upcycle

Shoptour: Upcycling Deluxe

Shoptour in Berlin: Upcycling Deluxe • places by baraperglova.com/blog

Mirror made from old tire, wallet made from biscuits packaging, cross body bag from old taxi light sign or hat made from old coffee sack? In Upcycling Deluxe you are on the right place. It is a shop where recycling was ascended to an even higher level, the shop where nothing is waste, but material.

Owners Eric and Stan sat any thought in the summer of 2010 at the kitchen table about new project which would have meaning not only for them but also for someone else. And it did not take long and they began work with the idea of pcycling, which means the creative transformation often discarded and unwanted (waste) materials to product for everyday use. They began to look for people across the country who are engaged with a process like this one and slowly formed a diverse range of products from like-minded people and brands who don't like wasting. They started with sales of upcycled subjects at a flea market in Mauer Park, then at the Christmas markets throughout Germany and in 2013 they opened a store, which for me was a showcase of imaginative ideas and creativity. For me these two would certainly deserved award for sustainability and environmental protection.

It is true that some products seemed to me more like "Let's upcycle! Doesn't matter how or what or if it is good and nice!", where on the old book were mounted hooks as a hanger and I would definitely not buy a wallet or purse made rom old biscuit packaging. But on the other hand I was really excited from hats made by old sacks and shoes made rom old tires and they were soooo close to become a part of my modest wardrobe :))

//

Zrcadlo ze staré pneumatiky, peněženka z obalů od sušenek, kabelka z nápisu TAXI nebo klobouk ze starého pytle na kávu? V Upcycling Deluxe jste skutečně správně. Je to obchod, kde recyklaci povznesli na ještě vyšší úroveň, obchod, kde nic neznamená odpad, ale materiál.

Majitelé Eric a Stani si v létě 2010 u kuchyňského stolu popřemýšleli s jakým projektem přijít, aby měl smysl nejen pro ně, ale i pro někoho dalšího. A tak netrvalo dlouho a začali si pohrávat s myšlenkou na upcyklování, což znamená vlastně kreativní přetvoření často odhozených a nepotřebných (odpadových) materiálů na produkt kažodenního využití. Začali shánět po celé zemi lidi, kteří se tímhle procesem zabývají a pomalu se tak tvořil sortiment různorodých produktů od podobně smýšlejících lidí a značek, kteří nemrhají. S prodejem upcyklovaných předmětů začali na bleším trhu v Mauer Parku, pak na vánočních trzích po celém Německu, až v roce 2013 otevřeli kamenný obchod, který pro mě byl přehlídkou vynalézavých nápadů a kreativity. Za mě by si tihle dva určitě zasloužili cenu za dlouhodobou udržitelnost i ochranu životního prostředí.

Je pravda, že některé produkty mi připadaly víc jako upcykling za každou cenu, kde třeba na staré knížce byly přimontované věšáčky, což si jako celé veledílo můžete asi pravděpodobně připevnit na zeď jako vtipný věšák a taky bych si určitě nepořídila peněženku nebo kabelku vyrobenou ze starých obalů. Ale třebas takový pytlovaný klobouk nebo boty vyrobené ze starých pneumatik, ty mě vážně dostaly a měly hodně na krajíčku, aby se staly součástí mojí skromné garderoby :))

Traditional vintage plates with original design prints? That's Ninaworm!

Let’s discover more interesting and talented people on Etsy! Today let me to introduce Nina from Netherlands and her Ninavorm shop. I like her work, she combine traditional printing on vintage plates and another ceramics with her own original design prints. They are colorful and I like this way of kind up cycling :) 

Nina say about her work: “Ninainvorm is all about color, ceramics and creative (re-)design. I work with both vintage and new materials, always looking for the perfect match… Ceramics are my first love, but you’ll also find many examples of my love for (screen-)printing and collage here.”

Do you like her work as much as I do? Tell me about it! Or tell abotu it to Nina - on her blog or buy these lovely pieces on Etsy

//

Pojďme objevovat víc talentovaných tvůrců z Etsy! Dnes mi dovolte představit Ninu z Nizozemí a její obchod Ninavorm. Líbí se mi její práce, kombinuje tradiční potisky na starých talířích i jiném keramickém nádobí se svými vlastními potisky. Jsou barevné a veselé a mě se líbí tenhle způsob Upcyclingu (tj. nový způsob recyklace, kdy se nějaká stará věc, často hlavně morálně zastaralá, upraví a dostane tak nový význam nebo  nové využití a díky tomu tak zapadne svět do denní potřeby).

O své tovrbě Nina říká: “Ninavorm je o barvách, keramice a kreativním (re-)designu. Pracuju s vintage a novými materiály, vždycky hledám jejich prefektní shodu…Keramika je moje první láska, ale taky tady najdete mnoho příkladů mojí další vášně pro potisky a koláže.”

Líbí se vám Niny práce tak moc jako mě? Napište mi o tom! Nebo to napište Nině - na jejím blogu nebo si rovnou kupte jeden z jejích krásných kousků tady.