scandinavian style

Why I like scandinavian style.

Why I like scandinavian style. baraperglova.com/blog

Few times I mentioned how much I like scandinavian style. It is not just because they take care of the space between the doors of their house and the doors of their office :). People from the north have always respected the craft and labor, which is hiding behind it. Their overall approach I like too, because design is not for them just the aesthetic side of things, but thinking so that the product is functional, practical and usable. And always tried to use natural resources 100%. And today, in these sad times when everything is plastic even I also like to go back to the wood and the design area, where I can always count on finding him is just Scandinavia.

I hope one day I will have the opportunity take my own experience of this country :)

And what is your favorite style? Prefer more Louis Ghost chair or perhaps this one from Hay?

// 

Párkrát jsem už tady na blogu zmínila, jak moc mám ráda skandinávský styl. A není to jen proto, že se víc starají o prostor mezi dveřmi od svého domu a dveřmi do kanceláře :). Lidé ze severu si vždycky vážili řemesla a lidské práce, která se za tím schovává. Jejich celkový přístup se mi líbí taky proto, že design pro ně neznamená je estetickou stránku věci, ale přemýšlí tak, aby produkt byl funkční, praktický a použitelný. A také se vždycky snažili využívat přírodní zdroje 100% a lidově řečeno vytřískat z toho co se dá. A v dnešní smutné době kdy je všechno plastové se tak i já ráda vracím ke dřevu a oblast designu, kde se vždycky můžu spolehnout, že ho najdu je právě Skandinávie. 

Doufám, že jednou budu mít příležitost tuhle zemi zažít na vlastní kůži :)

A jaký je váš oblíbený styl? Preferujete víc židli Louis Ghost nebo třeba tuhle od Hay?

 

All photos via Fantastic Frank

For stripes, simplicity and scandinavian style I behave an affection. Even in 3D.

I think some of you already noticed my interest in clean bright apartments, scandinavian style and hyperrealistic 3D rendering of spaces. Today post is combination of these :) Project by vietnamese studio ATdesign I found via this blog. Maybe is this render too bright and some surfaces (like wood or textiles) could be more realistic, but at the end it very nice work made by very talented people who perfectly describe basic attributes and elements of modern Scandinavian design.

 //

Myslím, že někteří z vás už si všimli mého zaujetí ve světlých domovech, skandinávském stylu a hyperrealistických 3D renderech interiérů a prostor. Dnešní příspěvek je kombinací těch všech :) Projekt vietnamského studia ATdesign jsem našla skrze tento blog. Možná, že výsledný render je nakonec trochu moc (až nepřirozeně) světlý a některé povrchy jako dřevo nebo textilie by mohly být ještě krapet realističtější, ale nakonec je to moc dobrá práce vytvořená velmi talentovanými lidmi, kteří perfektně vystihli základní znaky a prvky moderního skandinávského designu.

Photos via 

 

Shop with Pure Love. In lifestyle store.

Pure Love I found few days ago via blog Concept by Anna. Anna is talented interior stylist and photographer. Also she has and e-shop named Pure Love. And Pure Love could be totally normally e-shop, but my attention attracted photography of products. These makes Anna by herself and I like this way, because it is so original. So in her shop you can't to find product photography from different companies who use different style. And they are always naturally combined with other products, what is at first great for you because you can see how they work in the space if you have not a good imagination and a at second bad for your wallet, because you will find that the thing you want perfectly fit to the vase on the left side and placemats on the right side :) . The e-shop is uniform and for photographing all products Anna uses her own home. A great way to save the cost of renting studio!
How I know that? Just check her shop and her blog, you will see :)

/

Obchod Pure Love jsem našla před pár dny skrze blog Concept by Anna. Anna je talentovaná interiérová stylistka a fotografka. A také má e-shop nazvaný Pure Love. A Pure Love by mohl být vlastně úplně normální e-shop, dokud si nevšimnete fotografií produktů. Vlastně ty jsou koneckonců taky úplně normální, ale líbí se mi, že Anna si je všechny stylizuje a fotí sama, což je podle mě skvělé a originální. Znamená to, že v jejím e-shopu nenajdete produktové fotky různých firem používající různé styly. A navíc jsou vždycky přirozeně zkombinované s dalšími produkty, co zaprvé je skvělé pro Vás, protože vidíte, jak fungují v prostoru, když nemáte dobrou představivost a za druhé špatné pro Vaši peněženku, protože zjistíte, že by se vám k tomu ještě moc hodila ta váza vlevo a to prostírání vpravo :). Její e-shop je tak jednotný a pro focení všech produktů Anna používá svůj vlastní domov. Skvělý způsob jak šetřit náklady za pronájem studia!
A jak to vím? Jen se podívejte na její shop a na její blog a uvidíte ;)

 

All photos by Anna Kvarnström - stylist and photographer

So neat, so white. And just a few things.

Probably I never get tired of purity and simplicity of Scandinavian housing. Probably I can imagine to have even less things, but this interior is pretty near to my dream home. Just keep it simple and distinctive. 
I like &Tradition table lamp, Thonet chairs, cracked doors and many more little details...

And what about you? Could you live here? :) 
Have a nice Saturday!

// 

Myslím, že mě čistota a jednoduchost skandinávského bydlení nikdy neomrzí. Asi si umím představit mít ještě o něco méně věcí, ale tenhle interiér je docela blízko mého vysněného bydlení. 
Líbí se mi stolní lampa na okně od &Tradition, bílé židle Thonet, oprýskané dveře a spousta dalších malých detailů...

A co vy? Mohli byste tady žít?
Přeji krásnou sobotu!

 

All photos via Stadshem 

Here lives a real music fan.

I see that in today's apartment for your interior inspiration lives a real music fan. I really like the storage for vinyls!

// 

Nejde si nevšimnout, že v dnešní interiérové inspiraci bydlí skutečný hudební fanoušek. Líbí se mi ta knihovna pro vinylové desky!

Before we decided to move and our plans for improving our living stopped I wanted to have in our bedroom black wall behind the bed. I know that for someone it could be depressive or too dark, but dark wall (or walls) make me feel calm, comfortable and safe. Maybe in our next apartment... 

// 

Ještě předtím, než jsme se rozhodli přestěhovat a naše plány pro vylepšování bydlení se zastavily, jsem chtěla stěnu za postelí v naší ložnici nechat vymalovat na černo. Vím, že pro někoho to může být depresivní nebo příliš tmavé, ale tmavá stěna (případně stěny) v místnosti mi dodávají klid, pohodlí a cítím se bezpečněji. Tak snad možná v dalším bytě...

Except vinyls and black wall I want to point at fur on chairs. They reminds me a little bit of Lotta Agaton style. Another nice detail is heating painted in black color. It's so different! Ceiling lamp in living room is amazing, I like the contrast between modern lamp and decorative rosette. And in the bedroom are colors of some accessories and components tightened to the last detail. Just a note - ceiling lamp, pillow, table desk, bedside table desk and knobs on the commode are in the same color.

What do you think about black walls in the room? 

// 

Kromě vinylů a černé zdi bych chtěla ještě poukázat na kožešiny přehozené přes kožené židle. Připomínají mi něco ze stylu Lotty Agaton. Další pěkný detail je topení v natřené na černo. Je to tak jiné! Lustr v obývacím pokoji je naprosto úžasný, líbí se mi ten kontrast mezi moderní lampou a dekorativní rozetou na stropě. A v ložnici jsou barvy některých doplňků a komponentů dotažené do posledního detailu. Jen si všimněte - stropní lustr, jeden polštář, pracovní deska, deska nočního stolků a knobky na komodě jsou ve stejné barvě.

A co si myslíte vy o černých stěnách v místnosti? 

 

All photos via Stadshem 

Make your own lovely home. Where to buy tips.

On Folkhem websites I found this lovely home. This week I wrote about another one lovely as well here. I was thinking that it would be nice to give you a chance to make your home in this style. But maybe you don't know, how to find furnishings from this apartment. I can help you! See my where to buy tips below! ;)

Enjoy Saturday! 

// 

Na stránkách Folkhem jsem našla tenhle nádherný domov. Tenhle týden jsem už psala o jiném z jejich stránek, článek si můžete přečíst tady.  Říkala jsem si, že by bylo skvělé, kdybyste měli šanci si svůj domov zařídit nějak podobně, v tomto stylu. Ale možná nevíte, jak a podle čeho jednotlivý nábytek z tohoto krásného bytu najít. Nechte to na mě, já vám pomůžu! Podívejte se na moje tipy, kde nakoupit! ;)

Photos of apartment via Folkhem 

Clicking on the image will redirect you to the store where to buy.

// 

Kliknutí na obrázek vás přesměruje do obchodu kde nakoupit.

Wood low shelving system

Wood low shelving system

About A chair on wheels

About A chair on wheels

The Dots Coat Hooks

The Dots Coat Hooks

Mulig Coat stand

Mulig Coat stand

Thonet Era Chair

Thonet Era Chair

About A chair - grey

About A chair - grey

Stacked shelf system

Stacked shelf system

Xavier Pauchard Arm chair

Xavier Pauchard Arm chair

GAN Glaoui Alexandra Rug

GAN Glaoui Alexandra Rug

Bjorn Sofa

Bjorn Sofa