wooden furniture

Why I like scandinavian style.

Why I like scandinavian style. baraperglova.com/blog

Few times I mentioned how much I like scandinavian style. It is not just because they take care of the space between the doors of their house and the doors of their office :). People from the north have always respected the craft and labor, which is hiding behind it. Their overall approach I like too, because design is not for them just the aesthetic side of things, but thinking so that the product is functional, practical and usable. And always tried to use natural resources 100%. And today, in these sad times when everything is plastic even I also like to go back to the wood and the design area, where I can always count on finding him is just Scandinavia.

I hope one day I will have the opportunity take my own experience of this country :)

And what is your favorite style? Prefer more Louis Ghost chair or perhaps this one from Hay?

// 

Párkrát jsem už tady na blogu zmínila, jak moc mám ráda skandinávský styl. A není to jen proto, že se víc starají o prostor mezi dveřmi od svého domu a dveřmi do kanceláře :). Lidé ze severu si vždycky vážili řemesla a lidské práce, která se za tím schovává. Jejich celkový přístup se mi líbí taky proto, že design pro ně neznamená je estetickou stránku věci, ale přemýšlí tak, aby produkt byl funkční, praktický a použitelný. A také se vždycky snažili využívat přírodní zdroje 100% a lidově řečeno vytřískat z toho co se dá. A v dnešní smutné době kdy je všechno plastové se tak i já ráda vracím ke dřevu a oblast designu, kde se vždycky můžu spolehnout, že ho najdu je právě Skandinávie. 

Doufám, že jednou budu mít příležitost tuhle zemi zažít na vlastní kůži :)

A jaký je váš oblíbený styl? Preferujete víc židli Louis Ghost nebo třeba tuhle od Hay?

 

All photos via Fantastic Frank

Prospect Park Brooklyn NY by Workstead

When I found this interior originally I was looking for some interresting copper accessories and decorations...Maybe next time :)

This is project by Workstead, design firm, founded in 2009. Involved a complete reorganization of spaces. The cabinets define the programmatic elements of the home. Well...actually I have no idea what is mean "programmatic elements of the house", but I can tell you that I like modern shapes, simple materials, textures and many details with using a warm walnut wood.

By the way, the chandelier what you see above the dinner table is Industrial chandelier and you can buy it on Workstead website.

//

Když jsem našla tenhle interiér, tak jsem vlastně původně hledala měděné doplňky a dekorace...no možná příště :)

Tohle je projekt od Worksteadu, designové firmy založené roku 2009. Tahle firma se podílela na kompletní reorganizaci prostoru. Skříně definují programové prvky domu. No...já vlastně vůbec netuším, co by mohlo znamenat "programové prvky domu", ale můžu vám říct, že se mi líbí moderní linie, jednoduché materiály, textury a mnoho detailů zpracovaných z teplého ořechového dřeva.

Mimochodem, ten závěsný lustr, který vidíte nad jídelním stolem je taktéž práce Worksteadu a můžete ho koupit na jejich stránkách

All photos and part of text by Workstead

This is the place where Simone and Rhys Haag lives

My most favorited interiors are scandinavian, because I like the simplicity, modern minimalism, also using real natural materials…But today take a look on this australian interior. This is the place where Simone and Rhys Haag lives. This interior has much in common with typical scandinavian interiors. I like base in light colors, wooden furniture, furry furnishings,…this interior is in neutral colors with no distinct color accent, but even it’s not boring! 

Read much more about this interior on designfiles.

//

Moje nejoblíbenější interiéry jsou scandinávské, protože mám ráda jednoduchost, moderní minimalismus, také používání přírodních materiálů….Ale dnes se podívejte na tenhle australský interiér. Tohle je místo, kde bydlí Simone a Rhys Haagovi. Tenhle interiér má tolik společného s typicky scandinávskými interiéry. Líbí se mi ten základ ve světlých tónech, dřevěný nábytek, chlupaté doplňky,…tenhle interiér je v neutrálních barvách bez žádných výrazných barevných akcentů, ale přesto není nudný!

Čtěte mnohem více o tomto interiéru na designfiles.

Source // Zdroj: designfiles.net

G&T Collection by Bethan Gray

Today took my attention british designer Bethan Gray and mostly her G&T collection of furniture.
Natural material with elegant details create together beautiful design. 

//

Dnes mojí pozornost upoutala britská designérka Bethan Gray a nejvíc její holekce nábytku G&T
Přírodní materiály s elegantními detaily společně vytváří krásné designové kousky.