wooden interior

Haus am Moor. Minimalist.

I love when things, places or buildings that are initially face subtly, but inside hide something amazing. This is also the case of this interior. From the outside it looks like a simple stable, but in fact it is so beautiful minimalist home filled with natural materials and amazing detail. I like the contrast of the cold concrete surfaces with warm wood, large surfaces, large windows and thin worktop in the kitchen.

// 

Mám ráda, když jsou věci, místa nebo budovy, které se zpočátku tváří nenápadně, ale uvnitř skrývají něco úžasného. I to je případ tohoto interiéru. Zvenku vypadá jako jednoduchá stáj, ale ve skutečnosti je to moc krásný minimalistický dům plný přírodních materiálů a úžasných detailů. Líbí se mi kontrast chladných betonových povrchů s teplým dřevem, velké hladké plochy, velká okna a tenká pracovní deska v kuchyni. 

Design:  Bernardo Bader Architects
Location: Krumbach, Austria
Spotted on leibal.com 

leibal_hausammoor_bader_1.jpg
leibal_hausammoor_bader_5.jpg
leibal_hausammoor_bader_8.jpg
leibal_hausammoor_bader_10.jpg
leibal_hausammoor_bader_9.jpg

Haus Walde. Nice view.

I don't know if it is because of the snow, but this interior seems to be a little bit sad :). I was thinking that I can bring pleasure to your eyes with all this wood. I like that the wood is everywhere but still it does not look like country cottage from the turn of the century (this is not to say that the country cottages are something wrong). For me it is great base for adding some cozy textiles and pretty accessories and I start to feel here like at home. 
And the special reason for why I pick for today's post this interior? Of course, the view from the bed is amazing, don't you think?!

What about you? Is this enough or do you also miss something here in this interior?

// 

Nevím, jestli to je tím sněhem, ale tenhle interiér se mi zdá být trochu smutný :). Ale myslela jsem si, že bych vás mohla potěšit vším tím dřevem. Líbí se mi, že dřevo je skutečně všeude kam se podíváš, ale přesto nepůsobí jako vesnická chata z přelomu století (tím samozřejmě nechci říct, že na vesnických chatách je něco špatného). Pro mě je tohle skvělý základ, který bych doplnila a zútulnila několika kousky pohodlných textilií a pěkných doplňků, abych se tu mohla cítit skutečně jako doma.
Ale proč jsem si vlastně tenhle interiér pro dnešní příspěvek vybrala? No jistě, ten výhled z postele je neskutečně krásný, nemyslíte!

A co vy? Stačí vám to takhle nebo vám k pohodlí v tomhle interiéru taky ještě něco chybí?

Photos and inspiration via  HomeDSGN