white

Waiting For Ghosts.

You know, in the Czech Republic we don't have something like Halloween, although commercialization of this feast also came to us and so also in the Czech you can see in some families how they carve pumpkins, decorate homes with spooky witches and October dominate the combination of black and orange color. People do it because they saw it in American TV shows and movies without knowing what the tradition of Halloween really means.

No, no, we celebrate Halloween, instead of Father Christmas (Jesus) we are waiting for Santa Claus and I'm just waiting the day when turkeys get into the Czech so we could pretty patriotic celebrate Thanksgiving :))

In the Czech Republic we celebrated All Souls' Day since ever. Although celebrated is not accurate term. Second November, in the Czech Republic we celebrate the Day in memory of deceased, which seems like a nice tradition, simply least once a year to remind that here with us were people who, whether we like it or not, something meant for us, and now they are no longer with us, so let's light a candle in a memory of them. I think fragrant is enough :)

My today's moodboard is in awe of ghosts, all the deceased spirits, even those who are stuck between life and death.

 //

Víte, v Česku nemáme nic jako Halloween, ačkoli komercializace tohoto svátku dorazila i k nám a tak i u nás v Česku můžete v některých rodinách vidět, jak se doma vydlabávají dýně, obydlí se zdobí strašidelnými čajodějničkami a měsíc říjen ovládne kombinace černé a oranžové. Lidi to dělají, protože to viděli v amerických seriálech a filmech aniž by tušili co tradice Halloweenu skutečně znamená. 

Kdepak, u nás se slaví Halloween, místo Ježíška čekáme na Santu Clause a já jen čekám, až se do Česka dostanou krocani, aby jsme si mohli pěkně vlastenecky oslavit Den Díkuvzdání :)) 

V Česku se odjaktěživa slavily Dušičky. Ačkoli slavili není asi úplně přesný výraz. 2. listopadu je v Česku Den památky zesnulých, což mi přijde jako hezká tradice, prostě si aspoň jednou za rok veřejně připomenout, že tady s námi žili lidé, kteří, ať chceme nebo nechceme, něco pro nás znamenali a teď už nejsou mezi námi, tak jim pojďme zapálit aspoň svíčku. I kdyby voňavou :)

Můj dnešní moodboard je v úctě všem zesnulým, duchům, i těm co uvízli mezi životem a smrtí.

 

 

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 34 / 56 / 7 / 8 / 9

Mostly white...Photography by Lars Focke

I want to keep today's post very simple. This is very minimalist inspiration for you. These pictures remind me how glad I am that the snow is already gone :).

Enjoy mostly white photography by Lars Focke that captured an images of German research base in Antarktida.

//

Dnešní příspěvek chci zachovat velmi jednoduchý, čemuž napovídají fotografie, které jsem si vybrala. Toto je minimalistická inspirace. A navíc my tyto fotografie připomínají, jak moc jsem ráda, že sníh už je dávno pryč :)

Takže tady jsou, převážně bílé fotografie Larse Focke, který zachytil na snímcích německou výzkumnou základnu v Antarktidě.

Photo by Lars Focke
Spotted on Fubiz

Apartment with romantic french touch

I was thinking that maybe today will be my blog without article, but I saw this apartment and I said: “Oh, it’s lovely! I have to share this!” So here it is - apartment which attracted my attention. I really like the little touch of romantic french mood. Maybe it is the furniture, pink colors, flowers and croissants on balcony :D. Sooo nice!

Have a nice weekend!

//

Myslela jsem, že možná dnes bude můj blog bez příspěvku, ale pak jsem uviděla tenhle byt a řekla jsem “Jé, to je krásný! To rozhodně musím sdílet ještě dnes!” Takže tady je - byt, který mojí pozornost upoutal dnes. Moc se mi líbí ten nádech romatické francouzské nálady. Možná je to tím nábytkem, růžovou barvou, květinami a croissany na balkóně :D. Fákt pěkný!

Hezký víkend všem!

Source // Zdroj: Alvhem Mäkleri