vitra

Add color.

Add color. baraperglova.com/blog

 I like these kind of interiors. With white, taupe and natural base, because you can change added color range very easy and exactly by the mood in which you are right now. These kind or interiors inspires me more than others because it very easy to makeover them and I think that every piece of furniture or decoration stand out more than in colorfully apartmens. And in this one I found few of my favorite design pieces, like Eames RAR chairTolix® Marais Armchair and few pieces I liked, but now they are not my style but still are design Kartell Bourgie lamp, Moooi Lightshade lamp, coat rack Hang it All by Vitra or Artecnica Tangle light.

 //

Mám ráda tyhle typy interiérů. S bílým, taupé a přírodním základem, protože v nich můžete obměňovat velmi snadno a přsně podle nálady, ve které zrovna jste. Tyhle typy interiérů mě dokonce unspirují mnohem víc než jiné, protože se právě velmi snadno předelávají a může tak vzniknout něco zcela nového a každý kousek nábytku nebo dekorace v něm vynikne víc než v mutibarevném bytě. A dokonce jsem tady našla i pár svých oblíbených designových kousků jako židli Eames RAR, židli Tolix® Marais a taky pár  počinů, které se mi líbily dřív a dnes už jsou trochu mimo můj styl, ale pořád stojí za zmínku - lampa Kartell Bourgie, závěsná lampa Moooi Lightshade, věšák na kabáty Hang it All od Vitry nebo závěsná lampa Tangle light od studia Artecnica

Jesper & Majbritt. Living in a monochromatic home.

 

When I am looking at these pictures I am thinking it must be a heaven in black and white with wooen accents, because this home seems to be so harmonic. Welcome to this apartment, where Jesper and Majbritt lives.
I think that I can perfectly understand why they choose right this color palette which is mostly monochromatic. I am sure that this neutral space is perfect for relaxing from hectic work and messy world what is outside this place.

Would you like to make your home just like this? You can start with a few buying tips ;)

 //

Když se dívám na tyhle fotograifie tak si poymslím, že tohle musí být snad černo-bílé nebe s dřevěnými akcenty, protože vypadá tak ohromně útulně a harmonicky. Vítejte u Jespera a Majbritt. 
Myslím, že perfektně rozumím tomu, proč si pro svůj domov vybrali zrovna tuhle barevnou paletu, která je víceméně spíš monochromatická. Jsem si jistá, že tenhle neutrální prostor jim má sloužit hlavně pro relaxaci od hektické práce a neuspořádaného světa tam venku mimo domov.

Chcete mít taky takový domov? Můžete začít s několika málo nákupními tipy, které pro vás mám přichystané ;) 

 

Photo credit
Home of Jasper & Majbritt from DesignUnit organization 

Click on the picture will redirect you to the shop where to buy

Want a pet?

Pets are not for everyone. You know, few times ago I mentioned how much I love our maltese doggie Bernard, but I realized, that I can't be selfish. There is a lot of people who doesn't like pets as much as I do and it would be unfair to ignore them :). So I choose a collection of best animals for your home, totally undemanding, pretty, stylish and for any type of your home - doesn't matter if you prefer modern or classic or retro living, everyone of you can find a pet what perfectly much to your needs ;)

See below my biggest favorite from design animal world! Some of them like Magis dog Puppy I owned and another I used in my portfolio. And I plan to buy cute Rosendahl Monkey and lovely ArchitectMade birds into our new apartment in London. Looking forward!

// 

Zvířata nejsou pro každého. Však víte, už párkrát předtím jsem zmiňovala jak moc miluju našeho maltézského psíka Bernarda, ale uvědomila jsem si, že nemůžu být sobecká. Je tady spousta lidí, kteří nemají rádi živá domácí zvířata tak jako já a bylo by nefér je ignorovat :). Takže jsem právě pro vás vybrala kolekci nejepších zvířat pro váš domov, zcela nenáročná, pěkná, stylová a pro jakýkoli typ vašeho domova - takže nezáleží vůbec na tom, jestli preferujete klasické, moderní nebo retro bydlení, každý si tady může najít mazlíčka přesně podle svého gusta ;)

Mrkněte se na moje největší favority ze světa designových mazlíčků! Některé z nich jako třeba pejska Puppy od Magisu jsme ještě před nedávnem měli a jiné jsem zase použila ve svém portfoliu. A třeba takovou opičku od Rosedahlu nebo ptáčky od Architectmade si plánuju jednou koupit do nového bytu v Londýně. Těším se!

 

Click on image redirect to you in the shop where to buy. // Kliknutí na obrázek vás přesměruje na obchod kde nového mazlíčka můžete koupit.