structure

Simon Schubert. Paper Art.

German artist Simon Schubert (*1976) fascinated me with his paper art. Structure of bendered paper creates insights into the interiors with beautiful architectural features. Simon has an amazing sense of perspective and some on some examples below you can see the interior reflected in mirror.
This art is amazing and I've never seen anything like this before.

// 

Německý umělec Simon Schubert (*1976) mě fascinoval svým papírovým uměním. Struktura zohýbaného papíru vytváří pohledy do interiérů s nádhernými architektonickými prvky. Simon má úžasný cit pro perspektivu a na některých ukázkách můžete vidět i interiér odrážející se v zrcadle.
Tohle umění je úžasné a ještě nikdy jsem nic podobného předtím neviděla.

All photos via Simon Schubert