I love wood, you love wood, Caroline Gomez love wood!

Today I would like to introduce you a work of very talented Caroline Gomez. Caroline made objects in limited edition: a tribute of raw materials and crafts. Her creations are often described as minimalist and poetic. 

I was interested by her products primarily made of wood, which have very harmonic forms.

More about Caroline’s work read on her websites and here you can her products buy.

//

Dnes bych vám ráda představila práci velmi talentované Caroline Gomez. Caroline vyrábí objekty v timitovaných sériích a vzdává hold hrubým materiálům a řemeslům. Její práce jsou často popisovány jako minimalistické a poetické.

Mě především zaujaly její produkyt ze dřeva, které mají velmi harmonické tvary. 

Více o Carolině práci si přečtěte na jejích stránkách a tady si můžete její produkty koupit.