt byl funkční, praktický a použitelný. A také se vždycky snažili využívat přírodní zdroje 100% a lidově řečeno vytřískat z toho co se dá. A v dnešní smutné době kdy je všechno plastové se tak i já ráda vracím ke dřevu a oblast designu, kde se vždycky můžu spolehnout, že ho najdu je právě Skandinávie. 

Doufám, že jednou budu mít příležitost tuhle zemi zažít na vlastní kůži :)

A jaký je váš oblíbený styl? Preferujete víc židli Louis Ghost nebo třeba tuhle od Hay?

 

All photos via Fantastic Frank

It's all about detail

As an interior stylist is neccessary to focus on details. And believe me, in this apartment is a lot of details that I would like to mention. Many of them you will find on photos below, like detail of kitchen cabinet doors, tiles behind the sideboard, old white floor or the chamber of secrets in living room behind the TV screen :D.

Especially in terms of styling you will find many of precious details. Like blue candelholders which cooperate with blue bowl for vegetable and plate leant by tiles in the kitchen, red vase with red flower cooperate with red pillow and pillow with red motif on the couch in living room and in the bathroom the wooden lids on cosmetic bottles cooperate with wooden (probably) brush hanging on the shower mixer.

Yes, this space decorated someone very talented :)

//

Jako interiérový stylista se musíte zaměřit na detaily a věřte mi, v tomhle bytě je hodně pěkných detailů, které stojí za zmínku. Mnoho z nich najdete na fotkách níže, jako například detail kuchyňských dvířek u stropu, dlaždičky za pracovní deskou, stará bílá podlaha nebo tajemná komnata v obývacím pokoji za televizní obrazovkou :D.

Obzvlášť z hlediska stylingu tady najdete ale ještě víc pěkných detailů. Jako modré svícny, které korespondují s modrou mísou na zeleninu a talířem opřeným o dlaždičky, dále pak červená váza s červenou květinou, která koresponduje s červeným polštářem a tím druhým polštářem s červeným motivem a v koupelně - ta víčka na kosmetických výrobcích zase korespondují s (pravděpodobně) kartáčem zavěšeným na sprchové baterii.

Ano ano, tenhle prostor dekoroval někdo velmi talentovaný.

All pictures via Stadshem