spacious

Brooklyn Heights. For grownups.

Someday, I will grow up, I want to live in some place like this.  

// 

Jednou, až vyrostu, chci žít na místě jako je tohle. 

BIG yes for: 

Benches instead of sofas.
Huge floor-to-ceiling mirrors.
Butterfly chair next to the fireplace.
Small amount of furniture and other things. 
Big spacious rooms with height ceilings.
Dark brown wooden floors.

 //

Velké ANO pro:
Polstrované lavice místo pohovek.
Obrovská okna od podlahy ke stropu.
Křeslo Butterfly vedle krbu.
Malé množství nábytku a jiných hloupostí.
Obrovské prostorné místnosti s vysokými stropy.

Tmavě hnědá dřevěná podlaha.

NO for:

Chandelier in the living room. I know that without this it will be not the same place, but it is not my style and for me it is too kitschy.

Magazines lined up along the wall in the room with dinner table. I hope they there here only because they are ready to burn. There is too much of them. 

// 

NE pro:

Lustr v obývacím pokoji. Já vím, že bez něj by to určitě nebylo ono a ten pokoj by nebyl už tím jakým je teď, ale není to můj styl a na mě je až trochu moc kýčovitý.

Magazíny vyrovnané v hromadách podél zdi v místnosti s jídelním stolem. Doufám, že tam jsou jen proto, že čekají na spálení. Myslím, že jich tam je trochu moc.

Interior of apartment in Brooklyn Heights, photographed by Line Klein for RUM magazine. 

Airy and bright kitchen. Heidi Lerkefeldt photography.

This is what caught my attention today - bright and very spacious kitchen I found here. For danish company Beck a Søndergård photographed this studio Heidi Lerkenfeldt. 

I like the doors from the cabinets, which were used in a variety of colors. But all are in soft tones, so it does not look like a circus. And Vitra DSW Eames chairs too. Their are one of my most favorites chairs at all. And their colors perfectly correspond with multicolor cabinet doors. Maybe I can't imagine this place for living, but I really like as a kitchen with dining place in some big creative studio with atelier, where work a team of about 10 people.

// 

Tohle zaujalo mojí pozornost dnes - světlá a velmi prostorná kuchyň, kterou jsem našla tady.  Pro dánskou společnost Beck a Søndergård ji nafotila Heidi Lerkenfeldt.

Moc se mi líbí použití různých barev na dvířkách skříněk. Všechny jsou v jemných odstínech a tak to nevypadá jako cirkus. A taky židle DSW od Vitry. Je to jedna z mých nejoblíbenějších židlí vůbec. A jejich různorodé barvy perfektně korespondují s multicolorními dvířky na skřínkách. Možná si tenhle prostor neumím tak úplně představit jako místo pro bydlení, ale moc by se mi asi líbilo jako velká kuchyň s jídelnou v nějakém kreativním studiu s ateliérem, kde pracuje řekněme něco kolem 10ti lidí.