wrap

INKKIT. Wrap your gift.

 
il_fullxfull.384862227_266w.jpg

I wrote earlier how much I enjoy wrapping gifts. But sometimes I want to do my work easier and would appreciate if I find a simple way to gift wrap nicely and simple. That's why I'm glad there are shops like Cait Lucas have. One of her product lines is INKKIT I found few months ago on Etsy. There she provides material for decorative packaging. I would at Cait bought a bunch of stuff just because of how nice it is photographed :).

So I don't want to alarm you, but Christmas will be here before you know it, and those creative of us, for which is not enough to wrap a gift in a cheap paper, could be this nice idea for this year's packaging :)

// 

Už dříve jsem psala, jak moc mě baví balení dárků. I já si ale někdy chci práci usnadnit a ocením, když najdu nějaký jednoduchý způsob jak dárek zabalit hezky a přitom jednoduše. Proto jsem ráda, že existují obchody jako má Cait Lucas. Jednu z jejích produktových řad INKKIT jsem našla už před několika měsíci na Etsy, kde Cait nabízí materiál pro dekorativní balení. Já bych si u Cait koupila hromadu věcí už jen proto, jak hezky je má vyfocené :). 

Takže vás nechci strašit, ale Vánoce tady budou dřív než se nadějete a ti kreativní z nás, kterým nestačí jen zabalit dárek do levného papíru, ale rádi si s balením vyhrají, by tohle mohl být hezký nápad pro letošní balení. 

 

Photo Credit: Cait Lucas - INKKIT

Wrap. A gift.

I hate shopping a gifts. And even worse is to think what to buy. I don't think that I have a bad taste for choosing a gifts, but it is one of activities that I rather leave to someone else. But what I really enjoy is wrapping gifts. Making a boxes, decorations, using ribbons, laces and strings, combining colors and materials...just take a few ordinary things, merge them together and create something unusual what will be so pretty that honoree will not to want to destroy it. I think that some of my wraps have even surpassed the gift inside :)

How about you? Leave your gift wrap professionally or didn't wrap them at all?

//

Nesnáším nakupování dárků. A ještě horší je vymýšlet co vlastně koupit. Nemyslím si, že bych vyloženě měla špatný vkus na dárky, ale je to jedna z činností, které s radsotí řenechám někomu jinému. Ale co si opravdu užívám je balení dárků. Vyrábění krabiček, ozdůbek, používání stužek, krajek a provázků, kombinování barev a materiálů...prostě vzít pár obyčejných věcí a udělat z nich něco neobyčejného co bude tak pěkné, že se to obdarovanému nebude chtít zničit rozbalením. Myslím, že už některé z mých balení dokonce předčily dárek uvnitř :)

Jak jste na tom vy? Necháváte si dárky balit profesionálně? Nebo je pro jistotu nebalíte vůbec?

Photos by me