slovenia

Shoptour: Babushka Boutique

Shoptour: Babushka Boutique • shoptours by baraperglova.com

Last shop tour from Slovenia is from Babuska, a very cute shop with handmade products mostly made by Slovenian designers and makers. I asked Urška, very kind assistant who is helping in this shop, for more informations about Babushka.

The owner of this shop Neva opened this shop about 2 years ago and she carefully pick all the products for the shop. She believes in talent and creativity and she has a respect for manual skills, art and ideas which reflect yourself in every single piece you made. Currently you can find in this shop work by 24 makers and artists from Slovenia and 10 from another countries.

What I like about this shop is that you feel here like on wandering through wonderland. It is like being a part of fairytale and all the pieces of jewelry or products for home are like your guides who show you the way through colorful landscape with little stories behind. This shop make you feel happy. And just like Neva you will start believe that the most beautiful accessory to wear is your own smile and every single product from Babushka Boutique will remind you this feeling. Try it, they ship worldwide ;)

//

Poslední shoptour ze Slovinska je z Babushky, velmi roztomilého obchodu s ručně vyráběnými produkty vyrobenými především slovinskými designéry a tvůrci. Zeptala jsem se přítomné Uršky, která v obchodě pomáhá když zrovna nestuduje, na pár informací ohledně Babušky.

Majitelka obchodu Neva otevřela tento obchod asi tak před dvěma lety a osobně pečlivě vybírá všechny produkty do svého obchodu. Věří v talent a creativitu a má respekt k manuálním zručnostem, k umění a nápadům, které se odrážejí v každičkém produktu, který vlastníma rukama vyrobíte. Současně najdete v obchodě 24 vyloženě Lublaňských tvůrců a 10 z ostatních zemí. 

Co se mi na tomhle obchodě líbilo je to, že se tady cítíte jako na procházce úžasným světem divů. Je to jako byste byli součástí nějaké pohádky a všechny ty maličké a ručně malované šperky s portréty byli vašimi průvodci, kteří vás vedou pestrobarevnou krajinou s příběhy za každým koutem. V tomhle obchodě se budete cítit šťastní. A stejně jako Neva začnete věřit tomu, že ten nejkrásnější doplněk, který můžete nosit je váš vlastní úsměv a kterýkoli produkty z Babushky vám to bude připomínat. Zkuste to, zasílají i do Česka :)

Photos by me

Shoptour: Flat

IMG_2720.jpg

From sunny Croatia back to Ljubljana for a while for last two Shoptours I took during our stay in Slovenia last week. First of them is a bit crazy shop Flat. It is a bit hard for me to describe what kind of product range is Flat oriented on so I asked Ales one of the owners who was there for more informations.

A lot of all the crazy and cool stuff you already saw on the internet are probably in Flat as well ;). Like ice lolly makers, carrot sharpener, Emmenthal grater in cheese shape, pipework coat rack, unplug key rack and much more stuff you can check on their Facebook page. Flat concept is a place for different lifestyle, where meets design and innovative products with bit of humor and audacity. You can find on this place products for home or traveling or for your lifestyle. I think I would call some of products gadgets for home and life :)

Flat began with more products which you can call re-used or re-cycled, but for last two years they changed the concept twice. Not completely, but bigger parts definitely. But still they try to keep in their store products with a story or some interesting background, like Tade' who made products from recycled pneu. One another nice detail I liked is that they use instead of new furniture recycled garbage, like pipes for making a shelfs, some tables were made from old carriage or another one from old cabinetmaker's workbench.

I can recommend this place if you are in Ljubljana and you are looking for some special gift. I think that on this place you will spend a big while :) 

//

Ze slunného Chorvatska se pojďme na chváli vrátit ještě do Lublaně na poslední dvě Shoptours, které jsem udělala během našeho pobytu na Slovinsku minulý týden. První z nich je bláznivý obchod Flat. Je pro mě trochu těžké popsat přesně na jaký druh sortimentu se Flat orientuje a tak jsem se zeptala Alese, jednoho z majitelů, který tu byl na víc informací.

Spoustu ze všech těch bláznivých a cool věciček. které jste už viděli kolovat internetem najdete pravděpodobně asi i ve Flatu. Jako výrobník nanuků, ořezávátko na mrkev, struhadlo na ementál ve tvaru sýra, věšák na zeď z trubky s kohoutky, zásuvkový věšák na klíče a mnohem víc věcí můžete sledovat i na jejich facebookových stránkách. Flat koncept je místo pro lidi s tak trochu odlišným životním stylem, kde se potkává deign s inovativními nápady a se špetkou humoru a drzosti. Na tomhle místě najdete produkty jak pro domov a domácnost, tak třeba i pro cestování nebo váš životní styl mezi domovem a...no jakýmkoli jiným místem kam chodíte :).

Flat začínal s více produkty, které byste mohli nazvývat jako recycklované, ale za poslední dva roky změnili svůj koncept dvakrát. Ne kompletně, ale z velkých částí rozhodně. I přes to se ale pořád snaží mít tady věci nebo značky, které mají nějaký příběh nebo za sebou nějaké zajímavé pozadí vývoje či výroby. Jako třeba Tade' kde vyrábějí produkty z recyklovaných pneumatik. 
Jeden z dalších detailů, který mě tu zaujal je, že místo nového nábytku využívají "odpad", který se jim podaří ulovit nebo zapomenutý leží jako poklad, který má být jimi objeven. Jako třeba potrubí, ze kterého jsou vyrobené regály, nebo jeden ze stolů, který je vlastně původně starý vysloužilý vozík nebo jiný, který je ze starého ponku.

Tohle místo můžu doporučit jste-li v Lublani a hledáte nějaký speciální dárek. Věřte mi, že ve Flatu byste mohli hodnou chvilku strávit :)

Shoptour: Sisi

Shoptour: Sisi #Slovenia #Ljubljana • Shoptours by baraperglova.com

After yesterday's breakfast I made my first stop in great shop Sisi in heart of old center of Ljubljana. If I should say which product I liked most, it would be impossible, because I fell in love with many of products Sisi sell and moreover, I can imagine them in my home which bring me to an idea to make a list of products I wish to my future home. 

Behind opening this shop stands Silvia Jerman Geelen alias Sisi, but last year she moved with her family in Amsterdam, so in this shop I met just nice shop assistant Marco, who told me a bit about what Sisi does. All the stuff which Sisi shop sell is carefully collected by Silvia, who attend trade-fairs and other small shops looking for products she like and which could make your day. She believes that it's enough just time to time change some accessory or setup current home furnishing to make your space look different. Sisi concept is the space where she wanted to collect all these small products and objects so as allow to do changes like that to everyone. 

In Sisi shop meets mostly Scandinavian design with some Dutch, French but also German bigger brands or little makers. I found here my favorite Ferm Living, Iris Hantverk brushes and Stop The Water While Using Me soaps and body lotions, but there was few brands I started like since I discovered them there. For example food by Nicolas Vahe I already knew from Pinterest, but see these products in real is very inspiring and now I know how should look all food products in my kitchen! :) Then I liked cups with faces by Fiftyeight Products (2nd picture) which brought me back into my childhood when I was watching Disney anime movies. Finally, I had a chance to see some products by House Doctor, which I knew from shops and another blogs but I've never see them before, as well as Nicolas Vahe food, and now I can imagine how I am hiding in their cans various stuff like food, cosmetics or my sewing kit.

I think there is only one thing in this shop I didn't like and that is too many things on too little space, moreover bit unorganized. Then is very easy to disregard some pretty nice design stuff which I saw just while editing photos for this post. And that's a shame.

//

Po včerejší snídani jsem si první zastávku udělala v Sisi shopu v samém srdci centra Ljubljaně. Kdybych měla říct, který produkt se mi líbí nejvíc, bylo by to zcela nemožné, protože jsem se na místě zamilovala do hned několika produktů a aby toho ještě nebylo málo, uměla bych si je i představit u mě doma, což mě přivedlo na myšlenku začít si psát seznam věcí, co by se mi jednou v budoucím domově líbily. (Ale neříkejte to Petrovi, někdy mám pocit, že si stále myslí, že do konce života budu schopná žít jen s jedním kufrem jako teď :))

Za otevřením tohohle obchodu stojí Silvia Jerman Geelen alias Sisi, která se minulý rok přestěhovala do Amsterdamu, takže jsem v obchodě zastihla jen milého prodavače Marca, který mi něco málo o tom co Sisi dělá, pověděl. 
Všechny věci, které Sisi prodává jsou pečlivě vybrané samotnou Silvií, která jezdí po veletrzích a jiných malých obchodech a hledá produkty, které vám mají rozjasnit den. Věří, že úplně stačí čas od času vyměnit pár dekorací nebo přestavět současné bytové doplňky, aby se vytvořil nový prostor. Sisi koncept je místo, kde Silvia chtěla shromáždit přesně takové produkty a objekty, aby tak umožnila každému tyhle změny dělat.

V Sisi se potkává především skandinávský design s nizozemskými, francouzskými ale i německými vetšími značkami i malými tvůrci. Našla jsem tady svoje oblíbené Ferm Living, kartáče Iris Hantverk a mýdla Stop The Water While Using Me, ale krom toho se tu prodávají značky, které se mi začaly líbit až od chvíle, kdy jsem je objevila zrovna tady. Tak například designově balené delikatesy od Nicolase Vahé (1. a 3. foto) jsem už znala dříve z Pinterestu, ale vidět tyhle produkty v reálu mě skoro až inspirovalo k vaření a teď už vím, jak přesně by mělo vypadat v mojí kuchyni všechno balené jídlo :). Pak jsem tady objevila misky s ksichtíky od Fiftyeight Products (2. fotka), které mě přenesly zpátky do mého dětství, kdy jsem jako malá sedávala u Disney animáků. V neposlední řadě jsem měla možnost konečně vidět i některé z produktů House Doctor, které jsem už (stejně jako jídlo Nicoalse Vahé) znala z jiných blogů i e-shopů, ale na vlastní oči je viděla až tady a docela dobře si dokážu představit jak si do jejich plechovek schovávám suroviny na vaření, kosmetiku nebo šitíčko.

Snad jen jednu jedinou věc bych obchodu vytkla a to je moc věcí na malém prostoru a tak nějak neorganizovaně uspořádané. Člověk pak lehce přehlédne několik krásných designových lahůdek, kterých jsem si všimla až při upravování fotek do příspěvku a to je podle mě škoda.

Photos by me