vintage

Shoptour: In the Førest London

Shoptour: In the Førest London • baraperglova.com

Few days ago I wrote about vintage furniture shop The Peanut Vendor and today I have similar discovery. But while the Penaut Vendor was a classical shop with old furniture and home furnishings, in the Førest London you feel more like in the boutique.

It is a stylish home furnishings showroom, where 60's are simply chic and you have no chance to doubt. More than a furniture store I perceived Forest London as a lifestyle store where you realize how perfect the interior equipment was functional and the simple and clean lines maintain their timelessness.

Shop focuses on original furniture and lighting from mid-century. Collector of Scandinavian and Northern European design Eva Coppens opened this store after enormous success of her pop-up shop in 2010.

If you will be lucky like me, you'll be greeted by smiling nice Eva personally :)

Products from her boutique can be ordered online, but I would definitely recommend going to soak up the atmosphere of the last century by yourself ;)

Follow Førest London • FacebookTwitter

//

Před pár dny jsem psala o obchodu s vintage nábytkem The Peanut Vendor a dnes tu mám podobný objev. Ale zatímco The Peanut Vendor byl klasický obchod se starším nábytkem a doplňky, ve Førest London se budete cítit víc jako v butiku. Je jako showroom stylového bytového zařízení, kde 60. léta jsou prostě šik a vy nemáte šanci o tom pochybovat. Víc než jako prodejnu s nábytkem jsem vnímala Førest London jako prodejnu životního stylu, kde si uvědomíte jak perfektně funkční bylo interiérové zařízení a kdy jednoduché a čisté tvary si zachovaly nadčasovost. 

Obchod se zaměřuje na originální nábytek a osvětlení z poloviny minulého století a vnikl původně jako pop-up shop milovnice a sběratelky skandinávského a severoevropského designu Evy Coppens.

Budete-li mít štěstí jako já, přivítá vás usměvavá milá Eva osobně. 

Produkty z jejího butiku lze objednat i online, ale já bych rozhodně doporučila jít nasát atmosféru minulého století na vlastní kůži ;)

Shoptour: In The Peanut Vendor.

Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com

I got tip for this exceptional shop from one of my readers Iri few days ago. I saw their websites and I knew that this will be a treasury of beautiful pieces. So I went to The Peanut Vendor on Wednesday to check it with my own eyes and I was definitely not disappointed.

Barny and Becky opened this store in 2008 after they decided to make of their lifelong obsession in collecting old things a full-time job. Both of them have my admiration not only for being so brave and turned their hobby into a job they enjoy, but also because they give to old things new life. And in these days when people stop pay attention to another options and prefer to buy a new things instead of fix the old ones I appreciate their trying.

Furniture and accessories I found there mostly met my own taste. And usually I am very picky! Products are mostly very simple and timeless design, so don't be worry that you'll find here just dusty junk or kitchy rubbish :)
Except stylish furniture, furnishing and decoration from mid 20th century I found here scented candles from british brand Hunter London. Candles made from 100% soy wax with essential oils and sensual perfumes scents entire store and give it a bit more special atmosphere.

The Peanut Vendor is a great shop for everyone who wants vintage pieces with own history, maintained in present and functional for many years in the future.

Follow The Peanut Vendor • Facebook • TwitterInstagram

//

Tip na tenhle neobvyklý obchod jsem dostala od jedné ze svých čtenářek Iri před pár dny. Už podle webových stránek jsem věděla, že to bude pokladnice krásných věcí. A tak jsem do The Peanut Vendor ve středu vyrazila, abych se na přesvědčila na vlastní oči a osobní zážitek mě rozhodně nezklamal. 

Barny a Becky otevřeli obchod v roce 2008, kdy se rozhodli svojí celoživotní zálibu ve sbírání starých věcí přeměnit v práci na plný úvazek. Oba dva mají můj velký obdiv nejen za to, že byli tak odvážní a proměnili svého koníčka v zaměstnání, které je baví, ale i proto, že starým věcem dávají nový život. A takovou snahu je v době, kdy si lidé přestávají věcí vážit a raději kupují nové, než aby staré spravili, nutné ocenit.

Nábytek a doplňky, které mají v obchodě se v naprosté většině setkaly s mým vlastním vkusem. A to je co říct, protože já jsem hodně vybíravá! Produkty mají vesměs velmi jedndouchý a nadčasový design, takže vaše obavy, že najdete jen zaprášené haraburdí a kýčovité krámy bych tímto ráda rozptýlila :) 
Jedno z nějvětších překvapení bylo, když jsem mezi nábytkem objevila kovovou skříň z Chotěboře. Svět je prostě malý :)
Kromě stylového nábytku, doplňků a dekorací zahrnující období od 20. do 60. let minulého století jsem mezi poklady objevila i vonné svíčky britské značky Hunter London. Svíčky ze 100% sojového vosku s esenciálními oleji a smyslnou parfemací provoněly celý obchod a dodaly mu tak ještě o něco zvláštnější atmosféru. 

The Peanut Vendor je ten pravý obchod pro každého, který oceňuje vintage kousky s vlastní minulostí, opečované v přítomnosti a funkční ještě mnoho let budoucích.

Sledujte The Peanut Vendor • Facebook • Twitter • Instagram

Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com
Shoptour: In The Peanut Vendor. • baraperglova.com

All photos by me

Traditional vintage plates with original design prints? That's Ninaworm!

Let’s discover more interesting and talented people on Etsy! Today let me to introduce Nina from Netherlands and her Ninavorm shop. I like her work, she combine traditional printing on vintage plates and another ceramics with her own original design prints. They are colorful and I like this way of kind up cycling :) 

Nina say about her work: “Ninainvorm is all about color, ceramics and creative (re-)design. I work with both vintage and new materials, always looking for the perfect match… Ceramics are my first love, but you’ll also find many examples of my love for (screen-)printing and collage here.”

Do you like her work as much as I do? Tell me about it! Or tell abotu it to Nina - on her blog or buy these lovely pieces on Etsy

//

Pojďme objevovat víc talentovaných tvůrců z Etsy! Dnes mi dovolte představit Ninu z Nizozemí a její obchod Ninavorm. Líbí se mi její práce, kombinuje tradiční potisky na starých talířích i jiném keramickém nádobí se svými vlastními potisky. Jsou barevné a veselé a mě se líbí tenhle způsob Upcyclingu (tj. nový způsob recyklace, kdy se nějaká stará věc, často hlavně morálně zastaralá, upraví a dostane tak nový význam nebo  nové využití a díky tomu tak zapadne svět do denní potřeby).

O své tovrbě Nina říká: “Ninavorm je o barvách, keramice a kreativním (re-)designu. Pracuju s vintage a novými materiály, vždycky hledám jejich prefektní shodu…Keramika je moje první láska, ale taky tady najdete mnoho příkladů mojí další vášně pro potisky a koláže.”

Líbí se vám Niny práce tak moc jako mě? Napište mi o tom! Nebo to napište Nině - na jejím blogu nebo si rovnou kupte jeden z jejích krásných kousků tady.