simple

Život na jedno zmáčknutí čudlíku.

Nevím přesně kdy se mohlo stát, že lidem tak moc zlenivěly zadky. Možná když jsme se stali svobodnějšími a začali mít víc možností. Víc možností znamená míň času a my chceme stihnout přece úplně všechno a hned! A tak přicházejí neustále noví a noví chytří lidé, kteří nám život usnadňují tlačítky jejichž stisknutí nás má udělat šťastnějšími. Ale stíháme snad toho potom víc?

Náš minimalistický svět se rozdělil na užitečná a zbytečná tlačítka. Tak například jsem ráda, že prádlo nemusím tlouct o kameny nebo ho drhnout na valše a prát v neckách, ale máme tak skvělý vynález jakým je automatická pračka. Taky jsem ráda, že nežijeme v době kamenné a nemusím podlahu zametat mamutím ohonem ale mám vysavač s několika druhy nástavců. V těchto případech zmáčknutí čudlíku skutečně usadňuje nejeden život. Ale co mi vadí je ta hromada kravin, které si lidé pořizují z lenosti a touze po absolutním komfortu, aby hnuli prstem co nejmíň. 

Mikrovlnka. 95% z nich umí jedinou věc. Ohřívat. 45x40x30 cm místa ve vaší kuchyni zaplácnuté kravinou, která umí to samé jako váš sporák. Nastavit čas, zmáčknout čudlík.

Vyskakovací toustovač. Nejlepší jsou ne na 2 plátky, ale na 4! abyste neztráceli čas. Věděli jste, že tu samou službu umí vykonat i vaše pánev? Proč byste to ale zkoušeli, stačí vložit, zmáčknout čudlík.

Výtah. Jezdíte s ním, i když bydlíte v prvním patře. Ohýbat kolena je namáhavé. Stačí přeci jen vlézt do kabinky a zmáčknout čudlík.

Sušička. Protože vzít prádlo, naklepat a rozvěsit na šňůru je moc práce. Tak proč ho jen nevyndat z bubnu do bubnu a zmáčknout čudlík.

Kávovar. Stál vás 25 000, má asi 20 programů, ale vaříte si dvě kafe denně na stejnou velikost i sílu. Doléváte ho mlékem až když je hotové. Proč si pořídit mocca var nebo aeropress, kde přípravě kávy musíte věnovat čas když stačí fakt jen ten jeden čudlík

Elektrický kartáček. Kdy začalo být takový problém normální šmrdlání kartáčkem v ústech? Proč i na tak jednoduchou věc používáme jeden čudlík?

Líbí se mi. Facebook je váš denní chleba. Chcete se účastnit soutěže? Je to strašně jednoduchý, lajkujte stránku na facebooku! K vítezství stačí jen jeden čudlík.

Nejlínější jsou lidé v přemýšlení, jak by mohli dosáhnout toho co potřebují s využitím toho, co už mají. 

Jsem staromódní, možná divná a právě píchám do vosího hnízda mnohých z vás. Nemusíte souhlasit. Můžete být naštvaní, znechucení, otrávení a pobouření. Nejradši byste možná tohle ani nečetli. Není nic jednoduššího než kliknout na křížek v rohu a jedním tlačítkem zavřít tuhle stránku.

Co vy na to?

Wedding? We know how it will look like.

Saturday was marked by two big I DO. Our wonderful friends officially join their lives in marriage and for us it was an honor to their ceremony and reception to attend. Our friends are the most beautiful couple we know and they looked so beautiful in their big day. Their marriage actually caused few questions between me and Petr.

Your beautiful mess.

Your beautiful mess. • baraperglova.com

The first two points, which I wrote in my list of resolutions for 2014 was Stop try to fix things or facts I cannot fix and Do not try to change people. Inspire them. It is April and still I have a bit problem to keep it. Although thanks to return to the Czech I realized that I'm very close to the fact to stop making it because for the last couple of days I am in the sort of direct confrontation with both issues.

Together with Petr we live simply and easily. We do not have unnecessary things, we do not buy what we don't need, we do not discuss about trifles which goes nowhere, we do not fill ourselves with anything what brings us nothing like watching television or reading a newspaper, we look at things optimistically and in the way how we can make them happen and don't like "Well yeah, but it is not possible because,...", we do not buy stuff in discounts, we avoid ads, we act honestly, we do not complicate our lives with fighting or lengthy decisions. Our value system suits us, we try constantly jump out of the comfort zone, we love each other and we are happy like that. But other people are happy in different ways. Suits them their "bubble", television, discount coupons and Sundays spent in shopping centers. And I think we have no right to tell people that they are doing this or that wrong. Because our method may not be right for everyone. Although we had before reassessment of our values the same feeling that the larger television diagonal will make us happier, playstation was the highlight of our luxury, dishwasher the coolest kitchen assistant and a red Ferrari in the garage subject of Peter's most secret wishes. Not mine, I always countered with Jaguar E-Type from 1964 :).

By that I mean that everyone has their own mess, always beautiful in his own way. And just like we got inspired ourselves and started to live more simply, I'll inspire others by what I tried and think that works for me. But there is no reason to constrain you. That would be a waste of energy that does not fit with my philosophy :)

//

První dva body, které jsem si napsala do svého listu předsevzetí pro rok 2014 byly Přestat se snažit napravit skutečnosti nebo věci, které spravit nejdou a Přestat se snažit lidi měnit a raději je inspirovat. Je duben a já s tím mám pořád trochu problém. I když jsem si díky návratu do Česka uvědomila, že už jsem na hranici toho, že to fakt dělat přestanu a to proto, že jsem posledních pár dní v tak nějak přímé konfrontaci s oběma záležitostmi.

Snažíme se spolu s Petrem žít prostě a jednoduše. Netaháme zbytečnosti, nekupujeme si co nepotřebujeme, nediskutujeme dlouze o maličkostech, které nikam nevedou, neplníme se věcmi, které nám nic nepřináší jako sledování televize nebo čtení novin, díváme se na věci optimisticky a způsobem jak by mohly jít a nezavrhujeme je se slovy "No jo, ale to nejde, protože...", nenakupujeme ve slevách, vyhýbáme se reklamám, jednáme poctivě, nekomplikujeme si život hádkami a zdlouhavými rozhodnutími. Náš žebříček hodnot nám vyhovuje, snažíme se neustále vyskakovat z komfortní zóny, máme se rádi a jsme takhle šťastní. Ale jiní lidé jsou šťastní zase jinak. Vyhovuje jim bublina, televize, slevové kupony a neděle strávené v nákupních centrech. A my asi nemáme žádné právo říkat lidem, že to či ono dělají špatně. Protože náš způsob nemusí být pro každého správný a šťastný. I když jsme si před začátkem naší úpravy hodnot taky říkali že čím větší úhlopříčka, tím jsme spokojenější, Playstation byl vrcholem našeho luxusu, myčka ten nejskvělejší kámoš v kuchyni a červené Ferrari v garáži předmětem Petrovo nejtajnějších představ. Mých ne, já vždycky kontrovala Jaguarem E-Type z roku 1964 :).

Tím chci říct, že každý má svůj vlastní nepořádek, krásný vždycky jeho vlastním způsobem. A stejně jako jsme se kdysi my s Petrem inspirovali a naučili žít jednodušeji, budu inspirovat i já ty ostatní tím, co se mi osvědčilo a třeba někomu nasadím brouka do hlavy zda s tím či oním jednodušším řešením by nemohl být kapánek spokojenější. Ale lámat přes koleno vás nebudu. To by byla zbytečná ztráta energie, která nekoresponduje s mojí filozofií :)

Photo by me

Central London Flat.

Central London Flat. • baraperglova.com/blog

This is first London interior inspiration on my blog! Well if you do not count Plough, I wrote about it few months ago and actually it's restaurant. This time caught my attention this project by architectural and design studio VW + BS. They renovated an apartment for family from South East Asia, whose members often visit London for work and for fun. They create flexible and functional space with a simple design.

I quite like the kitchen design that is spacious, open and very simple. Wood paneling contrasts nicely with the surrounding white areas. Likewise, I like the retractable panels on the first floor of the bedroom, which can either provide plenty of natural light or privacy.
The only thing I totally do not fit is the color of the floor, because don't match with the color of the kitchen. Personally I would rather choose some subtle pattern in a neutral light gray-brown color.

For short-term visits this place is ideal for long term I would use the large white walls for a tasteful wall art and flower can not be missed. Even cactus would be nice :)

Nice Tuesday everyone!

// 

Tohle je první londýnská interiérová inspirace! Tedy pokud nepočítám Plough, o kterém jsem psala před několika měsíci a to je tak či tak restaurace. Tentokrát mě zaujal projekt architektonického a designového studia VW+BS, které se postaralo o vytvoření apartmánu pro rodinu z jihovýchodní Asie, jejíž členové často navštěvují Londýn kvůli práci i kvůli zábavě. Vytvořili flexibilní a funkční místo s jednoduchým designem. 

Docela se mi líbí řešení kuchyně, která je prostorná, otevřená  a přesto velmi jednoduchá a díky dřevěnému obložení hezky kontrastuje s okolními bílými plochami. Stejně tak se mi líbí zatahovatelnéP desky v prvním patře do ložnice, které můžou poskytnout buď dostatek přirozeného denního světla nebo soukromí.
Jediné, co mi úplně nesedí je barva podlahy, protože neladí s barvou kuchyně. Já osobně bych spíš volila nenápadnější vzor v neutrální světlé šedohnědé barvě. 

Pro krátkodobé návštěvy je tohle místo ideální, pro dlouhodobé bych velké bílé stěny využila pro vkusné nástěnné umění no a nesmí chybět kytka. I kaktus by byl fajn :)

Pěkné úterý všem! 

Project by VW+BS studio, Photos by Michael Franke

Conversion.

Conversion of a former manufacturing workshop to a family apartment by studio Septembre.

I like how they used multifunctional cabinets along the long wall. The whole area is open, spacious and unhampered from useless horizontally or vertically segmentation. One wall of the living room is glassed and add visual depth and rooms behind this are naturally bright. I like how this space keep the multi functionality and simplicity and individual sections of this apartment logically follow. Here I'd like to live :)

// 

Přestavbu bývalé výrobní dílny na rodinný apartmán má na svědomí studio Septembre.

Celý prostor tak působí nezatíženě a otevřeně. Jedna stěna obývacího pokoje je navíc prosklená což samotnému pokoji dodává opticky větší hloubku a pokoje za ním jsou přirozeně prosvětleny. Líbí se mi jednoduchost celého prostoru. Není zbytečně rozčleněný ani horizontálně ani vertikálně, přesto je mutifuknční a jednotlivé sekce bytu na sebe logicky navazují. Tady by se mi líbilo žít :) 

Spotted on iGnant, Photos via Septembre and iGnant

Fantastic Frank. Another perfect matching.

 
Fantastic Frank. Another perfect matching. • baraperglova.com/blog

This Stockholm interior is one of a bit older and pictures of it I had for a long time saved for later inspiration. Even so long that I completely forgot about it and found this lost treasure again when I was cleaning in my picture folders.

Personally I have absolutely nothing to criticize here. On the contrary, it is one of the best interiors I've seen for the last time. Color of the furniture is so wonderfully coordinated - cabinets in the living room with a dining table and chairs, the same color is repeated on the nightstand in the bedroom and a stool in the kitchen - and everything perfectly fits with neutral white and shades of gray together. Oh! And I love those big posters with the girl and the pure, modestly furnished bedroom. Maybe because it's modesty reminds me our own bedroom, which is currently almost as poverty-stricken :)

Fantastic Frank certainly didn't disappoint me and you can see that very talented stylist, with an eye for detail and nature, great work done here.

// 

Tento stockholmský interiér je jeden z trochu starších a jeho fotografie jsem měla už delší dobu uložené pro pozdější inspiraci. Dokonce tak dlouho, že jsem na něj úplně zapomněla a objevila tenhle ztracený poklad znovu při úklidu v mých obrázkových složkách. 

Já osobně nemám absolutně nic, co by se tady dalo vytknout. Dokonce naopak, je to jeden z nejdokonalejších interiérů, co jsem viděla za poslední dobu. Barva nábytku je tak úžasně sladěná - skřínky v obývacím pokoji s jídelním stolem a židlemi, stejná barva se opakuje i na nočním stolku v ložnici a stoličce v kuchyni - a všechno perfektně pasuje dohromady s neutrální bílou a odstíny šedé. Moc se mi líbí ty velké plakáty s dívkou a ta čistá, skromně zařízená ložnice. Možná proto, že mi svojí skromností připomíná naší vlastní, která je momentálně téměř stejně chudobná :)

V tomhle případě mě Fantastic Frank rozhodně nezklamal a je vidět, že tady odvedl kus skvělé práce talentovaný stylista s citem pro detail a přirozenost.

 

All photos via Fantastic Frank

 

So neat, so white. And just a few things.

Probably I never get tired of purity and simplicity of Scandinavian housing. Probably I can imagine to have even less things, but this interior is pretty near to my dream home. Just keep it simple and distinctive. 
I like &Tradition table lamp, Thonet chairs, cracked doors and many more little details...

And what about you? Could you live here? :) 
Have a nice Saturday!

// 

Myslím, že mě čistota a jednoduchost skandinávského bydlení nikdy neomrzí. Asi si umím představit mít ještě o něco méně věcí, ale tenhle interiér je docela blízko mého vysněného bydlení. 
Líbí se mi stolní lampa na okně od &Tradition, bílé židle Thonet, oprýskané dveře a spousta dalších malých detailů...

A co vy? Mohli byste tady žít?
Přeji krásnou sobotu!

 

All photos via Stadshem 

Thinkk Studio. 4 most favorite projects.

Wood, concrete, metal wires, simplicity, originality, contrasting and industrial look. I choose my four most favorite projects by Thinkk Studio.
I was seeing their products on Pinterest for months and I really liked them separately. And when I began to investigate who is the author of these things I found out that it is one and the same studio, and suddenly it began to fall into place :) They have original ideas and I always liked combination of wood with concrete. It is so contrasting connection of warm natural material with cold and industrial. Anyway, I like their another designs, like vases with wired steel. They show a simple geometry and my interest for geometry is still continuing :)

// 

Dřevo, beton, kov, jednoduchost, originalita, contrasty a industriální vzhled. Vybrala jsem si čtyři nejoblíbenější projekty od studia Thinkk
Viděla jsem na Pinterestu jejich produkty už po celé měsíce a moc se mi líbily samostatně. Až teprve, když jsem začala pátrat, kdo je autorem jednotlivých věcí jsem zjistila, že je to jedno a to samé studio a najednou mi to začalo do sebe zapadat :) Mají originální nápady a mě se vždycky líbila kombinace dřeva s betonem. To kontrastní spojení teplého tvárného přírodního matriálu s chladným průmyslovým. Nicméně, líbí se mi i jejich další projekty, které spojují ocel a beton, jako třeba vázy s drátovanou konstrukcí. Představují jednoduchou geometrii a moje zaujetí pro geometrii stále trvá :)

CementWood lamp

Truss Vases 

Merging Top

Weight vases

Cleaneverything. Clean. Everything.

My love for minimalism is continuing! Do you know cleaneverything bags? Everything made from one piece of leather. This is the way to arise stitchless bags. Beautiful! 

- (update 18/7/2013) Altough there is maybe one detail, what I don't like that much - on the wallet (3rd picture). I think that for wallet is there too much material, you know? I mean, the ratio of the things inside to the outdoor package is unbalanced. I don't think so that too many things fit in, and I do not know why I actually had to take such a large pocket. The leather is just too thick... -

// 

Moje láska k minimalismu pokračuje! Znáte tašky cleaneverything ? Všechny jsou vyrobeny z jednoho kusu kůže. Tohle je způsob, jak vznikají bezešvé tašky. Nádhera! 

 - (update článku 18/7/2013) Ačkoli přeci jen je tam možná jeden detail, který se mi moc nelíbí - na peněžence (třetí obrázek). Myslím, že na peněženku je tam prostě moc materiálu, víte? Myslím si, že poměr obsahu k venkovnímu obalu je nevyvážený. Myslím si, že stejně se dovnitř zase tak moc věcí nevejde a vlastně nevím proč bych si s sebou měla tahat tak velkou kapsu. Ta kůže je na tuhle peněženku prostě asi moc silná, to bude tím... -

"cleaneverything aims to become the mantra of a generation who wants to live a meaningful life with less stuff and to enjoy the peace of mind that comes from owning only but the best."

And I agree. I found that we we need less things than we think.

//

 "cleaneverything si klade za cíl, aby se stala mantrou generace, která chce žít smysluplný život s méně věcmi a užít si klid, který pochází z vlastnictví pouze toho nejlepšího."

A já s tím souhlasím. Zjistila jsem totiž, že toho potřebujeme mnohem méně než si myslíme.

 All photos by cleaneverything 

This link recommended me Petr 

Beach Park, Sundbyberg. Perfect harmony.

Into this apartment I am ready to move in immediately :)). In this lovely apartment I found perfect harmony of raw materials and subtle textures. I love nature materials and neutral colors from bright white on walls and furniture to greyish furnishing and accessories. Everything is amazingly completed with wooden decorations. So simple and stunning.

// 

Do tohohle bytu jsem připravená se nastěhovat ihned :)). V tomhle nádherném bytě jsem našla perfektní harmonii téměř surových materiálů a jemných textur. Na tomto bytě jsem si zamilovala přírodní materiály a neutrální barvy od jasně bílé na stěnách a nábytku po šedavé zařízení a doplňky. To všechno je skvěle doplněno dřevěnými dekoracemi. Tak jednoduché a tak krásné. 

All photos via Folkhem