spring

Spring issue of Soffa magazine.

Spring issue of Soffa magazine. • via baraperglova.com

Newest issue of stunning czech design magazine Soffa is out yesterday and one of the reason I am even happier is that I was one of the contributors, hopefully not for the last time ;)

Every member of Soffa mag team is very talented as I already wrote when I mentioned first issue. Moreover I love the result of cooperation with new photographer Lina Németh

Because we are expecting Easter and Spring is coming every quickly I can highly recommend article about eggs colored by nature as your DIY Easter project and article about flowers you can eat. Anyway all articles, ideas and inspiration are very well and beautifully stylized and I am sure you will enjoy this issue so much because it is real pleasure for your eyes! :)

Have a lovely reading

//

Včera vyšlo nejnovější číslo přenádherného designového magazínu Soffa a jeden z důvodů, proč mám z publikování zrovna z tohohle čísla motýlky v břiše je ten, že jsem jedním z přispěvatelů. Něco mi říká, že ne naposled, ale nechte se raději překvapit ;)

Každý člen týmů Soffa je ohromně talentovaný jako jsem už zmiňovala v článku o prvním čísle. Navíc se mi ohromně líbí výsledek spolupráce s novou fotografkou Linou Németh.

Nenechte se zahltit vejci a kuřátky. I když s nimi mám Velikonoce nesmazatelně spojené. Pokud byste snad těch vajec měli přeci jen trochu nad hlavu, z nového vydání určitě doporučuju vyzkoušet recept na barvení vajec přírodními způsoby. A protože zdravých receptů nikdy není dostatek, nechte se inspirovat využitím jedlých květů v kuchyni. I když teď v Česku o ně ještě jen tak nezakopnete, věřím, že na sebe nenechají dlouho čekat, stejně jako místy rozkvetlé, místy zatím ještě jen opupené jaro.

Každopádně všechny články, nápady i inspirace jsou výborně a nádherně stylizované a jsem si jistá, že si tohle vydání určitě užijete, je skutečnou potěchou oka.

Přeji krásné počtení!

It's official.

I wouldn't believe that on Spring I will be back in the Czech Republic. But what can I do, I will watch sprouting with you :)

Have a wonderful first day of Spring, and many other equally sunny days like today! ;)

//

Nevěřila bych, že na první jarní den budu zase zpátky v Česku. Ale co nadělám, holt budu ten rozpuk sledovat s vámi :) 

Přeju krásný první jarní den a mnoho dalších stejně tak slunečných jako byl ten dnešní! ;)

Photo and styling by me

Hello flowers!

Hello flowers! • via baraperglova.com

Everywhere it sucks when it's raining. Even at the sea. I swear. Important is find some funny activity. And I love to be creative so much! I took Bernard for the walk and for flower hunting. For the next time I should go a bit later than after rain, because all pretty blossoms are closed. So I took just few Daisies, olive tree twigs and and except the cone on the right side here I finish with my knowledge about flower terminology. 

And how far are you with the Spring? Do you already have flowers around?

//

Všude je to pruda, když prší. I u moře. Fakt. Ale abych neopakovala to, co jsem před pár dny napsala na svůj Twitter :) Důležitý je si v tý prudě najít nějakou činnorodou činnost. A já tak miluju být kreativní! Vytáhla jsem Bernarda ven a šla na lov květin do okolí. Pro příště se vystříhám pokusů hledat ty nejhezčí po dešti, protože většina z nich je zavřená. Tak jsem natrhala aspoň pár krásných sedmikrásek, větévek z olivovníku a kromě té šišky vpravo, kterou bezpečně poznám tady moje botanické znalosti co se týče názvů končí :)

A jak daleko je s rozpukem jaro u vás? Kvetete?

Photos by me

Let's enjoy the sun!

IMG_2775.jpg

"Honey, this what we have around is much better than Esplanade!", I told to Petr after I came back from walk with Bernard along the coast about two hours ago. We are right now in Medulin and it is pretty good change from rainy Ljubljana and chilly Gmunden.

Petr was afraid that the weather will not be that different from Slovenia, because we are moving "just" 200 kilometers to the South. But our host Ivo told us that the Spring is actually here already for 2 weeks which we can see from blooming trees and tiny meadow flower around.

Today is here pretty nice warm 15°, but is not necessary to envy nice weather or flowered Spring, because warm weather should endure tomorrow and on Wednesday but from Thursday we expect rainy days again. So let's enjoy the sun! :)

//

"Miláčku, tuto tady kolem nešahá Gmundenu ani po Esplanade!", zvolala jsem asi před dvěma hodinami, když jsem se vrátila s procházky s Bernardem kolem pobřeží menšího poloostrůvku v Medulinu, kam jsme přijeli včera odpoledne. Řeknu vám, je to moc příjemná změna oproti věčně pršavé Lublani nebo mrazíkovému Gmundenu, kde jsme byli předminulý týden. 

Petr se bál, že to až taková změna počasí nebude, protože se přesouváme "jen" 200 kilometrů na jih, ale jak nám včera pověděl náš hostitel Ivo, jaro je tady v plném rozpuku asi 14 dní, čehož jsme si všimli i my sami z rozkvetlých stromů a drobných lučních kvítek všude kolem. 

Dnes je tady asi tak 15°, ale není třeba nám pěkné počasí ani jaro v rozpuku závidět, teplo tu bude ještě zítra a trochu slunce i pozítří a od čtvrtka má být zase pršavo. Takže si to utíkáme užít! :)

Photos by me

Waiting for Winter...or Spring?

Every year, after Christmas, I have always the same feeling about winter "I don't need you any more!I wanted just snow on Christmas Day! Go away! Please!" But this winter I am a little embarrassed. In London I haven't seen a snowflake yet, so I really did not enjoy the winter, which I regret, because I have a deficit in building snowmen and rolling in the snow. On the other hand, the current weather in London is so much mild that you can hear birds singing outside, lawns are beautifully green and except the bare trees one would say that it is not January and outdoor conditions attract me to dream about flowery meadows, light dress flowing in the wind and sun-drenched fields.

Well, even though I like snowmen I'd rather have spring. 

What about you? Which season do you like more?

//

Každý rok se po Vánocích co se týče zimy cítím úplně stejně "Už tě nepotřebuju! Chtěla jsem jen sníh na Štědrý den! Tak už běž pryč! Prosím!" Jenže letošní zimu jsem tak trochu zmatená. V Lodnýně jsem ze sněhu neviděla ještě ani vločku, takže jsem si zimu pořádně neužila, což mě mrzí, protože mám deficit ve stavění sněhuláků a válení se ve sněhu. Na druhou stranu je momentálně počasí v Londýně tak hodně mírné, že venku slyšíte zpívat ptáky, trávníky jsou krásně zelené a až na ty holé stromy by jeden neřekl, že je leden tak mě venkovní podmínky lákají ke snění o rozkvetlých loukách, lehkých šatech rozevlátých ve větru a sluncem zalitých polích. 

No i když mám sněhuláky ráda, tak bych stejně asi radši to jaro. 

A jaké období máte radši vy?

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Bring some spring into your jewelry boxes! By frappante

I see pastel colors all around me and maybe that’s why I decided to don’t do my spring jewelry in pastel colors but special for one more time  :))

For Spring 2013 I made two novelties. The first one in Furry Fluffy Harry inside decorated with real bunny fur…I have to tell you truth…I am not a vegetarian, but I do not eat much meat at home and have a very big problem to touch him and prepare him for dinner :)) So when I was cutting furry bunny leather pieces for my jewelry (and believe it was really a skin from one all rabbit) it was not a very pleasant feeling…
But I wanted to made my spring jewelry from real nature materials and I got over it and after several attempts I got used to it…a little.

And the second one are handcrafted earrings. They have laser cut poplar base and inside are decorated with tiny rocail beads.

If you like them, here are available to buy.

Uff…and I am going to eat some carrots :)

//

Ve znamení jara vidím všude kolem sebe pastelové barvy a to je možná ten důvod, proč jsem se rozhodla svoje jarní šperky v pastelových barvách nedělat, ale pro jednou je udělat zase trochu speciální.

Pro kolekci Spring 2013 jsem vyrobila dvě novinky. První z ncih je Furry Fluffy Harry (překl. Hebký Chlupatý Harry) uvnitř dekorovaný opravdovou králičí srstí…Ale musím vám říct pravdu…Nejsem vegetariánka, ale doma maso moc nemusím a pokaždé mám velký problém na plátky masa šahat a připravit je k večeři :)). Takže když jsem stříhala kousky pro svoje šperky (a věřte, že to byla skutečně kožešina z jednoho velkého králíka) nebyl to zrovna příjmený pocit…
Ale chtěla jsem pro svoje jarní šperky použít opravdové přírodní materiály, takže mi nezbylo nic jiného, než se přes to přenést a po pár pokusech jsem si na to zvykla…ale jen trochu.

No a druhou novinkou jsou vyšívané naušnice. Mají základ z topolové překližky a uvnitř jsou dekorované malými rocailovými korálky. 

Jestli se vám líbí, tady jsou k zakoupení spolu se vším ostatním, co frappante nabízí.

Uff…a já si jdu sníst nějakou mrkev :)